Interpretacje do przepisu
art. 23 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


111/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.369.2019.3.MD
     ∟Wydatek poniesiony na zakup roweru elektrycznego jako kup w działalności gospodarczej?

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.321.2019.2.KU
     ∟Czy wydatek poniesiony na zakup hulajnogi elektrycznej Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli stanowi ona środek transportu do miejsca wykonywania działalności gospodarczej?

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.237.2019.3.WM
     ∟Jakie będą skutki darowizny całości przedsiębiorstwa w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Wnioskodawczyni?

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.178.2019.2.SJ
     ∟korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z nieodpłatnym przekazaniem wyposażenia, materiałów i towarów handlowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki cywilnej oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości materiałów i towarów handlowych nabytych w drodze nieodpłatnego przekazania.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.150.2019.2.AP
     ∟skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa przez jednego małżonka na rzecz drugiego małżonka

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.108.2019.1.DS
     ∟Koszty uzyskania przychodów – odsetki od kredytu, wydatki eksploatacyjne i na wyposażenie biura z wydzielonej części budynku mieszkalnego na prowadzenie działalności.

2019.04.29 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.31.2018.CRS
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wyposażenia wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z dostosowaniem części nieruchomości do wykonywania działalności gospodarczej.

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.126.2019.1.KS
     ∟Korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z darowizną zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz syna

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.165.2018.1.KP
     ∟Skutki podatkowe przekazania składnika majątku (samochodu osobowego) przed upływem roku na cele osobiste oraz odpłatnego jego zbyciu.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.209.2017.2.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z darowizną przedsiębiorstwa, korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z darowizną przedsiębiorstwa.

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.117.2017.1.PSZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni powinna skorygować (pomniejszyć) koszty uzyskania przychodów o wartość darowanych w ramach Działu Handlowego towarów handlowych, środków trwałych oraz wyposażenia?

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.115.2017.1.AA
     ∟podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na zakup samochodu osobowego oraz w zakresie skutków podatkowych przekazania składnika majątku (samochodu osobowego), przed upływem roku na cele osobiste.

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.1017.2016.2.KU
     ∟skutki podatkowe darowizny przedsiębiorstwa na rzecz synów

2017.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.968.2016.2.JŁ
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.1050.2016.1.MM
     ∟3) Czy dokonanie darowizny przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych? 4) Czy jest konieczność korygowania kosztów uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne od środków trwałych będących przedmiotem darowizny?

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.894.2016.1.DP
     ∟1) Czy otrzymana dotacja stanowi przychód podatkowy, zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który należy bądź można uwzględnić w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol. 15? 2) Czy zakupione usługi oraz wyposażenie, oprogramowanie, materiały i narzędzia biurowe, książki związane ściśle z prowadzoną działalnością, gospodarczą, sfinansowane dotacją, można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej i ująć w podatkowej księdze w kol. 13 w dacie rozpoczęcia działalności, tj. 13 września 2016 r. i odpowiednio 21 września 2016 r. (dot. pkt 17)?

2016.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.554.2016.1.BK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z przekazaniem przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni na rzecz jej męża

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.770.2016.2.HD
     ∟Czy poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek związany z zakupem zegarka typu smartwatch można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-135/16-4/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie: przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-727/16-1/JŁ
     ∟Czy przekazanie przez Wnioskodawcę żonie przedsiębiorstwa sprawi, że będzie On musiał zapłacić podatek dochodowy od wartości przekazanych składników majątku firmy oraz dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów o wartość przekazanych wyposażenia i zapasów (towarów handlowych)?

2016.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.581.2016.2.ISL
     ∟Czy Wnioskodawca słusznie uznaje, że wydatki poniesione na zakup (niezaliczonych do środków trwałych) towarów i usług o wartości jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 3 500 zł netto, sfinansowane z przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w momencie poniesienia wydatków?

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.774.2016.1.AP
     ∟skutki podatkowe przekazania składnika majątku (samochodu osobowego), przed upływem roku, na cele osobiste

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-549/16/JŁ
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

2016.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-418/16/JŁ
     ∟Czy wydatki z dotacji poniesione na zakup maszyn budowlanych potrzebnych do wykonywania prac Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w swojej działalności gospodarczej?

2016.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-381/16/JC
     ∟Darowizna przedsiębiorstwa – towary, wyposażenie, środki trwałe.

2016.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-90/16/MR
     ∟Czy prowadząc skomercjalizowany blog na powyższe tematy Wnioskodawca może wliczać w koszty prowadzonej działalności koszty zakupów produktów testowanych lub opisywanych na blogu, a co za tym idzie odliczać podatek dochodowy? 2. Czy Wnioskodawca może wliczać w koszty produkty, które używa również prywatnie ale jednocześnie pojawiają się na blogu?

2016.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-96/16/PSZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni słusznie uznała, iż otrzymane środki są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, a wydatki poniesione na zakup wyposażenia o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500 zł netto, sfinansowane z przyznanej jednorazowej dotacji z Urzędu Pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w momencie poniesienia wydatków?

2016.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1477/15-4/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2016.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1062/15/MPŁ
     ∟Czy Wnioskodawczyni słusznie uznała, iż otrzymane środki są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, a wydatki poniesione na zakup wyposażenia o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500 zł netto, sfinansowane z przyznanej jednorazowej dotacji z Urzędu Pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w momencie poniesienia wydatków?

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-941/15/WM
     ∟Czy dokonanie darowizny przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy jest konieczność korygowania kosztów uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne od środków trwałych będących przedmiotem darowizny.

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj