Interpretacje do przepisu
art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


733/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.29 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.55.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.29 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.54.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.373.2019.3.DJD
     ∟skutki podatkowe najmu Spółce cywilnej budynku mieszkalno-pensjonatowego stanowiącego majątek prywatny wspólników

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.351.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione na zakup materiałów oraz usług obróbki cieplnej od Podwykonawców prowadzących działalność poza specjalną strefą ekonomiczną, stanowiących jedynie element procesu usługowego realizowanego, przez Spółkę będą stanowić koszty uzyskania przychodu z tytułu działalności prowadzonej na podstawie Zezwolenia, a tym samym, czy przychód (dochód) związany z późniejszą sprzedażą usług obróbki metali z wykorzystaniem materiałów i usług obróbki cieplnej zakupionych od Podwykonawców będzie korzystał w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

2019.10.21 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.60.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.21 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.58.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.21 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.57.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.18 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.238.2018.GFQV
     ∟Możliwość zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych i obowiązku sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 25a ustawy o PIT

2019.10.18 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.239.2018.GFQV
     ∟Możliwość zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych i obowiązku sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 25a ustawy o dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, do przeprowadzonej transakcji umorzenia udziałów.

2019.10.15 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.59.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.03 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.56.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.03 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.37.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.27 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.230.2018.GFQV
     ∟Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia oraz konieczność sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych).

2019.09.25 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.237.2018.GFQV
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania przepisów dotyczących tzw. cen transferowych w sytuacji dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

2019.09.23 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.236.2018.GFQV
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania przepisów dotyczących tzw. cen transferowych w sytuacji dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

2019.09.23 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.235.2018.GFQV
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania przepisów dotyczących tzw. cen transferowych w sytuacji dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.239.2019.3.MM
     ∟Przychód z tytułu własności środków trwałych.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.270.2019.3.MS
     ∟Czy na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy o CIT (w stanie prawnym obowiązującym w roku 2018), Wnioskodawca i Komandytariusz obliczając podatek od przychodów z tytułu własności środków trwałych, tj. Nieruchomości, powinni ustalać podstawę opodatkowania biorąc pod uwagę wartość początkową zmniejszaną co miesiąc o dokonane odpisy amortyzacyjne?

2019.09.19 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.143.2018.GFQV
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych i obowiązku sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 25a ustawy, do przeprowadzonej transakcji umorzenia udziałów.

2019.09.19 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.142.2018.GFQV
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych i obowiązku sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 25a ustawy, do przeprowadzonej transakcji umorzenia udziałów.

2019.09.19 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.141.2018.GFQV
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych i obowiązku sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 25a ustawy, do przeprowadzonej transakcji umorzenia udziałów.

2019.09.19 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.140.2018.GFQV
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych i obowiązku sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 25a ustawy, do przeprowadzonej transakcji umorzenia udziałów.

2019.09.19 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.139.2018.GFQV
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych i obowiązku sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 25a ustawy, do przeprowadzonej transakcji umorzenia udziałów.

2019.09.17 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.145.2018.GFQV
     ∟Zastosowanie przepisów dotyczących cen transferowych oraz obowiązku sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.11 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.126.2019.GFQV
     ∟w zakresie ustalenia czy progi wartości transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju, o których mowa w przepisach art. 25a ust. 1d pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszą się do wartości netto, czy brutto

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-731/15-2/MO
     ∟Czy przychód uzyskany ze sprzedaży produktów wymagających w procesie produkcyjnym częściowego udziału zewnętrznych kooperantów, prowadzących działalność poza strefą, stanowi dla Spółki przychód z działalności strefowej?

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.266.2019.1.MO
     ∟Skutki podatkowe wzajemnie udzielanych poręczeń przez Spółki

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.226.2019.1.AM
     ∟Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej i złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu oraz obowiązku dołączenia do rocznego zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu oraz obowiązku przekazania informacji o cenach transferowych za rok podatkowy.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.249.2019.1.JKT
     ∟Czy zważywszy na zmianę ustawy o CIT i brak korespondującej z nią zmiany § 5 ust. 6 Rozporządzenia SSE, nakaz odpowiedniego stosowania (obecnie nieobowiązującego) art. 11 Ustawy o CIT dotyczącego cen transferowych należy obecne interpretować jako nakaz odpowiedniego stosowania art. 11a – 11t Ustawy o CIT i w konsekwencji te przepisy należy odpowiednio zastosować w celu obliczenia wielkości zwolnienia od podatku dochodowego przysługującego w związku z działalnością Magazynu Centralnego

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-730/15-2/MO
     ∟Czy przychód uzyskany ze sprzedaży produktów wymagających w procesie produkcyjnym częściowego udziału zewnętrznych kooperantów, prowadzących działalność poza strefą, stanowi dla Spółki przychód z działalności strefowej?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj