Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


188/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7

2010.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-7/10-2/ES
     ∟ustalenie wartości początkowej wytworzonego środka trwałego

2010.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-971/09-4/MT
     ∟Wnioskodawczyni nie może określić „z pamięci” kosztów wytworzenia środka trwałego. Budując lokal niemieszkalny z zamiarem wykorzystywania go w działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni była zobowiązana do gromadzenia dokumentów potwierdzających poniesione koszty. W związku z powyższym Wnioskodawczyni winna ustalić wartość początkową lokalu niemieszkalnego według kosztu wytworzenia tego lokalu w oparciu o przepis art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powołany przez Wnioskodawczynię art. 22g ust. 8 nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania.

2010.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-901/09-4/ES
     ∟PIT - w zakresie amortyzacji

2010.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1155/09-4/WS
     ∟1. Czy i w jakim zakresie Wnioskodawca może dokonywać odliczenia amortyzacyjnego budynków?2. Czy proporcjonalnie część odsetek od kredytu hipotecznego Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej firmy?3. Czy w związku z odpisem amortyzacyjnym możliwe jest złożenie korekty za ostatnie 3 lata?

2010.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-848/09-6/AG
     ∟ustalenie stawki amortyzacyjnej oraz ustalenie wartości początkowej środka trwałego

2010.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-835/09/PSZ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.

2010.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-876/09/AB
     ∟Sposób określenia wartości początkowej lokalu wybudowanego w ramach prowadzonej działalności deweloperskiej w sytuacji podjęcia decyzji o zaliczeniu go do środków trwałych.

2010.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-926/09/AB
     ∟Sposób określenia wartości początkowej lokalu wybudowanego w ramach prowadzonej działalności deweloperskiej w sytuacji podjęcia decyzji o zaliczeniu go do środków trwałych.

2009.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-919/09/AB
     ∟Sposób zarachowania wydatków poniesionych w związku z koniecznością sporządzenia wniosku o dotację na zakup środka trwałego, w sytuacji uzyskania dotacji unijnej.

2009.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB/1/415-920/09/AB
     ∟Sposób zarachowania wydatków poniesionych w związku z koniecznością sporządzenia wniosku o dotację na zakup środka trwałego, w sytuacji uzyskania dotacji unijnej.

2009.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-898/09/MM
     ∟Czy podatnik prawidłowo ustalił wartość początkową środka trwałego?

2009.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1013/09/MM
     ∟Czy podatnik prawidłowo ustalił wartość początkową środka trwałego?

2009.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-674/09/TK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.

2009.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-523/09-4/JB
     ∟Czy wartość początkowa lokalu niemieszkalnego dla celów amortyzacji powinna być ustalona według szacunku na grudzień 2008 r. (rok poprzedzający rok wprowadzenia środka trwałego do ewidencji), czy na grudzień 2006 r. (rok poprzedzający rok założenia ewidencji)?

2009.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-703/09-2/AG
     ∟Jak należy ustalić wartość początkową budynku – środka trwałego?

2009.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-444/09/ZK
     ∟1. Czy nieumorzoną część likwidowanego środka trwałego należy odnieść w ewidencji księgowej środków trwałych w budowie i tym samym zwiększyć wartość nowo budowanego obiektu?2. Czy nieumorzona część będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?

2009.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-592/09-3/AG
     ∟Z rozbiórki zostaje m.in. złom, który spółka sprzedała, jak wycenić ten złom? Czy o tą wycenioną wartość należy umniejszyć wartość budynku księgowanego w koszty i wartość złomu będzie kosztem podatkowym w dniu jego sprzedaży? Czy też umniejszać wartość likwidowanego budynku, a w dniu sprzedaży złomu osiągnięty będzie tylko przychód?

2009.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-440/09/ZK
     ∟Czy koszty, które poniesie w celu przystosowania pozostałej części usługowej do dzierżawy – podniosą wartość środka trwałego?

2009.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-222/09/ZK
     ∟Czy wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartość rynkowej wg operatu szacunkowego biegłego – całej części usługowej?

2009.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-370/09/AP
     ∟Niezaliczenie do kosztu wytworzenia budowanego magazynu opłat za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowej należności za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i opłat rocznych za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

2009.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-225/09/AP
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatku od nieruchomości.

2009.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-203/09/MW
     ∟Czy wnioskodawca może policzyć zwiększoną stawkę amortyzacyjną w wysokości np. 3-5% od budynków mieszkalnych, w których ma lokale pod wynajem?

2009.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-177/09/MM
     ∟Czy wnioskodawca postąpił prawidłowo ustalając wartość początkową środków trwałych w oparciu o wycenę biegłego z uwzględnieniem cen rynkowych z grudnia 2008r. tj. poprzedzającego rok założenia ewidencji?

2009.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-164/09-2/AM
     ∟możliwość ustalenia przez biegłego wartości początkowej środka trwałego

2009.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-94/09-3/ES
     ∟PIT w zakresie określenia wartości nieruchomości wniesionej do spółki osobowej –

2009.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-93/09-2/ES
     ∟wartość początkowa środka trwałego, którego budowa została zakończona przez Spółkę powinna zostać ustalona jako suma wartości nieruchomości ustalona na dzień wniesienia aportu (nie wyższej niż wartość rynkowa) oraz wartości nakładów poniesionych przez Spółkę. Tak przyjęta wartość początkowa zakończonej przez Spółkę inwestycji zgodna jest z postanowieniami art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

2009.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-116/09-4/AA
     ∟Czy raty odsetkowe od kredytu inwestycyjnego naliczone i zapłacone po dniu oddania do użytkowania budynku w części parteru, tj. po dniu 4 października 2007 r. do dnia wykonania pozostałych robót budowlanych, tj. wykończenia piętra budynku i docelowego utwardzenia kostką betonową dróg wewnętrznych, stanowią koszty uzyskania przychodów w całości w dacie poniesienia wydatku, czy stanowią koszty uzyskania przychodów części ustalonej w takiej proporcji w jakiej pozostaje wielkość powierzchni użytkowej oddanej do użytkowania w wielkości całkowitej powierzchni użytkowej budynku zatwierdzonej w pozwoleniu na budowę?

2009.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-47/09/WRz
     ∟Jak ustalić wartość początkową wybudowanego środka trwałego?

2009.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-21/09/WM
     ∟Jak ujmować w księgach opłatę za „przekwalifikowanie” gruntów?

2009.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1021/08-2/AG
     ∟1. Czy prawidłowa będzie metoda wyceny środka trwałego dokonana przez biegłego, o czym stanowi art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w przypadku braku możliwości oszacowania wartości początkowej omawianego budynku mieszkalnego według art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to czy właściwa będzie metoda uproszczona wyceny środka trwałego w oparciu o art. 22g ust. 10 ww. ustawy?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj