Interpretacje do przepisu
art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


428/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.196.2019.2.KF
     ∟Obowiązki płatnika w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.433.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy, jako pozostającego w spółce kapitałowej udziałowca, związanych z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez innego udziałowca spółki

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.431.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy, jako pozostającego w spółce kapitałowej udziałowca, związanych z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez innego udziałowca spółki

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/415-579/14-4/19/S/AK
     ∟Podlegającym opodatkowaniu przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w związku z likwidacją spółki nabywającej będzie wartość otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku likwidacyjnego w części przekraczającej koszt nabycia lub objęcia udziałów Spółki nabywającej. Koszt ten stanowić będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie lub objęcie udziałów w Spółce zbywanej, wniesionych aportem do Spółki nabywającej w ramach transakcji wymiany udziałów.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-628/14/18-2/EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych otrzymania majątku po likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.428.2018.1.DS
     ∟skutki podatkowe związane z dobrowolnym umorzeniem udziałów przez innego wspólnika

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.196.2018.3.DS
     ∟Skutki podatkowe likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.346.2018.2.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku dokonywaniem wypłat na rzecz akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w drodze spadkobrania

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.460.2018.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku dokonywaniem wypłat na rzecz akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w drodze umowy sprzedaży

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.459.2018.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku dokonywaniem wypłat na rzecz akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w drodze darowizny

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.304.2018.3.AK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.149.2018.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków Spółdzielni w związku z wypłatą członkom Spółdzielni majątku pozostałego po likwidacji

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/415-365/14-2/18-S/KR
     ∟Pomniejszenie przychodu akcjonariusza z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej o wydatki na objęcie akcji oraz przypadającą na niego część zysku tej spółki – pytanie nr 1.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-144/14/17-S-1/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej bądź spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.330.2017.2.JŚ
     ∟w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.

2017.10.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-44/16/17-S/WS
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-997/15/17-3/MM
     ∟w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce kapitałowej

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/46-75/14-4/17-S/MR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania majątku po likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.

2017.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-185/14-1/17-S/DP
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę 50% udziałów Spółki wskutek objęcia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład pieniężny równy wartości nominalnej obejmowanych udziałów spowoduje w dacie objęcia tych udziałów po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy wniesionym do Spółki wkładem pieniężnym a wartością majątku spółki (ustaloną np. na podstawie bilansu), przypadającego na te udziały?

2017.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.77.2017.1.PP
     ∟możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/415-353/13-1/MZA
     ∟Sposób ustalenia kosztów nabycia udziałów w sytuacji likwidacji zagranicznej spółki kapitałowej objętych w zamian za akcje polskiej spółki akcyjnej (wymiana udziałów) powstałej w drodze przekształcenia spółki jawnej.

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-63/16/17-S/BC
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.43.2017.2.AG
     ∟1) Czy po opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości podatkiem dochodowym od osób prawnych, środki pieniężne przypadające Wnioskodawczyni w wysokości 1/3 części, otrzymane po likwidacji uczelni, będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych? 2) W jaki sposób nastąpi opodatkowanie Wnioskodawczyni po przekazaniu, po likwidacji uczelni, na Jej własne cele 1/3 części nieruchomości?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.33.2017.2.JŚ
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotnym przekazaniem wspólnikowi prawa własności do nieruchomości

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-61/16/17-S/MK
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-78/16/17-S/JK
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-50/16/17-S/JK
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/4511-149/15-5/17-S/KR
     ∟Pomniejszenie przychodu akcjonariusza z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej o wydatki na objęcie akcji oraz przypadającą na Niego część zysku tej spółki

2017.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-47/16/17-S/WS
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.24.2017.1.AF
     ∟w zakresie określenia dochodu w przypadku wypłaty na rzecz Uczestnika kwoty z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, które zostały uzyskane przez Uczestnika w ramach przekazania majątku po likwidacji Spółki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj