Interpretacje do przepisu
art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


543/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-15/15-2/MK
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-14/15-2/MK
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2015.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-12/15-3/TR
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2015.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-11/15-3/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2015.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-10/15-4/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2015.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-88/15-3/AF
     ∟Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci praw majątkowych w zamian za udziały.

2015.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-3/15-2/MK
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2015.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-2/15-2/MK
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2015.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-66/15-2/MZ
     ∟Potwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, że w sytuacji wniesienia/podwyższenia przez Bank wkładu do Spółki w postaci Wierzytelności, podstawą opodatkowania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku ze zmianą umowy spółki będzie wartość wkładu zadeklarowana (określona) w umowie Spółki, nawet jeżeli zostanie ona określona w wysokości niższej od wartości rynkowej wnoszonych Wierzytelności.

2015.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-383/14-2/MK
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2015.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-377/14/MZ
     ∟Czy należy złożyć deklarację PCC-3 i wpłacić podatek od przyznanego dokapitalizowania?

2015.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-369/14-4/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zmiany umowy spółki komandytowo-akcyjnej.

2015.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-369/14-5/MK
     ∟Zwrot podatku – art. 11 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-378/14-2/MK
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2015.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-381/14/MZ
     ∟Czy dokonanie wpłaty na kapitał rezerwowy spółki komandytowej (podwyższenie kapitału rezerwowego) utworzonego na podstawie umowy spółki, przez jednego ze wspólników spółki komandytowej na podstawie uchwały wspólników, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-362/14-5/MK
     ∟Zwrot podatku – art. 11 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-291/14/TJ
     ∟Opodatkowanie przekształcenia spółki.

2015.03.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-378/14/AŻ
     ∟skutki podatkowe zmiany umowy spółki

2015.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-362/14-3/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zmiany umowy spółki komandytowo-akcyjnej.

2015.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-340/14-2/MK
     ∟Czy planowane przekształcenie Spółki kapitałowej w Spółki osobową stanowi zmianę umowy spółki określoną w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC?

2015.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-342/14-2/MK
     ∟Czy planowane przekształcenie Spółki kapitałowej w Spółki osobową stanowi zmianę umowy spółki określoną w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC?

2015.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-356/14/MZ
     ∟Czy zmiana umowy spółki z o.o. w wyniku podwyższenia jej kapitału zakładowego, związana z wniesieniem do tej spółki w formie aportu, w zamian za jej udziały, przedsiębiorstwa innej spółki z o.o., będzie podlegać wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2015.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-368/13/14-7/S/AF
     ∟Przyjmując za Wnioskodawcą, że w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową nie powstanie różnica (zwiększenie lub zmniejszenie) pomiędzy wartością majątku wniesionego na wkłady do spółki komandytowej a wysokością wkładów uprzednio opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych w spółce jawnej, przekształcenie to nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2014.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-726/14-2/AF
     ∟Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w sytuacji wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podstawę opodatkowania będzie stanowiła wartość wkładu wyceniona przez wspólników przy zmianie umowy spółki, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy spółki, jak i zmiany umowy spółki wynosi 0,5%.

2014.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-613/14-4/AF
     ∟Czy w sytuacji wniesienia / podwyższenia przez Bank wkładu do Spółki w postaci Wierzytelności, podstawą opodatkowania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku ze zmianą umowy Spółki będzie wartość wkładu zadeklarowana (określona) w umowie Spółki, nawet jeżeli zostanie ona określona w wysokości niższej od wartości rynkowej wnoszonych Wierzytelności?

2014.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-129/14-2/KK
     ∟Jak ustala się wartość wkładu niepieniężnego do spółki jawnej?

2014.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-130/14-2/KK
     ∟Jak ustala się wartość wkładu niepieniężnego do spółki jawnej?

2014.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-252/14-3/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie niższa od wartości kapitału zakładowego Spółki lub równa wartości kapitału zakładowego Spółki, nie dojdzie do zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-252/14-4/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie wyższa od wartości kapitału zakładowego Spółki, Spółka powinna przyjąć za podstawę opodatkowania wartość wynikających z bilansu kapitałów własnych (sumę aktywów netto) Spółki pomniejszoną o wartość kapitału zakładowego Spółki?

2014.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-253/14-3/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie niższa od wartości kapitału zakładowego Spółki lub równa wartości kapitału zakładowego Spółki, nie dojdzie do zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj