Interpretacje do przepisu
art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2006.09.22 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD2/423-96/06/MS
     ∟Czy majątek wydzielony ze Spółki, jak i majątek w niej pozostający po podziale będzie spełniał definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wynikajacą z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2006.06.14 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-106-180/06/AJ
     ∟Czy przedmiotem wkładu niepieniężnego do nowo powstałej spółki jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku przeniesiona do nowo powstałej spółki działalności związanej z produkcją i sprzedażą przetworów młynarskich oraz wniesienia gruntów zakładów w trzech miastach w Polsce itd.?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj