Interpretacje do przepisu
art. 42a Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 42a Ordynacji podatkowej

1

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.126.2019.2.JK
     ∟Skutki podatkowe zwrotu kosztów aktu notarialnego.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.178.2018.1.IM
     ∟Obowiązki płatnika – kwota – wynagrodzenie – wypłacone za polecenie rejestracji w panelu nowej osoby.

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.60.2017.2.MK
     ∟W zakresie ciążących na spółce obowiązkach płatnika jako organizatorze konkursu.

2013.12.20 - Minister Finansów - DD3/033/315/MCA/13/RD-132627/13
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przyznawania nagród w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania wartości nagród przyznawanych uczestnikom akcji promocyjnej nieprowadzącym działalności gospodarczej za realizację odpowiedniego wolumenu zakupu oraz określenia jednorazowej wartości świadczeń.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj