Interpretacje do przepisu
art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


461/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.397.2019.2.JG
     ∟Możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.403.2019.1.PPK
     ∟Obowiązki płatnika

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.455.2019.1.MS
     ∟obowiązki płatnika, związane z uczestnictwem Osób Uprawnionych w programie motywacyjnym

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.350.2019.2.SK
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwolnieniem z opodatkowania wypłaconego świadczenia na rzecz byłej pracownicy

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.381.2019.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem konkursu z dziedziny nauki.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.380.2019.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem konkursu z dziedziny sztuki.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.305.2019.3.MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce, związanych z dokonywaniem wypłat odsetek i dywidend z papierów wartościowych oraz wypłat należności z Certyfikatów, na rzecz rezydentów i nierezydentów, emitowanych przez podmioty zagraniczne (pytanie Nr 1)

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.297.2019.3.AK
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika z tytułu przekazywanych nagród w akcjach promocyjnych organizowanych przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Wnioskodawcy.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.345.2019.1.MG
     ∟w zakresie obowiązków ciążących na Spółce związanych z organizacją konkursu

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.309.2019.1.MK
     ∟Czy sprzedając przedmiotową nieruchomość Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego?

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.291.2019.3.PP
     ∟obowiązki płatnika z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.290.2019.2.PP
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.294.2019.2.ASZ
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.293.2019.2.IL
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.292.2019.2.IL
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.293.2019.2.JG1
     ∟Dotyczy obowiązków ciążących na Spółce, związanych z organizowaniem Konkursów.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.278.2019.2.JG1
     ∟Dotyczy obowiązków ciążących na Spółce, związanych z organizowaniem Konkursów.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.258.2019.2.SK
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.15.2019.4.IL
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.17.2019.3.MG
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.16.2019.3.MG
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.13.2019.4.SK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.14.2019.4.ASZ
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.12.2019.4.SK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.487.2018.3.KP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz pracownika.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.486.2018.3.KP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz pracownika.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.11.2019.4.KK
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.474.2018.3.PW
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz pracownika.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.478.2018.3.MK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych wraz z odsetkami, zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz pracownika.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.480.2018.3.PW
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych wraz z odsetkami, zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz pracownika.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj