Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


181/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.308.2019.2.AK
     ∟1.Na jakim formularzu zeznania rocznego Wnioskodawczyni powinna rozliczać dochody swoich niepełnoletnich dzieci? 2. Jeżeli poprzednie zeznania roczne były składane na formularzu PIT-36 z załącznikiem PIT/M, czy Wnioskodawczyni powinna złożyć korektę?

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.304.2019.2.MST
     ∟Skutki podatkowe osiągania przychodów z tytułu udostępnienia gry komputerowej na zasadzie licencji.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.274.2019.1.MC
     ∟Skutki podatkowe osiągania przychodów z tytułu udostępnienia programów komputerowych na zasadzie licencji.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.431.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy, jako pozostającego w spółce kapitałowej udziałowca, związanych z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez innego udziałowca spółki

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.433.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy, jako pozostającego w spółce kapitałowej udziałowca, związanych z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez innego udziałowca spółki

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.297.2019.1.MN
     ∟Skutki podatkowe związane z dobrowolnym umorzeniem udziałów przez innego wspólnika.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.261.2019.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.262.2019.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.179.2019.2.GG
     ∟opodatkowanie bezpłatnych posiłków wydawanych uczniom szkół podstawowych przyznanych na podstawie uchwały Rady Gminy Miasta

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-1134/15/19-S/DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.117.2019.1.ŁS
     ∟Otrzymane odsetki zasądzone wyrokiem Sądu, jako nie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych stanowią przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.5.2019.2.ŁS
     ∟Opodatkowanie odsetek zasądzonych wyrokiem sądu.

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.23.2019.2.SK
     ∟Wspólne rozliczenie z małoletnim dzieckiem otrzymującym rentę półsierocą z Niemiec.

2019.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.413.2018.2.ENB
     ∟Skutki podatkowe wypłacenia zwrotu kosztów na rzecz Wolontariuszy.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.339.2018.2.SO
     ∟w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego używania znaku towarowego (w części, w której spółka nie jest właścicielem tego prawa)

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.295.2018.2.MK
     ∟Odliczenie składki zdrowotnej przez matkę, pobranych przez bank z renty rodzinnej małoletniego dziecka.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.174.2018.2.AN
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.109.2018.3.MH
     ∟Możliwości zwolnienia z opodatkowania odsetek zasądzonych na podstawie wyroku sądowego

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-IBPBI/1/415-283/14-1/SG
     ∟w zakresie sposobu opodatkowania dochodów małoletniego dziecka uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.182.2017.1.SK
     ∟W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanych przez małoletnie dzieci odsetek od odszkodowania.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.151.2017.2.MH
     ∟Czy odsetki od zadośćuczynienia i odszkodowania opodatkowane są w taki sam sposób jak zadośćuczynienie i odszkodowanie i czy w konsekwencji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - KDIPT3.4011.58.2017.1.MH
     ∟Czy odsetki za zwłokę naliczone od odszkodowania i wypłacone wraz z należnością główną są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.5.2017.2.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez osobę małoletnią z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

2017.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.859.2016.3.DA
     ∟W przypadku uzyskania dochodów z udziału w Spółkach cywilnych, do których Wnioskodawczyni kto będzie zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego, wpłaty należnych zaliczek na podatek i złożenia zeznania rocznego, tj. matka, czy też ustanowiony przez spadkodawcę zarządca w osobie brata spadkodawcy?

2017.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.860.2016.3.DA
     ∟W przypadku uzyskania dochodów z udziału w Spółkach cywilnych, do których Wnioskodawca przystąpi, kto będzie zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego, wpłaty należnych zaliczek na podatek i złożenia zeznania rocznego, tj. matka, czy też ustanowiony przez spadkodawcę zarządca w osobie brata spadkodawcy?

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-217/13/16-9/S/JK2
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-216/13/16-9/S/JK2
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-215/13/16-9/S/JK2
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-710/16-8/ES
     ∟Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że przychód uzyskany ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z budynkiem nie będzie stanowił przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych ze względu na upływ 5 letniego terminu od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło jej nabycie (końca wybudowania budynku). Nie ma znaczenia, że grunt z budynkiem nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W świetle powyższego mając na względzie przedstawiony opis stanu faktycznego oraz cytowane wyżej przepisy (obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 r.) stwierdzić należy, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości będzie stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2016.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-498/16-4/JK3
     ∟preferencyjne opodatkowanie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj