Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


396/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2014.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-349/14-2/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania.

2014.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-529/14-4/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-555/14-4/LS
     ∟Przyjmując za Wnioskodawcą, że żadna ze stron z tytułu sprzedaży Nieruchomości nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2014.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-537/14-3/LS
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-470/14-2/LS
     ∟Czy Umowa sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC w zakresie w jakim sprzedaż Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki 23%?

2014.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-468/14-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości w odniesieniu do sprzedaży opisanych we wniosku budowli (tj. asfaltowego wjazdu oraz asfaltowego placu postojowego) w całości oraz budynków (tj. budynku administracyjno-produkcyjnego, hali chemii, hali mechanicznej, dwóch budynków magazynowych, budynku portierni) - w części, w której były wynajmowane będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast dostawa budynków (tj. budynku administracyjno-produkcyjnego, hali chemii, hali mechanicznej, dwóch budynków magazynowych, budynku portierni), w części, w której nie były wynajmowane, w związku ze zwolnieniem z opodatkowania z podatku od towarów i usług będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2014.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-479/14-2/MK1
     ∟Skutki podatkowe nabycia nieruchomości

2014.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-437/14-2/LS
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-427/14-2/LS
     ∟ Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-524/14-2/LS
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-425/14-2/MK1
     ∟Skutki podatkowe nabycia nieruchomości

2014.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-426/14-2/MK1
     ∟Skutki podatkowe nabycia nieruchomości

2014.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-438/14-2/MK1
     ∟Skutki podatkowe nabycia nieruchomości

2014.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-428/14-2/LS
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-433/14-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2014.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-492/14-3/MK1
     ∟Skutki podatkowe nabycia nieruchomości

2014.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-450/14-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-518/14-6/NS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia udziałów w prawie wieczystego użytkowania działek.

2014.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-346/14-2/LS
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-358/14-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-521/14-2/LS
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-137/14/DSZ
     ∟Na Wnioskodawcy (nabywcy ww. udziału w lokalu mieszkalnym) będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, a nie podatku od spadków i darowizn.

2014.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-134/14/MU
     ∟Obowiązek zapłaty podatku z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości.

2014.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-520/14-2/LS
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-333/14-2/LS
     ∟Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt. 4a Ustawy o PCC, jeżeli Spółka i Sprzedający złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości, oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT?

2014.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-295/14-2/LS
     ∟Czy jeżeli Zbywca naliczy podatek VAT należny na sprzedaży Nieruchomości, przedmiotowa transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC, na mocy regulacji zawartej w przepisie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2014.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-334/14-2/LS
     ∟Czy planowana transakcja sprzedaży Gruntu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4a Ustawy o PCC?

2014.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-335/14-2/LS
     ∟Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt. 4a Ustawy o PCC, jeżeli Spółka i Sprzedający złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości, oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT?

2014.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-152/14/MZ
     ∟Czy zakup towarów od osoby fizycznej na polskiej aukcji internetowej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jednorazowa wartość transakcji nie przekracza 1000 zł?

2014.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-232/14-2/LS
     ∟Czy - w przypadku, gdy Zbywca naliczy podatek VAT należny na opisanej transakcji sprzedaży Nieruchomości według podstawowej stawki podatku VAT - planowana transakcja będzie podlegała opodatkowaniu PCC (na mocy regulacji zawartej w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj