Interpretacje do przepisu
art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5860/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.246.2019.1.PP
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.231.2019.2.JG
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.160.2019.2.MT
     ∟Czy do wydatków na własne cel mieszkaniowe można zaliczyć wydatki poniesione na: spłatę umów opisanych we wniosku oraz na zakup materiałów, towarów oraz usług montażu i instalacji dotyczących lokalu mieszkalnego wymienionych we wniosku?

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.248.2019.2.WS
     ∟Sprzedaż nieruchomości.

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.306.2019.2.KK
     ∟skutki podatkowe zbycia udziału w lokalu mieszkalnym

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.204.2019.1.AA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości oraz możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.223.2019.2.AK
     ∟Opodatkowanie dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości położonych na terenie Niemiec, nabytych w drodze zapisu testamentowego.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.268.2019.3.EC
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.278.2019.2.KK
     ∟możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego: w części dotyczącej wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz na remont lokalu mieszkalnego w części dotyczącej wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży garażu w postaci zadatku otrzymanego z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej tego garażu, na wpłatę wkładu własnego związanego z umową kredytową zawartą w związku z zakupem lokalu mieszkalnego w pozostałej części dotyczącej wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży garażu po dokonaniu wpłaty wkładu własnego związanego z umową kredytową zawartą w związku z zakupem lokalu mieszkalnego

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.178.2019.2.KK
     ∟Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w wyniku wygranej w loterii nie można zaliczyć: wartości mieszkania nabytego w wyniku wygranej, kosztów aktu notarialnego dotyczącego nabycia wygranego lokalu mieszkalnego ani zapłaconego podatku dochodowego od wygranej.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.297.2019.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.254.2019.1.MKA
     ∟Sprzedaż nieruchomości nabytej w części w wyniku darowizny od małżonki po uprzednim ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.318.2019.2.MK
     ∟Cele mieszkaniowe, zwolnienie przedmiotowe

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.305.2019.2.KK
     ∟Czy zbycie nieruchomości i nabycie lokalu mieszkalnego, który będzie wynajmowany, w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada też inny lokal mieszkalny, będzie korzystało z ulgi mieszkaniowej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.281.2019.2.KS1
     ∟skutki podatkowe sprzedaży lokali mieszkalnych oraz użytkowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.252.2019.2.PS
     ∟Zbycie nieruchomości - Źródło przychodu - spadkobranie, dożywocie i darowizna WŁASNE CELE MIESZKANIOWE – spłata kredytu

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.230.2019.5.AK
     ∟Powstanie po stronie Wnioskodawcy dochodu z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da i następne w zw. z art. 30dh ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.223.2019.5.AK
     ∟Powstanie po stronie Wnioskodawcy dochodu z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da i następne w zw. z art. 30dh ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.215.2019.2.PP
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.164.2019.2.DS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży gruntów rolnych.

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.303.2019.2.DA
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym w związku z wydatkowaniem przychodu na remont i modernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o głównej funkcji letniskowej oraz dostosowanie go do zamieszkania całorocznego, oraz budowę ogrodzenia posesji (gruntu wraz z budynkiem).

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.232.2019.3.SK
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia prawa do udziału w gospodarstwie rolnym.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.234.2019.3.ASZ
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.236.2019.2.MG
     ∟1) Czy zakup działki opisanej powyżej daje prawo do uzyskania zwolnienia od opodatkowania całego przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania, tj. 58 666 zł 67 gr? Czy prawo to może zostać zakwestionowane z powodu związku Wnioskodawczyni ze sprzedającym? 2) W jakim terminie należy dokonać zakupu działki, aby uzyskać zwolnienie od opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania? 3) Jak należy udokumentować ten wydatek? Czy wystarczającym dokumentem jest akt notarialny zakupu działki? Czy i jakie dodatkowe dokumenty należy ewentualnie przedłożyć?

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/4511-703/15-6/SŻ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.293.2019.2.SR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w spadku i dziale spadku

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.301.2019.2.AKR
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.300.2019.2.AKU
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.240.2019.1.JS
     ∟Czy w świetle opisanej sytuacji przysługuje Wnioskodawcy prawo do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodu ze sprzedaży lokalu mieszanego stanowiącego Jego majątek osobisty w związku z zamiarem nabycia nowej nieruchomości mieszkalnej do majątku wspólnego (Wnioskodawcy i Jego małżonki)?

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.311.2019.2.SR
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w sytuacji wydatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na zakup lokalu mieszkalnego, który będzie czasowo wynajmowany

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj