Interpretacje do przepisu
art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


6/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości

1

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4016.1.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy: - Spółka jest podatnikiem zależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów, - Spółka jest podatnikiem współzależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów, - czy jeżeli Spółka nie jest ani podatnikiem zależnym, ani podatnikiem współzależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów, to czy na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów, ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania z tytułu podatku od aktywów Spółki liczoną jako suma wartości aktywów, wynikającą z zestawienia obrotów i sald, ustalona na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, o całą kwotę 2 mld zł.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB6.4510.25.2017.8.S/AG
     ∟ustalenie kwoty wolnej od podatku

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4016.1.2018.1.AG
     ∟Nieuznanie Spółek za podatników zależnych oraz współzależ-nych oraz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowa-nia podatkiem od niektórych instytucji finansowych o całą kwotę 2 mld zł.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.82.2018.1.JBB
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu sprzedaży wierzytelności przedawnionych.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.28.2018.1.SG
     ∟w zakresie wskazania czy spółki kapitałowe o powiązaniach personalnych powinny sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.25.2017.1.AG
     ∟Ustalając zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o ponif nadwyżkę sumy aktywów ponad wartość aktywów wolną od opodatkowania, sumowaniem należy objąć wszystkich podatników, o których mowa w art. 4 pkt 5-8 ww. ustawy należących do „grupy podmiotów powiązanych ze sobą”, tj. Z., U., T., A. Oddział oraz I. Oddział – a po połączeniu T. i U.: Z., U., A. Oddział (do czasu jego wykreślenia z KRS) oraz I. Oddział.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj