Interpretacje do przepisu
art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1764/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.458.2019.2.EW
     ∟Rozpoznanie importu usług jako usługi kompleksowej.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.411.2019.2.PR
     ∟Opodatkowanie usług elektronicznych.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.368.2019.4.JS
     ∟W zakresie ustalenia daty powstania przychodu.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.360.2019.3.KP
     ∟Uznania oferowanych przez Wnioskodawcę bonów za bony jednego przeznaczenia oraz obowiązku podatkowego w związku z jego realizacją.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.422.2019.2.KB
     ∟Sposób dokumentowania zwrotu kosztów zakupu biletów lotniczych, zakupu usługi hotelowej, kosztów parkingu samochodu, kosztów przejazdu pracownika prywatnym samochodem oraz kosztów diety pracownika.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.524.2019.4.SR
     ∟zastosowanie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (regulujących zagadnienie związane z bonami) do usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach produktu S na podstawie kart przedpłaconych z kodem sprzedanych przez spółkę B na rzecz spółki C w oparciu o umowę z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usług w ramach produktu S.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.452.2019.2.MC
     ∟Miejsca opodatkowania świadczonych usług – usługi związane z nieruchomością.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.314.2019.1.MPU
     ∟miejsca świadczenia usług oraz ich opodatkowania

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.421.2019.1.RM
     ∟brak obowiązku rozpoznania importu usług w związku z organizacją pobytu laureatów Konkursu z Polski na Węgrzech

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.299.2019.1.MAZ
     ∟Kwalifikacja przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umów jako świadczenie usług, którego miejscem opodatkowania jest kraj siedziby kontrahenta.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.279.2019.2.ISK
     ∟Uznanie wykonywanych przez Wnioskodawcę usług Pakietu konferencyjnego i Pakietu konferencyjnego 2 za usługi kompleksowe dla których miejscem opodatkowania należy określić na podstawie art. 28b ustawy.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.236.2019.1.MS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki nr … zabudowanej budynkiem handlowo-biurowym i budynkiem kotłowni.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.363.2019.1.IG
     ∟Transakcje zbycia Wierzytelności przez Bank na rzecz Kontrahenta zagranicznego stanowią dla Banku import usług opodatkowany stawką podatku w wysokości 23%; transakcje nabycia Wierzytelności przez Bank od Kontrahenta krajowego stanowią dla Banku świadczenie usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 23%; w przypadku importu usług podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta, w przypadku nabycia wierzytelności od kontrahenta krajowego podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta pomniejszona o kwotę podatku.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.362.2019.1.IG
     ∟Transakcje zbycia Wierzytelności przez Bank na rzecz Kontrahenta zagranicznego stanowią dla Banku import usług opodatkowany stawką podatku w wysokości 23%; transakcje nabycia Wierzytelności przez Bank od Kontrahenta krajowego stanowią dla Banku świadczenie usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 23%; w przypadku importu usług podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta, w przypadku nabycia wierzytelności od kontrahenta krajowego podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta pomniejszona o kwotę podatku.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4512-125/15-5/S/EK
     ∟Obowiązek podatkowy dla usług, dla których zgodnie z postanowieniami umów, strony ustaliły następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.405.2019.1.AKS
     ∟Miejsca opodatkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.233.2019.2.PK
     ∟Określenie miejsca świadczenia usług informatycznych oraz ich fakturowania

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.358.2019.1.ISK
     ∟Stawka podatku do pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.255.2019.2.RS
     ∟W zakresie nieuznania za podatnika jednostki wojskowej z tytułu nabycia/planowanego nabycia od amerykańskiej agencji rządowej usług niematerialnych.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.232.2019.2.PK
     ∟Rozpoznanie importu usług z tytułu nabycia usług informatycznych od podmiotów niebędących przedsiębiorcami

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.371.2019.2.AD
     ∟Zastosowanie 0% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych poza terytorium Unii Europejskiej, 23% stawka podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych na terytorium Unii Europejskiej, 0% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych zarówno na terytorium jak i poza terytorium Unii Europejskiej oraz wystawienie faktury korygującej i określenie podstawy opodatkowania usług pośrednictwa w przypadku zmiany stawki podatku.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.341.2019.1.RS
     ∟Miejsce świadczenia i opodatkowania usług budowlanych.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.337.2019.1.ISK
     ∟stawka podatku na pośrednictwo w sprzedaży imprez turystycznych odbywających się na terenie UE, poza terytorium UE oraz w trybie mieszanym

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.329.2019.2.KB
     ∟Brak opodatkowania na terytorium kraju świadczonych przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa handlowego dla kontrahentów mających siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.282.2019.1.ISK
     ∟stawka podatku na pośrednictwo w sprzedaży imprez turystycznych odbywających się poza terytorium UE

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.276.2019.2.MC
     ∟w zakresie braku obowiązku składania deklaracji podatkowych w przypadku sprzedaży aplikacji

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.288.2019.3.RS
     ∟w zakresie ustalenia posiadania przez kontrahenta z Holandii na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenia miejsca świadczenia i opodatkowania usług agencyjnych, opodatkowania usług agencyjnych w związku z posiadaniem przez kontrahenta z Holandii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. usług, ustalenia posiadania przez kontrahenta z Holandii na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenia miejsca świadczenia i opodatkowania usług agencyjnych, opodatkowania usług agencyjnych w związku z posiadaniem przez kontrahenta z Holandii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. usług w przypadku likwidacji oddziału ww. firmy holenderskiej.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.318.2019.2.AGW
     ∟Zastosowanie 0% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych poza terytorium Unii Europejskiej, 23% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych na terytorium Unii Europejskiej, 0% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych zarówno na terytorium jak i poza terytorium Unii Europejskiej oraz wystawienia faktury korygującej i określenia podstawy opodatkowania usług pośrednictwa w przypadku zmiany stawki podatku.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.216.2019.1.PK
     ∟Rozpoznanie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenia miejsca świadczenia usług oraz rozliczenia podatku

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.325.2019.1.PRP
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT składek członkowskich wnoszonych z tytułu udziału w projekcie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj