Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


976/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.481.2019.2.KO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia w całości lub części podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw na stacjach paliw przy wykorzystaniu kart paliwowych

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.322.2019.2.AS
     ∟Zwolnienie od podatku świadczenia usług wykonywania wymagalnego nalotu: - dla osób posiadających licencję pilota turystycznego PPL/A), które chcą dolatać niezbędnych godzin przez przystąpieniem do szkolenia do licencji zawodowej CPL(A), - na rzecz studentów szkół wyższych posiadających licencję pilota turystycznego PPL(A), ubiegających się o kwalifikację na kierunek pilotażu na swojej uczelni, poprzez zdobycie nalotu promującą ich większą ilością punktów przy kwalifikacji za posiadany nalot dowódczy (samodzielny).

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.430.2019.2.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku: - usług prowadzenia praktyk zawodowych studentów uczelni publicznej; - zapewnienia tzw. „pakietu medycznego”; - badań okresowych członków ochotniczej straży pożarnej; - szczepień ochronnych

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.407.2019.2.MR
     ∟Opodatkowanie usług szkoleniowych związanych z dostawą towarów (urządzeń).

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.348.2019.2.AGW
     ∟Brak zwolnienia od podatku usługi organizacji konferencji w części, w której finansowana jest przez uczelnie ze środków publicznych.

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.343.2019.1.KB
     ∟Opodatkowanie stawką podatku w wysokości 23% świadczenia usług szkolenia związanych z dostawą sprzętu wojskowego.

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.202.2019.2.MN
     ∟Brak zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług opisanych we wniosku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.204.2019.2.MK
     ∟Zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.188.2019.3.AR
     ∟Wskazanie, czy otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz sposób wystawienia faktury dla wykonywanych usług w ramach projektu.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.196.2019.2.KP
     ∟zwolnienia od podatku usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.229.2019.2.PRP
     ∟w zakresie: rozpoznania importu usługi organizacji praktyk zawodowych, zastosowania zwolnienia z podatku VAT, momentu powstania obowiązku podatkowego, zastosowania prawidłowego kursu do przeliczenia waluty obcej na walutę polską

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.187.2019.2.TKU
     ∟Otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz sposób wystawienia faktury dla wykonywanych usług w ramach projektu.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.126.2019.2.AK
     ∟Zwolnienie od podatku usług organizowania wyjazdów studyjnych finansowanych ze środków/niefinansowanych ze środków publicznych.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.264.2019.1.AZ
     ∟zwolnienie od podatku usług szkoleniowych za pośrednictwem w systemie kont przedpłaconych i bonów rozwojowych przy założeniu dofinansowania ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% wartości tych usług

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.69.2019.2.RW
     ∟Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.76.2019.2.MGO
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektów szkoleniowych.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.136.2019.1.PC
     ∟Czy usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego realizowana w formie szkoleń oraz inne usługi ściśle z nimi związane, w tym usługi doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy finansowane w całości ze środków publicznych, będą zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.71.2019.2.KS
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy dla importu usługi organizacji zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.499.2019.1.AGW
     ∟Zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy importu usług szkoleniowych od kontrahenta z Wielkiej Brytanii oraz ich zbycia na rzecz innego podmiotu.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.105.2019.1.MP
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych przy założeniu dofinansowania ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% wartości tych usług.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.839.2018.2.SJ
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkolenia pilota lekkich statków powietrznych (LAPL) jako usługi kształcenia zawodowego.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.61.2019.2.AK
     ∟zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy usług szkoleniowych dla rolników i osób zatrudnionych w rolnictwie świadczonych w ramach projektu pn. „…”, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. szkoleń w ramach projektu

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.129.2019.1.AK
     ∟zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy usług szkoleniowych dla rolników i osób zatrudnionych w rolnictwie świadczonych w ramach projektu pn. „…”, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. szkoleń w ramach projektu

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.725.2018.2.WH
     ∟W zakresie rozpoznania czynności opodatkowanej w związku ze sprzedażą oraz nabyciem Kredytów szkoleniowych. „Stanowisko uzgodnione z Centralą” 0110-KNP.4302.12.2019.2.JJK

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.700.2018.2.MT
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.913.2018.2.ŻR
     ∟opodatkowanie 23% stawką podatku VAT usług nabywanych przez Wnioskodawcę w ramach realizacji Projektu

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.703.2018.2.KP
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.641.2018.2.TKU
     ∟Zwolnienia od podatku usług polegających na organizacji i przeprowadzaniu szkoleń (§ 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia MF).

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.892.2018.1.AJ
     ∟Usługi polegające na udostępnianiu pomieszczeń szpitala świadczone przez C. na rzecz uczelni wyższej są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług ponieważ są finansowane ze środków publicznych. Świadczenie usług na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz na rzecz podmiotu organizującego kursy specjalistyczne dla pielęgniarek korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, ponieważ zasady i tryb przeprowadzania takich kursów zostały uregulowane w przepisach odrębnych. Ze zwolnienia od podatku nie korzystają usługi świadczone na rzecz szkoły policealnej dla słuchaczy kierunku technik masażysta, ponieważ zasady i tryb tych szkoleń nie zostały uregulowane w przepisach odrębnych i nie są one finansowane ze środków publicznych.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.91.2017.10.JO
     ∟Określenie podstawy opodatkowania przychodu udokumentowanego fakturą fiskalną, zarejestrowanego na kasie fiskalnej i potwierdzonego paragonem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj