Interpretacje do przepisu
art. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


540/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.426.2019.2.IS
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.508.2019.2.PR
     ∟w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej preferencyjną stawką podatkową wynoszącą 5% (IP BOX)

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.315.2019.2.WS
     ∟Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.457.2019.2.MG
     ∟w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.348.2019.2.JK
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.360.2019.2.JK
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.364.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.365.2019.2.DW
     ∟Czy w opisanym wyżej zdarzeniu Wnioskodawca będzie mógł zastosować stawkę 5% do dochodu uzyskiwanego z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych do tworzonego i rozwijanego przez niego oprogramowania?

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.338.2019.2.MK
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.479.2019.2.SJ
     ∟opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.537.2019.1.AC
     ∟w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej preferencyjną stawką podatkową wynoszącą 5% (IP BOX)

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.334.2019.2.MM
     ∟Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX).

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.321.2019.2.MM
     ∟Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX).

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.388.2019.2.MG
     ∟opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.345.2019.2.MKA
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.457.2019.2.IS
     ∟w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.379.2019.2.MD
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.451.2019.2.EC
     ∟W zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.386.2019.3.MG
     ∟Opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.307.2019.2.MM
     ∟Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX).

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.512.2019.1.AC
     ∟w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej preferencyjną stawką podatkową wynoszącą 5% (IP BOX)

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.296.2019.2.MM
     ∟Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX).

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.387.2019.2.MG
     ∟opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.391.2019.2.MT
     ∟Mając powyższe na uwadze, dochód z odpłatnego zbycia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego, które stanowi utwór prawnie chroniony i zostało wytworzone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że Wnioskodawca może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z tego tytułu wg stawki 5%.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.321.2019.2.MK
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.284.2019.2.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.293.2019.2.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.401.2019.1.KO
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.287.2019.2.AM
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.291.2019.2.MW
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj