Interpretacje do przepisu
art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1271/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.181.2019.3.TW
     ∟Skutki podatkowe wycofania składników majątku ze spółki osobowej i przeniesienia ich na cele osobiste jej wspólnika.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.187.2019.3.MC
     ∟Skutki podatkowe wycofania składników majątku ze spółki osobowej i przeniesienia ich na cele osobiste jej wspólnika.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.275.2019.2.LZ
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.169.2018.4.MM
     ∟Powstanie przychodu w związku z wycofaniem nieruchomości z majątku spółki jawnej.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/415-399/14-5/18-S/SR
     ∟Nabycie w spadku po ojcu prawa do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.8.2018.3.RR
     ∟skutków podatkowych nieodpłatnego nabycia udziału we własności nieruchomości

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-283/15/17-3/S/MS1
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.325.2017.2.PSZ
     ∟Czy w związku z wycofaniem nieruchomości ze Spółki i przeniesieniem ich własności na rzecz Wnioskodawcy, na cele osobiste, powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.277.2017.2.AA
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości z majątku spółki jawnej na rzecz wspólnika.

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.224.2017.2.KS
     ∟W zakresie powstania przychodu z tytułu przekazania spółce jawnej w zamian za udziały spółki kapitałowej udziałów spółki zagranicznej.

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.228.2017.1.KS
     ∟W zakresie powstania przychodu z tytułu przekazania spółce jawnej w zamian za działy spółki kapitałowej udziałów spółki zagranicznej.

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.188.2017.2.AA
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości z majątku spółki jawnej na rzecz wspólnika.

2017.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.67.2017.1.JS
     ∟Skutki podatkowe przekazania na cele prywatne wspólnika spółki jawnej środka trwałego (nieruchomości) należącego do majątku Spółki.

2017.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.66.2017.1.JS
     ∟Skutki podatkowe przekazania na cele prywatne wspólnika spółki jawnej środka trwałego (nieruchomości) należącego do majątku Spółki.

2016.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-211/16/JC
     ∟Skutki podatkowe przekazania na cele prywatne wspólnika spółki jawnej środka trwałego (nieruchomości) należącego do majątku spółki.

2016.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-141/16/JC
     ∟Skutki podatkowe przekazania na cele prywatne wspólnika spółki jawnej środka trwałego (nieruchomości) należącego do majątku spółki.

2015.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1484/15-2/MS
     ∟Czy Wnioskodawca powinien uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych związany ze sprzedażą nieruchomości położonej w S. skoro nieruchomość położona w W. została wydana i planowane jest jej przekazanie w formie aktu notarialnego Wnioskodawcy, a w konsekwencji założenie księgi wieczystej?

2015.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-304/12/15-S-4/WM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości.

2015.11.19 - Minister Finansów - DD9.8222.2.13.2015.KCT
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego M1 w części wydatkowanej na remont i zapłatę ceny nabycia lokalu mieszkalnego M2 jeżeli nabycie tego lokalu M2 miało miejsce przed podpisaniem ostatecznej umowy sprzedaży lokalu M1.

2015.11.06 - Minister Finansów - DD9.8220.2.115.2015.BRT
     ∟Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

2015.10.29 - Minister Finansów - DD9/033/490/KZU/2012/1857
     ∟Uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeznaczony następnie, w ustawowym terminie, na spłatę zaciągniętego wraz z mężem kredytu hipotecznego na zakup wspólnego mieszkania nr 2 podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma znaczenia, iż Wnioskodawczyni spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (Nr 1) nabyła do majątku odrębnego.

2015.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-271/15/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe sprzedaży części lokali mieszkalnych w budynku z mieszkaniami na wynajem?

2015.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-820/15-4/JK2
     ∟przeniesienie prawa własności nieruchomości nastąpiło dopiero z chwilą zawarcia w formie aktu notarialnego ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości. Natomiast pełna zapłata za lokal mieszkalny w 2003 r., ani zawarcie aktu notarialnego zobowiązującego do wybudowania i ustanowienia odrębnej własności lokalu, ani oddanie do użytku lokalu, nie jest równoznaczne z nabyciem, bowiem czynności te nie wywarły skutku w postaci uzyskania prawa własności do przedmiotowego mieszkania.

2015.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-731/15-2/DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości.

2015.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-608/11/15-7/S/MT
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2015.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-56/15/NG
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w przypadku gdy sprzedający korzystał z ulgi na budowę mieszkań pod wynajem

2015.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-563/15/MU
     ∟Zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2015.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-614/15-3/KS
     ∟Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawczyni przysługiwało prawo do skorzystania w ulgi statuowanej art. 21 ust. 32 w zw. z art. 28 ustawy o PIT?

2015.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-394/15/RS
     ∟Czy zniesienie współwłasności przedmiotowej nieruchomości, na której został wybudowany budynek wielorodzinny z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem, a następnie ewentualna sprzedaż wyodrębnionej nieruchomości (lokalu mieszkalnego) będą rodziły obowiązek zwrotu kwot uprzednio odliczonych w ramach tzw. ulgi na wynajem w podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy zniesienie współwłasności przedmiotowej nieruchomości, a następnie ewentualna sprzedaż wyodrębnionej nieruchomości (lokalu mieszkalnego) zrodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

2015.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-283/15-2/MS1
     ∟W związku ze sprzedażą w 2013 roku przedmiotowej nieruchomości lokalowej, którą Wnioskodawca nabył w wyniku umowy rozszerzającej ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej w 2011 r., powstanie u Wnioskodawcy źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z odpłatnego zbycia podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Uzyskany dochód może jednak korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe i przy spełnieniu warunków określonych w ww. przepisie art. 21 ust. 25 – 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj