Interpretacje do przepisu
art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


292/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.464.2019.1.KU
     ∟zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.484.2019.1.KU
     ∟Czy zmieniając od dnia 1 stycznia 2016 r. metodę i stawkę amortyzacyjną budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej przed pełnym zamortyzowaniem środka trwałego, Wnioskodawca jako wspólnik Spółki, naruszył art. 22h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy jeżeli tak, to powinien kontynuować przyjętą stawkę amortyzacyjną 10% aż do pełnego zamortyzowania budynku według wartości początkowej po powiększeniu jej o sumę wydatków poniesionych na ulepszenie?

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.247.2019.2.MC
     ∟Ustalenie wartości początkowej lokalu mieszkalnego oraz możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.141.2019.1.AM
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.110.2019.1.AM
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.48.2019.1.MPŁ
     ∟Czy na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego, Zainteresowani mogą zastosować indywidualną stawkę amortyzacji na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.39.2019.1.KS1
     ∟ustalenie wartości początkowej lokalu mieszkalnego oraz zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.437.2018.1.MM
     ∟Ustalenie wartości początkowej i stawki amortyzacyjnej

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.380.2018.2.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.365.2018.2.RK
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokali powstałych z podziału większego lokalu.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.249.2018.2.MC
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.373.2018.2.GG
     ∟w zakresie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla samochodu osobowego

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.214.2018.1.DS
     ∟W zakresie stawki amortyzacyjnej.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.129.2018.3.MM
     ∟Czy po przebudowie i modernizacji Domków Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania wartości odpisów amortyzacyjnych od Domków amortyzowanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.106.2018.2.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.67.2018.1.DB
     ∟Zakres przeprowadzonych prac mających na celu przystosowanie budynku gospodarczego do wykorzystania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mieści się w kategoriach „ulepszenia” środka trwałego w rozumieniu art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.435.2017.1.DP
     ∟Czy Wnioskodawca ma możliwość zastosowania 10% stawki amortyzacyjnej dla budynku niemieszkalnego, użytkowego, biorąc pod uwagę iż jest to nieruchomość używana od kilku lat, a jej odbiór techniczny nastąpił dopiero w 2017 r.

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.16.2018.1.MM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego oraz zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.483.2017.1.MM
     ∟Czy Wnioskodawca słusznie skorzystał z prawa do indywidualnej stawki amortyzacyjnej, tj. 33,33%, dla wprowadzonej do ewidencji środków trwałych nieruchomości?

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.335.2017.2.SJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego oraz amortyzacja rozbudowanego budynku

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.256.2017.1.SO
     ∟Czy Wnioskodawca oraz Spółka z o.o. w świetle przedstawionego stanu faktycznego mogą zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, o której mowa w art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 16j ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wobec zakupionego budynku niemieszkalnego, który był uprzednio używany i amortyzować budynek w okresie 10 lat?

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.411.2017.2.MJ
     ∟Czy Wnioskodawca oraz Spółka z o.o. w świetle przedstawionego stanu faktycznego mogą zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, o której mowa w art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 16j ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wobec zakupionego budynku niemieszkalnego, który był uprzednio używany i amortyzować budynek w okresie 10 lat?

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.437.2017.1.KS
     ∟W zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji lokali powstałych z podziału większego lokalu.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.204.2017.2.SG
     ∟w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla wskazanych we wniosku nieruchomości

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.212.2017.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie: - ustalenia wartości początkowej środka trwałego, - zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.216.2017.1.MW
     ∟Ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2017.11.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.172.2017.2.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.148.2017.1.MG
     ∟możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla wskazanego we wniosku budynku.

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.151.2017.1.MG
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla wskazanego we wniosku budynku.

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.144.2017.2.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej otrzymanego w darowiźnie budynku usługowo-administracyjnego oraz możliwości zastosowania do niego indywidualnej stawki amortyzacyjnej?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj