Interpretacje do przepisu
art. 45 ust. 5 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


6/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 45 ust. 5 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-172/13/16-S/RS
     ∟Skutki podatkowe przekazania przez bank świadczenia dodatkowego.

2016.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-51/12/16-5/S/AK
     ∟Czy pod pojęciem jednorazowej wartości nagrody, o której mowa art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, należy rozumieć wartość nagrody uzyskanej przez klienta w związku z zakupem pojedynczej usługi objętej Promocją o charakterze sprzedaży premiowej, a nie sumę nagród w przypadku, gdy klient otrzyma nagrody więcej niż jeden raz w danym roku?

2016.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-501/13/16-S/MM
     ∟Świadczenia dokonywane na rzecz klientów w ramach akcji promocyjnych.

2015.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-745/13/15-7/S/MG
     ∟PIT - w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników akcji promocyjnej organizowanej przez Kontrahenta, premiującej zakup produktów Kontrahenta, oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika oraz obowiązkach informacyjnych związanych z wydawaniem nagrody związanej z zakupem produktów Kontrahenta.

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-744/13/15-9/S/MG
     ∟Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że Spółka będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego. Płatnikiem tego podatku będzie Kontrahent, ponoszący ekonomiczny ciężar organizacji akcji promocyjnej, który kompleksową obsługą akcji promocyjnej zleci Spółce - koordynatorowi akcji promocyjnej. Spółka bowiem działając w imieniu i na rzecz swoich Kontrahentów wydawać będzie nagrody konsumentom w imieniu Kontrahentów, a tym samym to Kontrahenci będą odpowiedzialni za wydanie nagród klientom i do Kontrahentów klienci będą zgłaszać reklamacje i roszczenie w przypadku nie wydania im nagród.

2015.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-607/13/15-7/S/JK3
     ∟Wykonywanie obowiązków płatnika z tytułu otrzymania nagród przez Abonentów (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) w ramach zakupu usług telekomunikacyjnych

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj