Interpretacje do przepisu
art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


543/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-192/14-4/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie niższa od wartości kapitału zakładowego Spółki lub równa wartości kapitału zakładowego Spółki, nie dojdzie do zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-192/14-5/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie wyższa od wartości kapitału zakładowego Spółki, Spółka powinna przyjąć za podstawę opodatkowania wartość wynikających z bilansu kapitałów własnych (sumę aktywów netto) Spółki pomniejszoną o wartość kapitału zakładowego Spółki?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-193/14-4/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie niższa od wartości kapitału zakładowego Spółki lub równa wartości kapitału zakładowego Spółki, nie dojdzie do zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-193/14-5/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie wyższa od wartości kapitału zakładowego Spółki, Spółka powinna przyjąć za podstawę opodatkowania wartość wynikających z bilansu kapitałów własnych (sumę aktywów netto) Spółki pomniejszoną o wartość kapitału zakładowego Spółki?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-194/14-4/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie niższa od wartości kapitału zakładowego Spółki lub równa wartości kapitału zakładowego Spółki, nie dojdzie do zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-194/14-5/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie wyższa od wartości kapitału zakładowego Spółki, Spółka powinna przyjąć za podstawę opodatkowania wartość wynikających z bilansu kapitałów własnych (sumę aktywów netto) Spółki pomniejszoną o wartość kapitału zakładowego Spółki?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-195/14-34MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie niższa od wartości kapitału zakładowego Spółki lub równa wartości kapitału zakładowego Spółki, nie dojdzie do zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-195/14-5/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie wyższa od wartości kapitału zakładowego Spółki, Spółka powinna przyjąć za podstawę opodatkowania wartość wynikających z bilansu kapitałów własnych (sumę aktywów netto) Spółki pomniejszoną o wartość kapitału zakładowego Spółki?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-196/14-4/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie niższa od wartości kapitału zakładowego Spółki lub równa wartości kapitału zakładowego Spółki, nie dojdzie do zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-196/14-5/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie wyższa od wartości kapitału zakładowego Spółki, Spółka powinna przyjąć za podstawę opodatkowania wartość wynikających z bilansu kapitałów własnych (sumę aktywów netto) Spółki pomniejszoną o wartość kapitału zakładowego Spółki?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-197/14-4/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie niższa od wartości kapitału zakładowego Spółki lub równa wartości kapitału zakładowego Spółki, nie dojdzie do zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-197/14-5/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie wyższa od wartości kapitału zakładowego Spółki, Spółka powinna przyjąć za podstawę opodatkowania wartość wynikających z bilansu kapitałów własnych (sumę aktywów netto) Spółki pomniejszoną o wartość kapitału zakładowego Spółki?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-198/14-4/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie niższa od wartości kapitału zakładowego Spółki lub równa wartości kapitału zakładowego Spółki, nie dojdzie do zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-198/14-5/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie wyższa od wartości kapitału zakładowego Spółki, Spółka powinna przyjąć za podstawę opodatkowania wartość wynikających z bilansu kapitałów własnych (sumę aktywów netto) Spółki pomniejszoną o wartość kapitału zakładowego Spółki?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-199/14-4/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie niższa od wartości kapitału zakładowego Spółki lub równa wartości kapitału zakładowego Spółki, nie dojdzie do zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-199/14-5/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie wyższa od wartości kapitału zakładowego Spółki, Spółka powinna przyjąć za podstawę opodatkowania wartość wynikających z bilansu kapitałów własnych (sumę aktywów netto) Spółki pomniejszoną o wartość kapitału zakładowego Spółki?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-200/14-4/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie niższa od wartości kapitału zakładowego Spółki lub równa wartości kapitału zakładowego Spółki, nie dojdzie do zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-200/14-5/MK
     ∟Czy jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki będzie wyższa od wartości kapitału zakładowego Spółki, Spółka powinna przyjąć za podstawę opodatkowania wartość wynikających z bilansu kapitałów własnych (sumę aktywów netto) Spółki pomniejszoną o wartość kapitału zakładowego Spółki?

2014.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-168/14/TJ
     ∟Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2014.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-169/14/TJ
     ∟Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2014.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-500/14-2/LS
     ∟Czy jeżeli w opisanym zdarzeniu przyszłym, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmowane będą po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki, natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przy założeniu dokonania podziału wnoszonego do Spółki wkładu w sposób określony powyżej, tj. przy przeznaczeniu ok. 1% na kapitał zakładowy Spółki, natomiast jego pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki, jako agio?

2014.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-171/14-4/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2014.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-240/14/AŻ
     ∟zwolnienie z art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

2014.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-386/14-2/LS
     ∟W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy wniesieniu wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, będzie stanowiła wartość wkładów powiększających cały majątek spółki.

2014.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-349/13-4/LS
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku zawarcia lub zmiany umowy Spółki i następnie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki, podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wyłącznie wartość, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka wartości wkładu akcjonariuszy przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-351/13-4/LS
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku zawarcia lub zmiany umowy Spółki i następnie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki, podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wyłącznie wartość, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka wartości wkładu akcjonariuszy przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-395/14-2/MZ
     ∟Należy wskazać, że w sytuacji wniesienia/podwyższenia przez Bank wkładu do Spółki w postaci Wierzytelności, podstawą opodatkowania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku ze zmianą umowy Spółki będzie wartość wkładu zadeklarowana (określona) w umowie Spółki, nawet jeżeli zostanie ona określona w wysokości niższej od wartości rynkowej wnoszonych Wierzytelności.

2014.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-186/14/ASz
     ∟Czy należy złożyć deklarację PPC i wpłacić podatek od przyznanego dokapitalizowanie pieniężnego?

2014.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-126/14-4/MK
     ∟Czy w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową to jest spółkę komandytową (SK) powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?

2014.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-153/14/MZ
     ∟Czy zmiana umowy spółki komandytowo-akcyjnej, związana z wniesieniem do tej spółki w formie aportu, w zamian za jej akcje, zorganizowanej części przedsiębiorstwa innej spółki komandytowo-akcyjnej, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj