Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2262/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.538.2019.1.SM
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu – ekopracownie

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.534.2019.2.ŻR
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych, zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych po uzyskaniu statusu jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.560.2019.1.MG
     ∟brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „…”

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.513.2019.2.AGW
     ∟Zwolnienia od podatku usług kształcenia oraz opieki merytorycznej nad studiami podyplomowymi.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.534.2019.1.JM
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.487.2019.4.ŻR
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług opieki nad dziećmi i młodzieżą

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.497.2019.1.KS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług kształcenia

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.344.2019.2.AWA
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną za pomocą prewspółczynnika metrażowego.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.393.2019.2.WH
     ∟Brak rozpoznania importu usług zwolnionych w związku z wniesieniem do Fundacji opłaty za złożenie i rozpatrzenie wniosku, opłaty za autoryzację, opłaty za sprawdzanie egzaminów, opłaty za przeprowadzenie procesu ewaluacji.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.430.2019.2.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku: - usług prowadzenia praktyk zawodowych studentów uczelni publicznej; - zapewnienia tzw. „pakietu medycznego”; - badań okresowych członków ochotniczej straży pożarnej; - szczepień ochronnych

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.367.2019.2.JS
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.385.2019.2.EJU
     ∟w zakresie zwolnienia usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.407.2019.2.MR
     ∟Opodatkowanie usług szkoleniowych związanych z dostawą towarów (urządzeń).

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.366.2019.1.AK
     ∟Prawidłowość zastosowania podstawowej stawki podatku dla świadczonych usług szkoleniowych.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.439.2019.2.MN
     ∟Wnioskodawca będzie zobowiązany zgodnie z przepisem art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, do wystawienia faktury korygującej do faktury z dnia 27 maja 2019 r. dokumentującej usługę opisaną we wniosku, w której dokona korekty stawki podatku VAT ze stawki „23%” na „zw”. Wystawiając fakturę korygującą, Wnioskodawca jako podstawę prawną zwolnienia od podatku VAT ww. usługi szkolenia zobowiązany jest wpisać przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.414.2019.2.MG
     ∟brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach konkursu pn. „…” w Szkole Podstawowej

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.367.2019.2.AGW
     ∟Zwolnienia od podatku usługi polegającej na organizacji konkursu językowego.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.385.2019.2.EZ
     ∟Usługi dietetyka korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy. Usługi edukacyjne w formie warsztatów edukacyjnych z zakresu zdrowego odżywiania będą opodatkowane stawką 23%. Wnioskodawca będzie miał prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 9 z tytułu świadczenia usług edukacyjnych (warsztatów z dietetyki).

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.432.2019.2.AS
     ∟Projekt – brak prawa do odliczenia.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.319.2019.2.ASZ
     ∟zastosowanie dla odliczenia VAT od wydatków poniesionych w ramach budowy infrastruktury wodociągowej prewspółczynnika metrażowego jako bardziej reprezentatywnego sposobu określenia proporcji

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.401.2019.2.KT
     ∟w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.399.2019.2.KW
     ∟w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.405.2019.2.MO
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.403.2019.2.SM
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.406.2019.2.IR
     ∟w braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.396.2019.2.MC
     ∟w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.399.2019.2.ŻR
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.400.2019.2.PRP
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach konkursu

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.365.2019.1.IP
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.293.2019.2.TKU
     ∟Stawka podatku VAT dla świadczonych usług szkoleniowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj