Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


396/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2014.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-582/14/RS
     ∟Zwolnienie od podatku zbycia w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości.

2014.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-304/14-2/AF
     ∟Czy w świetle ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, jest możliwe uproszczenie polegające na składaniu zbiorczych deklaracji PCC-3 dotyczących tego samego rodzaju transakcji za każdy dzień w którym podpisane były umowy?

2014.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-97/14-4/MK
     ∟Art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo w trybie art. 40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.), a wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.).

2014.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-219/14-2/LS
     ∟Czy z tytułu Transakcji nabycia Nieruchomości na Nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC?

2014.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-228/14-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Nabywcę Nieruchomości będącej przedmiotem Transakcji nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT a na Nabywcy nie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia Nieruchomości?

2014.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-223/14-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”) w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2014.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-224/14-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”) w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2014.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-215/14-2/LS
     ∟Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie, w którym transakcja będzie podlegać opodatkowaniu VAT (i nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania VAT), tj. w zakresie nabycia Nieruchomości na Spółce – jako kupującym – nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

2014.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-212/14-3/LS
     ∟Czy sprzedaż Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

2014.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-149/14-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2014.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-184/14-2/LS
     ∟Czy – jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem VAT – przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2014.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-159/14-2/LS
     ∟Czy – jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem VAT w zakresie części budynków magazynowych oraz parkingu, co do których okres pomiędzy wydaniem ich pierwszym najemcom a datą Transakcji będzie nie krótszy niż dwa lata oraz gdy – w pozostałym zakresie – Transakcja będzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT, przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2014.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-161/14-2/LS
     ∟Czy jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem VAT w zakresie części parkingu objętych zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz gdy - w pozostałym zakresie - Transakcja będzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT, przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2014.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-81/14-2/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w postępowaniu egzekucyjnym.

2014.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-160/14-2/LS
     ∟Czy – jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem VAT w zakresie części budynku magazynowego oraz parkingu, co do których okres pomiędzy wydaniem ich pierwszym najemcom a datą Transakcji będzie nie krótszy niż dwa lata oraz gdy – w pozostałym zakresie – Transakcja będzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT, przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2014.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-162/14-2/LS
     ∟Czy – jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem VAT w zakresie części Hali 1 i 2 oraz części parkingów, co do których okres pomiędzy wydaniem ich pierwszym najemcom (lub odpowiednio wydaniem najemcom po dokonaniu ulepszenia o kwotę przekraczającą 30% - w przypadku parkingów) a datą Transakcji będzie nie krótszy niż dwa lata oraz gdy – w pozostałym zakresie – Transakcja będzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT, przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2014.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-147/14-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2014.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-148/14-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2014.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-64/14/ASz
     ∟Czy w przypadku uznania, że przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-93/14-2/LS
     ∟Czy na nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia od Zbywcy Nieruchomości w ramach Transakcji?

2014.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-94/14-2/LS
     ∟Czy na nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia od Zbywcy Nieruchomości w ramach Transakcji?

2014.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-92/14-2/LS
     ∟Czy na Nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia od Zbywcy Nieruchomości w ramach Transakcji?

2014.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-26/14-2/MK
     ∟Opodatkowanie nabycia nieruchomości rolnej – zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-22/14-2/MK
     ∟Opodatkowanie nabycia nieruchomości rolnej – zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-83/14-5/LS
     ∟Czy na mocy art. 2 pkt 4 lit. a Ustawy PCC, sprzedaż Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC?

2014.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-79/14-2/LS
     ∟Czy na mocy art. 2 pkt 4 lit. a Ustawy PCC, sprzedaż Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC?

2014.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-322/13-4/WS
     ∟Opodatkowanie umów sprzedaży.

2014.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1084/13-4/AWa
     ∟Czy sprzedający w związku transakcją zbycia nieruchomości objętej aktem notraialnym Repertorium A nr (...) nie ma statusu podatnika VAT, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT?

2014.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-485/13-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości Będącej Przedmiotem Transakcji nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2014.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-321/13-2/MK
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj