Interpretacje do przepisu
art. 29 ust. 4c ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


358/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29 ust. 4c ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-470/13-8/16/S/RG
     ∟prawo do korekty podatku VAT należnego

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-41/16-2/AOg
     ∟Możliwości żądania od Partnerów wystawienia faktur korygujących w związku z tym, że stosowali oni nieprawidłową stawkę VAT.

2015.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-947/15-2/AOg
     ∟Możliwości żądania od Partnerów wystawienia faktur korygujących w związku z tym, że stosowali oni nieprawidłową stawkę VAT.

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-899/15-2/AOg
     ∟- prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku zidentyfikowania potrzeby skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych z podaniem nazwy Urzędu i/lub numerem NIP Urzędu, a dotyczących transakcji w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych jeżeli błąd będzie dotyczył omyłkowego: wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takich faktur

2015.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-350/15-2/AOg
     ∟- prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku zidentyfikowania potrzeby skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd - prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych z podaniem nazwy Urzędu i/lub numerem NIP Urzędu, a dotyczących transakcji w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych jeżeli błąd będzie dotyczył omyłkowego: wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takich faktur

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1286/14-3/EK
     ∟rozliczenie faktury korygującej w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

2014.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-913/14-2/MT
     ∟Wskazanie odpowiedniego podatnika podatku VAT, prawo do składania korekt deklaracji VAT-7, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości polegające na błędnym wskazaniu nabywcy i numeru NIP oraz prawo do przyjmowania i wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd Miasta i not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd Miasta.

2014.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-843/14/MS
     ∟prawo do obniżenia podstawy opodatkowania VAT z faktur korygujących w przypadku posiadania potwierdzenia odbioru tych faktur

2014.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-481/14-2/BA
     ∟Potwierdzanie odbioru faktury korygującej uprawniającego do obniżenia podstawy opodatkowania.

2014.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-857/14-2/AO
     ∟w zakresie prawa do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku zidentyfikowania potrzeby skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, prawa do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, prawa do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, prawa do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych z podaniem nazwy Urzędu i/lub numerem NIP Urzędu, a dotyczących transakcji w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych, jeżeli błąd będzie dotyczył omyłkowego: - wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, - wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, - wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takich faktur.

2014.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-990/14/JP
     ∟prawo do złożenia korekty deklaracji VAT–7, prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych i otrzymanych po dniu rejestracji Gminy, jeżeli błąd będzie dotyczyć omyłkowego wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy lub wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takiej faktury

2014.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-720/14-2/MN
     ∟Korekta podatku należnego oraz podstawy opodatkowania. Potwierdzenie odbioru faktury przez kontrahenta – przelew bankowy, oświadczenie, kompensata, przyjęcie porozumienie. Termin korekty podatku należnego.

2014.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-577/14/LSz
     ∟Prawidłowe dokumentowania rabatów zbiorczą fakturą korygującą.

2014.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-499/14/AP
     ∟Czy w świetle art. 2 pkt 12 i pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami i art. 11 i ust.2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji, odszkodowanie z tytułu przeniesienia własności nieruchomości za m-ce II i III 2013 r. jest zwolnione z opodatkowania podst. 43 ust. 1 pkt 9?

2014.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-388/14/DK
     ∟-Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd (ze wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd. -Prawo do złożenia korekty (ze wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd. -Prawo do złożenia korekty (ze wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd i wynikającego z faktur wystawionych na Urząd. -Prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd. -Prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia VAT Gminy były prowadzone przez Urząd. -Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które zostały omyłkowo wystawione ze wskazaniem Urzędu jako nabywcy bez obligatoryjnej konieczności korygowania takiej faktury, o ile zachodzi związek o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

2014.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-85/10/14-5/S/AS
     ∟możliwość obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie faktur korygujących

2014.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-520/14-2/MPe
     ∟w zakresie sposobu kalkulacji proporcji sprzedaży

2014.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-261/14/LŻ
     ∟1. prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd 2. prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd 3. prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd i wynikającego z faktur wystawionych na Urząd 4. prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd 5. prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd 6. prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, jeżeli faktury te zawierają błąd dotyczący omyłkowego: wskazania Urzędu, jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy, jako nabywcy, wskazania Urzędu, jako nabywcy i nr NIP Urzędu bez obligatoryjnej konieczności korygowania takich faktur

2014.05.19 - Minister Finansów - PT8/033/142/545/12/WCX/14/RD-46428
     ∟określenie właściwego terminu skorygowania podatku naliczonego w przypadku otrzymania zwrotów zaliczek nieudokumentowanych fakturami korygującymi

2014.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-16/14/LSz
     ∟Dotyczy opodatkowania dodatkowego wynagrodzenia zasądzonego wyrokiem sądu z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług w latach 2006-2008 - Wnioskodawca nie ma prawa do wystawienia po dniu 31 grudnia 2013 r. faktury korygującej do faktury objętej okresem przedawnienia.

2014.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-63/14/DK
     ∟- Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd. - Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd. - Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd i wynikającego z faktur wystawionych na Urząd. - Prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd. - Prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia VAT Gminy były prowadzone przez Urząd. - Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, jeżeli faktury te zawierają błąd dotyczący omyłkowego: wskazania Urzędu, jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy, jako nabywcy, wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu bez obligatoryjnej konieczności korygowania takiej faktury, o ile zachodzi związek o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

2014.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-64/14/DK
     ∟- Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd. - Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd. - Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd i wynikającego z faktur wystawionych na Urząd. - Prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd. - Prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia VAT Gminy były prowadzone przez Urząd. - Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, jeżeli faktury te zawierają błąd dotyczący omyłkowego: wskazania Urzędu, jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy, jako nabywcy, wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu bez obligatoryjnej konieczności korygowania takiej faktury, o ile zachodzi związek o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

2014.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-65/14/DK
     ∟- Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd. - Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd. - Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd i wynikającego z faktur wystawionych na Urząd. - Prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia VAT prowadzone były przez Urząd. - Prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia VAT Gminy były prowadzone przez Urząd. - Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, jeżeli faktury te zawierają błąd dotyczący omyłkowego: wskazania Urzędu, jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy, jako nabywcy, wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu bez obligatoryjnej konieczności korygowania takiej faktury, o ile zachodzi związek o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

2014.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-46/14/DK
     ∟-Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia VAT prowadzone były de facto przez Urząd. -Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym rozliczenia VAT prowadzone były de facto przez Urząd. -Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym rozliczenia VAT prowadzone były de facto przez Urząd i wynikającego z faktur wystawionych na Urząd. -Prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia VAT prowadzone były de facto przez Urząd. -Prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia VAT Gminy były prowadzone de facto przez Urząd. -Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, jeżeli faktury te zawierają błąd dotyczący omyłkowego (i) wskazania Urzędu, jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, (ii) wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, (iii) wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez obligatoryjnej konieczności korygowania takiej faktury, o ile zachodzi związek o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

2014.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1434a/13/AW
     ∟Zwolnienie od podatku przeniesienia prawa własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie w związku z wydaniem przez Starostę decyzji o realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej oraz możliwość skorygowania podatku należnego wykazanego uprzednio przez Gminę w związku ze zbyciem ww. prawa.

2014.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1231/13/DK
     ∟- Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7K (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, przy czym w skorygowanej deklaracji za III kwartał 2009 r. powinny zostać ujęte rozliczenia zarówno Gminy, jak i Urzędu. - Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7K złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, przy czym w skorygowanej deklaracji za III kwartał 2009 r. powinny zostać ujęte rozliczenia zarówno Gminy, jak i Urzędu. - Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7K złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd i wynikającego z faktur wystawionych na Urząd, przy czym w skorygowanej deklaracji za III kwartał 2009 r. powinny zostać ujęte rozliczenia zarówno Gminy, jak i Urzędu. - Prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd. - Prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia VAT Gminy były prowadzone przez Urząd. - Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych i otrzymanych po dniu rejestracji Gminy, jeżeli błąd będzie dotyczyć omyłkowego (i) wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, (ii) nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy lub (iii) wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takiej faktury, o ile będzie zachodził związek, o którym mowa w art. 86 ustawy o VAT.

2014.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1375/13/DM
     ∟1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2013 r., nieodpłatne przekazanie Towarów, których jednostkowa wartość (koszt wytworzenia/cena nabycia) nie przekracza 10 PLN netto, podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, nawet jeśli Towary są przekazywane w opakowaniach zbiorczych, których łączna wartość przekracza 10 PLN netto?2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., nieodpłatne przekazanie Towarów, których jednostkowa wartość (koszt wytworzenia/cena nabyci...

2014.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1216/13/DK
     ∟- Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd i wymagającej skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w zakresie rozliczeń prowadzonych przez Urząd, przy czym w skorygowanej deklaracji powinny zostać ujęte rozliczenia zarówno Gminy jak i Urzędu za dany okres rozliczeniowy, z uwzględnieniem zarówno rozliczenia podatku należnego, jak i naliczonego dokonanego pierwotnie przez Urząd, jak i przez Gminę; - Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji w zakresie rozliczeń prowadzonych przez Urząd, przy czym w skorygowanej deklaracji powinny zostać ujęte rozliczenia zarówno Gminy jak i Urzędu za dany okres rozliczeniowy, z uwzględnieniem zarówno rozliczenia podatku należnego, jak i naliczonego dokonanego pierwotnie przez Urząd, jak i przez Gminę; - Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej przez Urząd albo przez Gminę w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Urząd, bez konieczności korygowania takich faktur, przy czym w skorygowanej deklaracji powinny zostać ujęte rozliczenia zarówno Gminy jak i Urzędu za dany okres rozliczeniowy, z uwzględnieniem zarówno rozliczenia podatku należnego, jak i naliczonego dokonanego pierwotnie przez Urząd, jak i przez Gminę; - Prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji ujętych w rozliczeniach prowadzonych przez Urząd; - Prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd dotyczących transakcji ujętych w rozliczeniach prowadzonych przez Urząd; - Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych i otrzymanych, jeżeli błąd dotyczył omyłkowego (i) wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, (ii) nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, bez konieczności korygowania takiej faktury, o ile zachodził związek, o którym mowa w art. 86 ustawy o VAT;

2014.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1207/13/DK
     ∟ Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd.  Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd.  Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd i wynikającego z faktur wystawionych na Urząd.  Prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd.  Prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia VAT Gminy były prowadzone przez Urząd.  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych i otrzymanych po dniu rejestracji Gminy, jeżeli błąd będzie dotyczyć omyłkowego (i) wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, (ii) nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy lub (iii) wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takiej faktury, o ile będzie zachodził związek, o którym mowa w art. 86 ustawy o VAT.

2014.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1352/13-2/AP
     ∟moment obniżenia podatku VAT należnego w związku z wystawieniem wewnętrznych faktur korygujących do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj