Interpretacje do przepisu
art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


854/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.482.2019.1.MJ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizowaniem konkursu.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.371.2019.4.KO
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w akcji promocyjnej

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.298.2019.1.MM
     ∟Nagrody – do kwoty nieprzekraczającej 2000 zł - przyznawane w konkursie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, rolnikom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą/przedsiębiorcom, które to nagrody nie będą wydawane w związku z wykonywaniem tej działalności objęte będą zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji w związku z wypłatą tych nagród Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru 10% podatku dochodowego i odprowadzenia tego podatku do właściwego urzędu skarbowego. Również z tytułu wydawania nagród osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą/ przedsiębiorcom w związku z wykonywaniem tej działalności Wnioskodawca nie będzie występował w roli płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Ww. nagrody należy bowiem zakwalifikować do przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie mają zastosowania przepisy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.381.2019.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem konkursu z dziedziny nauki.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.380.2019.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem konkursu z dziedziny sztuki.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.378.2019.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z organizowaniem akcji marketingowej

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.411.2019.1.SJ
     ∟obowiązki płatnika związanych z wypłatą wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.376.2019.2.AC
     ∟w zakresie uznania Programu lojalnościowego za sprzedaż premiową lub konkurs, obowiązków płatnika w związku wydaniem nagrody w Grach hazardowych, obowiązków płatnika w przypadku wydania nagrody dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.486.2019.1.AC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem w Zdarzeniu przyszłym II Akcji na zasadach przyrzeczenia publicznego i Gry hazardowej

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.306.2019.1.JK3
     ∟organizowana przez Spółkę sprzedaż premiową skierowaną do osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.187.2019.1.AMN
     ∟- Opodatkowanie nagrody przypadającej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą;- opodatkowanie nagrody przypadającej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i współpracującym z Wnioskodawcą w oparciu o umowy cywilnoprawne;- opodatkowanie nagrody przypadającej osobom fizycznym, z którymi Wnioskodawca nie będzie pozostawać w żadnej relacji prawnej.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.297.2019.3.AK
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika z tytułu przekazywanych nagród w akcjach promocyjnych organizowanych przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Wnioskodawcy.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.345.2019.1.MG
     ∟w zakresie obowiązków ciążących na Spółce związanych z organizacją konkursu

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.261.2019.3.KS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wydaniem nagród pieniężnych osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (np. stowarzyszenia zwykłe) w ramach konkursu organizowanego przez Wnioskodawcę.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.364.2019.5.SŻ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursu z dziedziny kultury

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.328.2019.1.LZ
     ∟Jednorazowa wartość nagrody wypłacanej przez Spółkę nie przekroczy kwoty 2000 zł, to otrzymanie przedmiotowych nagród korzysta/będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, na Wnioskodawcy jako płatniku nie ciążą/ nie będą ciążyły obowiązki pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR, zgodnie z art. 42 ust. 1a tej ustawy.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.293.2019.2.JG1
     ∟Dotyczy obowiązków ciążących na Spółce, związanych z organizowaniem Konkursów.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.250.2019.3.ID
     ∟obowiązki płatnika w związku z organizowaniem konkursów

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.278.2019.2.JG1
     ∟Dotyczy obowiązków ciążących na Spółce, związanych z organizowaniem Konkursów.

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.222.2019.1.RR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursu

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.185.2019.3.AC
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Programu motywacyjnego, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzącymi działalność gospodarczą.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.147.2019.3.AD
     ∟Skutki podatkowe zbycia lokalu mieszkalnego wygranego w loterii i kwestia ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu jego zbycia.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.158.2019.2.JR
     ∟Opodatkowanie nagród sportowych

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.163.2019.1.SJ
     ∟obowiązki płatnika w związku z przyznaniem nagród oraz wypłatą nagród za udział w konkursie.

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.138.2019.1.PR
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego i pobrania podatku w odniesieniu do klientów niebędących pracownikami banku oraz klientów będących jednocześnie pracownikami banku w związku z organizowanymi przez Wnioskodawcę konkursami i sprzedażami premiowymi

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.255.2019.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku organizowanymi przez Wnioskodawcę akcjami promocyjnymi (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.131.2019.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą nagród w konkursie wokalnym

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.112.2019.2.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatami na rzecz Graczy wygranymi w zakładach wzajemnych, organizowanymi za pośrednictwem sieci Internet (pytanie Nr 1).

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.110.2019.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika związane z organizowanymi konkursami.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.81.2019.1.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj