Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


396/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2013.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-94/13-2/LS
     ∟jeżeli Spółka i Zbywca Nieruchomości złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 ustawy o VAT, przedmiotowa transakcja będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Podsumowując, do planowanej sprzedaży Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 będzie miało zastosowanie zwolnienie z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, tj. Spółka wraz ze Zbywcą mogą wybrać opodatkowanie VAT transakcji zgodnie z art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT.”

2013.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-62/13-2/LS
     ∟Zakres skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

2013.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-63/13-2/LS
     ∟Zakres skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

2013.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-64/13-2/LS
     ∟Zakres skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

2013.03.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-653/12-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-623/12-2/LS
     ∟Zakres skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

2013.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-612/12-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości (nieobejmującej Klatki schodowej) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast, jeżeli w odniesieniu do Klatki schodowej znajdzie zastosowanie zwolnienie z opodatkowania VAT (o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), przy czym strony nie wybiorą opodatkowania VAT dostawy Klatki schodowej, to oznacza to, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia PCC od nabycia Klatki schodowej w stawce 2%.

2013.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-610/12-2/LS
     ∟skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-364/12/AA
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż części „budynków”, które nie były dotychczas przedmiotem najmu wraz z prawem użytkowania wieczystego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2012.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-511/12-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-486/12-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-452/12-2/LS
     ∟skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-476/12-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-477/12-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-479/12-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-478/12-2/LS
     ∟skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-475/12-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-480/12-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-456/12-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-455/12-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-142/12/MK
     ∟Jaką stawkę podatkową należy zastosować przy opodatkowaniu umowy zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej?

2012.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-203/12-4/AF
     ∟Należy stwierdzić, iż skoro sprzedaż wierzytelności handlowych będzie objęta zakresem podatku od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-204/12-4/AF
     ∟Skoro sprzedaż wierzytelności handlowych będzie objęta zakresem podatku od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-168/12-4/AF
     ∟Należy stwierdzić, iż skoro przedstawiona we wniosku transakcja będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-45/12-4/KK
     ∟Czy sprzedaż przedsiębiorstwa, zwolniona z VAT, podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2012.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-169/12-2/AF
     ∟należy stwierdzić, iż skoro przedstawiona we wniosku transakcja będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-207/12-2/AF
     ∟Należy stwierdzić, iż skoro sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-6/12/MK
     ∟opodatkowanie sprzedaży nieruchomości

2012.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1796/11/LSz
     ∟Brak obowiązku zapłaty podatku, w związku z likwidacją Spółki, od wydatków, które Spółka poczyniła w związku z remontem budynku.

2012.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1795/11/LSz
     ∟Przeniesienie przez Spółkę na rzecz Wspólnika prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z budynkami i innymi urządzeniami posadowionymi na tym gruncie nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności obiektów na tej nieruchomości posadowionych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj