Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


690/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.487.2019.4.ŻR
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług opieki nad dziećmi i młodzieżą

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.322.2019.2.AS
     ∟Zwolnienie od podatku świadczenia usług wykonywania wymagalnego nalotu: - dla osób posiadających licencję pilota turystycznego PPL/A), które chcą dolatać niezbędnych godzin przez przystąpieniem do szkolenia do licencji zawodowej CPL(A), - na rzecz studentów szkół wyższych posiadających licencję pilota turystycznego PPL(A), ubiegających się o kwalifikację na kierunek pilotażu na swojej uczelni, poprzez zdobycie nalotu promującą ich większą ilością punktów przy kwalifikacji za posiadany nalot dowódczy (samodzielny).

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.430.2019.2.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku: - usług prowadzenia praktyk zawodowych studentów uczelni publicznej; - zapewnienia tzw. „pakietu medycznego”; - badań okresowych członków ochotniczej straży pożarnej; - szczepień ochronnych

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.358.2019.2.KBR
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT pobieranych opłat od słuchaczy UTW w postaci czesnego i wpisowego

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.320.2019.3.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy usług polegających na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie wakacji w formie półkolonii oraz wykonywanych w jej ramach dostaw towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.367.2019.2.AGW
     ∟Zwolnienia od podatku usługi polegającej na organizacji konkursu językowego.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.422.2019.1.AZ
     ∟Brak zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy planowanej usługi polegającej na dokonaniu zwrotnego przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu na twórcę

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.343.2019.1.KB
     ∟Opodatkowanie stawką podatku w wysokości 23% świadczenia usług szkolenia związanych z dostawą sprzętu wojskowego.

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.351.2019.1.RS
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług psychiatrycznych (część I Zamówienia), logopedycznych (część III Projektu), terapeutycznych dla kobiet (część IV Projektu), dla rodzin (część V Projektu), dla rodziców i dzieci wraz z zapewnieniem posiłku, materiałów edukacyjnych oraz zajęć animacyjnych dla dzieci nieuczestniczących w terapii (część VII Projektu), terapeutycznych indywidualnych dla dzieci (część VIII Projektu), prowadzenia warsztatów podnoszących umiejętności i kompetencje opiekuńczo-wychowawcze dla rodziców wraz z zapewnieniem usługi gastronomicznej, materiałów edukacyjnych (część VI Projektu) oraz usług animacyjnych dla dzieci i usług gastronomicznych dla nich (część X Projektu) oraz prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców wraz z zapewnieniem usługi gastronomicznej, materiałów edukacyjnych (część IX Projektu) oraz usług animacyjnych dla dzieci i usług gastronomicznych dla nich (część X Projektu).

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.354.2019.1.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku: - usług szkolenia sędziów turniejów tańca, - usług szkolenia skrutinerów, - usług szkolenia instruktorów tańca, - przeprowadzenia egzaminów

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.269.2019.2.JK
     ∟Możliwości skorzystania ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.273.2019.1.IK
     ∟opodatkowanie wydania książeczek startowych dla zawodników, książeczek dla sędziów oraz indeksów stażowych

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.274.2019.1.IK
     ∟opodatkowanie czynności udzielania praw do organizacji turniejów

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.276.2019.2.KO
     ∟w zakresie opodatkowane podatkiem VAT wydawania „dzikiej karty

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.322.2019.1.MM
     ∟W przedstawionych okolicznościach sprawy usługi organizacji wypoczynku dla dzieci w formie półkolonii oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.239.2019.2.AK
     ∟brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.202.2019.1.KP
     ∟Stawki podatku VAT dla usługi szkoleniowej z obsługi i eksploatacji aparatowni dla załóg.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.242.2019.1.AP
     ∟Zwolnienie od podatku opłat za pobyt w DP i prawo do odliczenia z faktur dokumentujących wydatki.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.293.2019.1.AR
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku odpłatnych czynności związanych z organizacją obiadów dla nauczycieli

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.136.2019.1.PC
     ∟Czy usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego realizowana w formie szkoleń oraz inne usługi ściśle z nimi związane, w tym usługi doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy finansowane w całości ze środków publicznych, będą zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.224.2019.1.WL
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT usług wyżywienia pracowników niepedagogicznych

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.140.2019.1.MM
     ∟Wizyta lekarska, nocleg i wyżywienie, w przypadku gdy stanowią element pakietu leczniczego/pakietu rehabilitacyjne podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.25.2019.1.RD
     ∟miejsca świadczenia nabywanych Usług Pomocniczych, rozpoznania importu usług w związku z nabywaniem Usług Pomocniczych oraz zastosowania zwolnienia od podatku do nabywanych Usług Pomocniczych

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.818.2018.2.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku: badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osoby ubiegającej się lub przedłużającej ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania przeprowadzonych na zlecenie osoby badanej, pracodawcy oraz osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przedłużających ważność uprawnień przeprowadzonych na zlecenie osoby badanej

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.837.2018.1.AK
     ∟Zwolnienie z podatku VAT usług nauczania matematyki i języka angielskiego; opodatkowanie podatkiem VAT opłat wnoszonych w związku z umową franczyzy

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.679.2018.1.AS
     ∟Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach i przedszkolach za czas przekraczający 5 bezpłatnych godzin dziennie oraz wyżywienia dzieci w tych placówkach.

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/443-505/14-8/MGO
     ∟zwolnienie od podatku kursów w zakresie psychoterapii

2019.01.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.670.2018.3.MGO
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT prowadzenia nauki z wypoczynkiem w formie półkolonii, zielonych szkół, wycieczek szkolnych i wydawania duplikatów dokumentów – legitymacji, świadectw, dyplomów

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.631.2018.1.MGO
     ∟Opodatkowanie usług obejmujących pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.664.2018.1.EJ
     ∟Gmina działa jako podatnik VAT z tytułu świadczenia usług pobytu i wyżywienia dzieci w żłobku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj