Interpretacje do przepisu
art. 22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


73/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.437.2019.2.AC
     ∟Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.501.2018.1.MT
     ∟Mając na względzie opis sprawy jak i powołane przepisy stwierdzić należy, że dla środka trwałego (nabytego lokalu mieszkalnego) dopuszczalne będzie ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej – w oparciu o przepis art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z tym, że maksymalna wysokość rocznej stawki amortyzacji wynosi 10% przez okres 10 lat, czyli do czasu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego lokalu.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.157.2018.1.BC
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji nabycia praw i obowiązków w spółce osobowej w drodze darowizny.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.156.2018.1.KP
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji nabycia praw i obowiązków w spółce osobowej w drodze darowizny.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.408.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.394.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.403.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.395.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.393.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.374.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.376.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.377.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.370.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 013-KDIPT2-1.4011.368.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.373.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.375.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.372.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.371.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.369.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.479.2017.2.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej lokali niemieszkalnych nabytych w drodze spadku i darowizny

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.354.2017.2.RK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lokali niemieszkalnych

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.363.2017.2.WB
     ∟Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku z rezygnacją Wnioskodawcy z bycia czynnym podatnikiem podatku VAT i powrotu do zwolnienia podmiotowego.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.269.2017.3.DJD
     ∟Korekta kosztów uzyskania przychodów po likwidacji działalności gospodarczej

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.144.2017.2.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej otrzymanego w darowiźnie budynku usługowo-administracyjnego oraz możliwości zastosowania do niego indywidualnej stawki amortyzacyjnej?

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.1160.2016.2.KS1
     ∟w zakresie ustalenia wartości początkowej lokali mieszkalnych wprowadzonych do działalności gospodarczej Wnioskodawcy

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.764.2016.1.PSZ
     ∟Czy nabyte w drodze darowizny od ojca nieruchomości, które są bezpośrednio wykorzystywane w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej można wprowadzić do ewidencji środków trwałych według wartości rynkowej? Czy naliczona amortyzacja od wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze darowizny, a które są związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i mają wpływ na uzyskiwane przychody z tej działalności stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1274/15-4/DK
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej obejmującej dziesięcioletni okres amortyzacyjny w stosunku do nabytych lokali mieszkalnych? Czy w przyszłości Wnioskodawca będzie mieć prawo do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej obejmującej dziesięcioletni okres amortyzacyjny w stosunku do nowo nabytych lokali mieszkalnych, które zostały prawnie wyodrębnione przed lub w ramach transakcji nabycia?

2016.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1486/15-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1161/15-2/AM
     ∟w zakresie uznania otrzymanych w drodze darowizny składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1162/15-2/AM
     ∟W zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj