Interpretacje do przepisu
art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


285/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.389.2019.1.DJD
     ∟możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nabytego systemu fotowoltaicznego

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.365.2019.4.PR
     ∟w zakresie możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych.

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.156.2019.2.PSZ
     ∟Prawo do jednorazowej amortyzacji.

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.168.2018.2.ES
     ∟Wyliczenie limitu małego podatnika.

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.42.2018.2.MH
     ∟możliwości zastosowania jednorazowej amortyzacji środków trwałych

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.410.2017.1
     ∟Czy poniesione nakłady na remont Mieszkania, jak i zakup mebli, akcesoriów i wyposażenia, a także sprzętów AGD, oraz poniesione koszty kredytu, jak i odsetki od kredytu opłacone przed wprowadzeniem Mieszkania do ewidencji środków trwałych zwiększą wartość początkową środka trwałego?

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.236.2017.2.KS1
     ∟W zakresie możliwości zastosowania jednorazowej amortyzacji samochodu specjalnego (ambulansu).

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.76.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z jednorazowej amortyzacji.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.75.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z jednorazowej amortyzacji.

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-721/16-2/DR
     ∟1. Czy nowa winda (dźwig towarowy) wmontowana w budynku może być uznana za oddzielny środek trwały i amortyzowana liniowo lub jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania? 2. Czy zmieni się wartość budynku, który został przeszacowany w 1995 r. i jest amortyzowany metodą liniową?

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.95.2016.3.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu amortyzowania wskazanej we wniosku myjni samochodowej.

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.354.2016.2.MM
     ∟Czy Wnioskodawca mógł tylko częściowo zamortyzować przedmiotowy środek trwały w grudniu 2015 r. w ramach tzw. jednorazowej amortyzacji, w sytuacji nieprzekroczenia w roku podatkowym 2015 limitu przysługującego dla jednorazowej amortyzacji?

2016.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-515/16-2/AM
     ∟Nie jest możliwe dokonanie amortyzacji na warunkach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakupionego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej motocykla, gdyż na gruncie cytowanej ustawy jest on traktowany tak jak samochód osobowy.

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1026/12/16-S/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1024/12/16-S/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1/16/PSZ
     ∟Czy motocykl należy traktować jako samochód osobowy i tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do jednorazowej amortyzacji, czy też motocykl należy traktować jako pojazd ujęty w grupie 7, rodzaj 740 „Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe” i Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji?

2016.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1025/12/16-S/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.31.2016.1.MAP
     ∟ustalenie czy Wnioskodawca może skorzystać z jednorazowej amortyzacji środka trwałego

2016.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1674/15-2/PP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych.

2016.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1673/15-2/PP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych.

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1283/15-4/KS1
     ∟Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ww. urządzenie można jednorazowo amortyzować w miesiącu przekazania do użytkowania?

2016.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1176/15-4/MM
     ∟1. Czy Wnioskodawca może dokonać jednorazowej amortyzacji w 2015 r., jako mały przedsiębiorca (podatnik)? 2. Czy w latach następnych (o ile nie zmieni się stan prawny i sytuacja Wnioskodawcy) Wnioskodawca może dokonywać jednorazowej amortyzacji przy spełnieniu wymogów dotyczących małych podatników?

2016.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1136/15/MW
     ∟Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ww. urządzenie można w miesiącu przekazania do użytkowania (wrzesień 2015 r.) jednorazowo amortyzować? Jeżeli nie, to jaką stawką amortyzować ten środek trwały?

2015.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1011/15/AK
     ∟1. Czy wydatek na zakup roweru stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? 2. Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny od wartości początkowej roweru może zostać uznany jako koszt uzyskania przychodów z działalności?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1290/15-3/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania majątku spółki jawnej do działalności indywidualnej.

2015.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-486/15-6/ASZ
     ∟stawka amortyzacji dla sieci telekomunikacyjnej do szerokopasmowego internetu oraz jednorazowy odpis amortyzacyjny.

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1116/15-4/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z jednorazowej amortyzacji środka trwałego.

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-551/15/WRz
     ∟możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji motocykla

2015.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-909/15/PSZ
     ∟Czy w świetle przedstawionych powyżej obowiązujących przepisów będzie mógł Pan dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości 209.000 zł (50.000 EURO) dla: ˗ środków trwałych z grupy 3,4,5,8 w wysokości 140.708 zł, ˗ środków trwałych z grupy 7 w wysokości 68.292 zł.

2015.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-468/15/NL
     ∟możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej systemu fotowoltaicznego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj