Interpretacje do przepisu
art. 7 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


78/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.348.2019.3.ISK
     ∟Skutki podatkowe związane ze sprzedażą Nieruchomości.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.336.2019.5.EW
     ∟Uznanie sprzedaży Nieruchomości za przedsiębiorstwo lub ZCP; opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości; prawo do odliczenia podatku VAT.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.209.2019.2.MC
     ∟Opodatkowanie i udokumentowanie świadczonych usług, rozpoznanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.58.2019.2.SS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie: ustalenia, czy planowana Transakcja nie będzie stanowiła dostawy przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyłączonej z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy; opodatkowania 23% stawką VAT dostawy Budynku IV i Urządzeń budowlanych z nim związanych; opodatkowania 23% stawką VAT dostawy Budynku VI i Urządzeń budowlanych z nim związanych; opodatkowania 23% stawką VAT dostawy Budynków Nieruchomości I (innych niż Budynek IV oraz Budynek VI) i Urządzeń budowlanych z nim związanych; opodatkowania 23% stawką VAT dostawy Nieruchomości II; opodatkowania 23% stawką VAT dostawy „Budowli nowych”; opodatkowania 23% stawką VAT dostawy „Budowli starych” oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez Nabywcę z tytułu nabycia Nieruchomości.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.62.2019.2.IZ
     ∟Nieodpłatne wycofanie z majątku Spółki nieruchomości na rzecz Wspólników, zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy nieruchomości oraz korekty podatku.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.53.2019.4.BD
     ∟Czy planowana transakcja sprzedaży składników majątkowych, tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu, prawa własności budynków i budowli na nim posadowionych oraz ruchomości (wyposażenia) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.78.2019.3.MD
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji dostawy nieruchomości oraz ruchomości będących przedmiotem transakcji jako zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości oraz ruchomości będących przedmiotem transakcji jako dostawy towarów według stawki 23% oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.22.2019.1.RW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur na płatność z tytułu Udziału w Kosztach.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.87.2019.1.MP
     ∟Uznanie transakcji za zbycie przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.807.2018.1.MMA
     ∟Opodatkowanie dokonanej czynności sprzedaży nieruchomości.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.763.2018.2.MMA
     ∟Opodatkowania sprzedaży Nieruchomości według stawki podatku VAT w wysokości 23% oraz prawa Kupującego do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabyciu Nieruchomości.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.436.2018.2.BW
     ∟Opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia, na które składa się dostawa towarów oraz wykonanie usługi (montaż).

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.2.2018.1.AW
     ∟Zbycie nieruchomości zabudowanej oraz do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej tę transakcję.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.718.2017.1.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.627.2017.1.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.471.2017.1.ZD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy sprzedaż składników majątkowych będzie podlegała opodatkowaniu.

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.592.2017.1.AJ
     ∟Opodatkowanie dzierżawy gruntów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez wydzierżawiającego.

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.323.2017.1.KC
     ∟W zakresie uznania planowanego zbycia składników masy sanacyjnej za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.330.2017.1.PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania planowanej sprzedaży składników majątkowych i niemajątkowych na rzecz Spółki za zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury lub faktur VAT dokumentujących nabycie składników majątkowych i niemajątkowych.

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.366.2017.1.JKU
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu sprzedaży składników majątkowych.

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.264.2017.2.SR
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT planowanej sprzedaży Nieruchomości, opodatkowanie dostawy Nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, a także prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.98.2017.2.SR
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT planowanej Transakcji oraz stawki podatkowej dla ww. Transakcji, a także prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej Transakcję oraz do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.28.2017.1.JP
     ∟Uznanie planowanej sprzedaży nieruchomości za podlegającą opodatkowaniu, prawo do wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży nieruchomości, prawo do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-286/16-5/MK
     ∟Skoro opisana we wniosku czynność przysądzenia własności nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy w ramach licytacji komorniczej będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-291/16-6/MK
     ∟Skoro opisana we wniosku czynność przysądzenia własności nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy w ramach licytacji komorniczej będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-288/16-6/MK
     ∟Skoro opisana we wniosku czynność przysądzenia własności nieruchomości (lokalu mieszkalnego) na rzecz Wnioskodawcy w ramach licytacji komorniczej będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-290/16-7/MZ
     ∟Skoro opisana we wniosku czynność przysądzenia własności nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy w ramach licytacji komorniczej będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-289/16-7/MZ
     ∟Skoro opisana we wniosku czynność przysądzenia własności nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy w ramach licytacji komorniczej będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2016.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-422/16-7/ISK
     ∟Skutki podatkowe przysądzenia własności nieruchomości w ramach licytacji komorniczej.

2016.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-292/16-4/AF
     ∟Skoro opisana we wniosku czynność przysądzenia własności nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy w ramach licytacji komorniczej będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj