Interpretacje do przepisu
art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1510/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.962.2016.1.RS
     ∟Skutki podatkowe realizacji wierzytelności.

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.961.2016.1.RS
     ∟Skutki podatkowe realizacji wierzytelności.

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.966.2016.1.DG
     ∟opodatkowanie VAT darowizny przedsiębiorstwa na rzecz Strony oraz wniesienia otrzymanego przedsiębiorstwa do spółki cywilnej

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4515.8.2017.1.JG1
     ∟W zakresie skutków podatkowych dokonania darowizny w formie zwolnienia Wnioskodawcy z długu przez jego syna.

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.480.2016.1.MCZ
     ∟nabycie udziału w przedsiębiorstwie przez wspólnika spółki cywilnej od osoby wymienionej w art. 4a ust. 1 ustawy psd. będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.479.2016.1.MCZ
     ∟nabycie udziału w przedsiębiorstwie przez wspólnika spółki cywilnej od osoby wymienionej w art. 4a ust. 1 ustawy psd. będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.830.2016.2.RS
     ∟W zakresie wyłączenia z opodatkowania sprzedaży „przedsiębiorstwa”.

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.473.2016.1.MCZ
     ∟możliwość skorzystać ze zwolnienia z art. 4a psd, w sytuacji udokumentowania przekazania pieniędzy potwierdzeniem przelewu środków pieniężnych pochodzących z darowizny od żony, dokonanego przez bank bezpośrednio na rachunek sprzedającego nieruchomość.

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.483.2016.2.JKu
     ∟skoro Wnioskodawca otrzymuje w darowiźnie od rodziców środki pieniężne w celu dalszej spłaty rat kredytu i kwoty te rzeczywiście stanowią darowiznę w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, to po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku tj. 9.637 zł od każdego darczyńcy, będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4515.196.2016.2.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.866.2016.1.AD
     ∟Czy darowizna przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.838.2016.1.AGW
     ∟Wyłączenie z opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa.

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.493.2016.2.MPu
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przedmiotowa darowizna będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatku od spadków i darowizn

2017.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.774.2016.2.MK
     ∟Czy sprzedaż przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości, nabytej w drodze spadkobrania, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4515.194.2016.2.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.452.2016.2.BB
     ∟Czy darowizna przedsiębiorstwa dokonana przez ojca na rzecz syna w formie aktu notarialnego spowoduje u darczyńcy (ojca) powstanie obowiązku podatkowego na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn)?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4515.177.2016.3.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny

2016.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.206.2016.2.ES
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4515.195.2016.2.JG1
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.435.2016.1.PM
     ∟Czy przekazana w ten sposób darowizna, pod warunkiem zgłoszenia jej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz udokumentowania otrzymania darowizny na rachunek wskazany przez Obdarowanego, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.437.2016.1.ASz
     ∟Umowa trustu.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.374.2016.2.ASz
     ∟Wystąpienie wspólnika ze spółki.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.373.2016.2.ASz
     ∟Wystąpienie wspólnika ze spółki.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.457.2016.2.JKu
     ∟Wnioskodawca nie będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Nabycie w drodze spadku będzie podlegało opodatkowaniu według skali określonej w art. 15 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem kwoty wolnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3.

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4515.197.2016.1.AF
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny

2016.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.406.2016.2.MD
     ∟- Czy darowizna opisanych powyżej składników majątkowych (bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa) na rzecz spółki jawnej spowoduje po stronie spółki jawnej lub Wnioskodawcy, jako wspólnika tej spółki, jakiekolwiek konsekwencje podatkowe w podatku od spadków i darowizn? - W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na zadane pytanie nr 1 i uznania, że po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki jawnej powstanie obowiązek w podatku od spadków i darowizn, to czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej, będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2016.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.405.2016.2.DP
     ∟- Czy darowizna opisanych powyżej składników majątkowych (bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa) na rzecz spółki jawnej spowoduje po stronie spółki jawnej lub Wnioskodawcy, jako wspólnika tej spółki, jakiekolwiek konsekwencje podatkowe w podatku od spadków i darowizn? - W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na zadane pytanie nr 1 i uznania, że po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki jawnej powstanie obowiązek w podatku od spadków i darowizn, to czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej, będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.362.2016.1.ASz
     ∟Skutki podatkowe umowy darowizny.

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.361.2016.1.ASz
     ∟Skutki podatkowe umowy darowizny.

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.526.2016.2.JKu
     ∟Planowana czynność mająca zawierać dwie czynności prawne tj. przeniesienie własności ze spółki cywilnej na obu wspólników z jednoczesnym zniesieniem współwłasności poprzez zrzeczenie się udziału ojca na rzecz syna stanowi czynność cywilnoprawną niewymienioną w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a zatem jako czynność niewymieniona w ustawowym katalogu nie będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj