Interpretacje do przepisu
art. 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


987/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.501.2017.2.RH
     ∟Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.687.2017.2.JC
     ∟Czy Gmina nie ma prawo do odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy …?

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.422.2017.2.JC
     ∟Prawa do odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu dot. przebudowy stacji uzdatniania wody.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.301.2017.1.MT
     ∟Świadczone przez Wnioskodawcę usługi Wyjazdu należy zaklasyfikować do wyjazdów mających na celu sprawy zawodowe, biznesowe czy związane z wykonywaniem obowiązków służbowych. Jednakże należy wskazać, że świadczona przez Wnioskodawcę usługa organizacji Wyjazdów składa się z szeregu elementów składowych, ale ich składnikiem wiodącym jest niewątpliwie samo organizowanie podróży turystycznych (zorganizowanie transportu, wyżywienia, noclegów, biletów wstępu czy wyjść na koncerty). Na przedmiotowe uznanie nie ma wpływu fakt, że klienci realizują podczas wyjazdu cele inne niż wyłącznie rekreacyjne (spotkania biznesowe), gdyż Wnioskodawca nie jest organizatorem konferencji, spotkań, szkoleń, a jedynie organizuje przejazd, pobyt na miejscu oraz ewentualnie dodatkowe atrakcje dla uczestników w czasie wolnym. Wnioskodawca wskazał, że organizowane wyjazdy mogą przyjmować charakter wyjazdów turystycznych.

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.336.2017.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.469.2017.2.OS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.490.2017.1.MC
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu obowiązku zastosowania prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, obowiązku odprowadzenia podatku VAT od wpłat mieszkańców oraz określenia stawki podatku VAT dla ww. wpłat.

2017.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KIDL2-2.4012.328.2017.2.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, że dokonane odpłatne, sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.359.2017.1.DS
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oczyszczalni poprzez jej rozbudowę i przebudowę, w związku z bezpośrednim związkiem zrealizowanego zadania ze sprzedażą opodatkowaną, w przypadku świadczenia odpłatnych usług związanych z realizacją ww. infrastruktury wynikających z zawartej ze Spółką umowy cywilnoprawnej.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.341.2017.1.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy (...)”.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.374.2017.2.JO
     ∟W zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.271.2017.1.IG
     ∟w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.424.2017.2.ALN
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową i termomodernizacją budynku.

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.474.2017.1.MJ
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego (budowa sieci kanalizacji sanitarnej )

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.306.2017.1.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dotyczących realizacji projektu oraz terminu dokonania tego odliczenia.

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.315.2017.2.BS
     ∟Czy Gmina ma możliwość odzyskać uiszczony podatek od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – pn. operacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy”

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.337.2017.2.AP
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.309.2017.2.AP
     ∟Czy czynność sprzedaży w trybie egzekucji sądowej przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2017.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.329.2017.2.MJ
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT w całości w związku z realizacją inwestycji mającej na celu przebudowę targowiska.

2017.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.369.2017.1.RR
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Aktora świadczącego usługę kulturalną korzystającą ze zwolnienia od podatku podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o VAT

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.442.2017.2.RG
     ∟prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części w związku z realizacją projektu parasolowego dotyczącego odnawialnych źródeł energii

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.302.2017.2.AP
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.371.2017.2.RG
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z montażem instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy

2017.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.276.2017.1.RR
     ∟w zakresie opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej

2017.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.350.2017.2.MGO
     ∟Zastosowanie 23% stawki podatku VAT przy sprzedaży części działki Nr 8864/1 przeznaczonej pod zabudowę.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.537.2017.1.MJ
     ∟podstawa opodatkowania usług zakupu, dostawy i montażu instalacji solarnych, zestawów fotowoltaicznych i kotłów c.o. opodatkowanie przekazania instalacji solarnych, zestawów fotowoltaicznych i kotłów c.o. na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia projektu.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.325.2017.2.WL
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

2017.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.342.2017.1.MK
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.201.2017.2.AP
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.221.2017.1.BC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dotyczących inwestycji oraz terminu dokonania tego odliczenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj