Interpretacje do przepisu
art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


137/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.345.2019.2.DW
     ∟1) Czy miesięczne wynagrodzenie ustalone przez Senat będzie przychodem w ramach art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego Uczelnia zobowiązana jest naliczać zaliczkę na podatek dochodowy? 2) Czy należy od ustalonej kwoty przychodu odjąć koszty uzyskania przychodu, obecnie wynoszące 111,25 zł miesięcznie; rocznie 1335 zł? 3) Czy miesięczne wynagrodzenie wypłacane z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Uczelni stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy i Uczelnia nie jest zobowiązana do naliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.349.2019.2.MK
     ∟Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Uczelni będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.387.2019.2.MK
     ∟Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Uczelni będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.448.2019.2.GG
     ∟obowiązki płatnika w związku z zapłatą zaległych składek ZUS

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.229.2019.2.KP
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka rady uczelni

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.446.2019.1.MG
     ∟W zakresie obowiązków ciążących na Spółce związanych z finansowaniem transportu pacjentom w sytuacji kiedy Spółka nie zna kosztu usługi przypadającej na jednego pacjenta.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.420.2019.1.MG
     ∟W zakresie obowiązków ciążących na Spółce związanych z finansowaniem transportu pacjentom w sytuacji kiedy Spółka zna koszt usługi przypadającej na jednego pacjenta.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.291.2019.1.MU
     ∟Obowiązek płatnika.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.514.2019.1.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w akcji promocyjnej

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.360.2019.1.JM
     ∟Wypłata odszkodowania do kwot objętych mechanizmem franszyzy redukcyjnej.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.375.2019.1.KF
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umorzeniem pożyczki spadkobiercom.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.336.2019.5.MG
     ∟obowiązki płatnika

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.401.2019.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika z tytułu dofinansowania w części kosztów wycieczki zagranicznej pracownikom, rencistom i emerytom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.188.2019.2.KF
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umorzeniem jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.261.2019.4.ŁS
     ∟Obowiązki informacyjne – odnawialne źródła energii.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.381.2019.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem konkursu z dziedziny nauki.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.380.2019.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem konkursu z dziedziny sztuki.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.370.2019.1.KK
     ∟obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.369.2019.1.PPK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.352.2019.1.ASZ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.378.2019.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z organizowaniem akcji marketingowej

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.486.2019.1.AC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem w Zdarzeniu przyszłym II Akcji na zasadach przyrzeczenia publicznego i Gry hazardowej

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.218.2019.1.KF
     ∟Skutki podatkowe przekazania uczestnikom warsztatów kart przedpłaconych.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.338.2019.1.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika i obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce związanych z dokonywaniem uczestnikom wypłat i zwrotów, w związku z prowadzeniem przez Spółkę pracowniczych planów kapitałowych (pytanie Nr 1-4).

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.200.2019.1.KF
     ∟Obowiązki płatnika w związku z udzieleniem dotacji celowej na realizację inwestycji proekologicznej w zakresie zakupu i montażu szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz proekologicznych urządzeń grzewczych.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.259.2019.1.MK
     ∟Powiernika i jego zastępcę nie łączy z bankiem hipotecznym żaden formalny stosunek prawny, na podstawie którego za wykonywane funkcje osoby te otrzymują wynagrodzenie, zatem wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę osobom pełniącym funkcję powiernika na podstawie przepisów ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.258.2019.1.ŁS
     ∟Obowiązek informacyjny – wypłata raty wynagrodzenia za przekazanie sieci kanalizacyjnej.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.345.2019.1.MG
     ∟w zakresie obowiązków ciążących na Spółce związanych z organizacją konkursu

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.184.2019.1.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą udziałowcom z Ukrainy wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.253.2019.2.ŁS
     ∟W zakresie obowiązku informacyjnego.

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj