Interpretacje do przepisu
art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


14/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.356.2017.2.AK
     ∟Wygrana (wypłacone środki pieniężne) z tytułu wygranego zakładu towarzyskiego, stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakwalifikowanie przychodów do innych źródeł, w rozumieniu powyższego przepisu powoduje, że Wnioskodawca nie jest obowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaty ww. nagród. Na Wnioskodawcy spoczywa wyłącznie obowiązek sporządzenia dla ww. osób „Informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych” – PIT-8C, stosownie do treści art. 42a ww. ustawy.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.310.2017.3.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaną akcją marketingową w formie sprzedaży premiowej

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.101.2017.2.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.108.2017.2.HD
     ∟Zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 do wygranych w grze internetowej.

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1201.2016.2.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami lub sprzedażą premiową

2016.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-848/16-2/EC
     ∟Czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród wydawanych w ramach akcji premiowej kontrahentom, będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą?

2016.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.104.2016.2.AP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z prowadzoną sprzedażą premiową skierowana do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-778/15-2/MD
     ∟Płatnik – sprzedaż premiowa – nagrody przyznawane osobom prowadzącym działalność gospodarczą

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-778/15-3/MD
     ∟Płatnik – sprzedaż premiowa – nagrody przyznawane osobom prowadzącym działalność gospodarczą

2016.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-36/12/16-5/S/AK
     ∟Czy Bank prawidłowo wypełni spoczywające na nim obowiązki płatnika tj. obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego - zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 pkt 1 ustawy pdof - w przypadku, gdy nagroda – udostępniana w związku ze sprzedaż premiową, o której mowa odpowiednio w art. 21 ust. 1 pkt 68 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2ustawy pdof – będzie miała jednorazową wartość przekraczającą 760 zł i stanowiła: a) nagrodę rzeczową – Bank uzyska kwotę środków pieniężnych odpowiadających zaliczce na podatek podatnika (klienta Banku) przed udostępnieniem mu nagrody, b) nagrodę pieniężną – Bank na podstawie upoważnienia uzyskanego uprzednio od klienta zatrzyma część nagrody pieniężnej tytułem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego ?

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1166/15-2/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2015.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-342/15/BK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z planowaną sprzedażą premiową

2012.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-50/12-2/MS1
     ∟W świetle powołanych powyżej przepisów prawa i przedstawionego stanu faktycznego, nagrody przyznane przez Wnioskodawcę nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową a Wnioskodawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania informacji PIT–8C.

2012.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-36/12-2/MS1
     ∟W świetle powołanych powyżej przepisów prawa i przedstawionego stanu faktycznego, nagrody przyznane przez Wnioskodawcę nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową, a Wnioskodawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania informacji PIT–8C.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj