Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


628/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2014.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1163/14/DM
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości bądź próbki oraz uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego.

2014.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-154/12/14-5/S/MP
     ∟Ustalenie limitu poniżej którego zwolnione z opodatkowania są prezenty małej wartości przekazywane jednej osobie;

2014.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-759/14/LSz
     ∟Dotyczy opodatkowania przekazywanych nieodpłatnie publikacji.

2014.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-748/14/BM
     ∟w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowo-informacyjnych.

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-747/14/LSz
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów w opakowaniach zbiorczych, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł.

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-746/14/DK
     ∟udostępnienie kontrahentom materiałów reklamowo-informacyjnych nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

2014.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-745/14/MG
     ∟Nieodpłatne przekazanie gadżetów reklamowych w ramach działań marketingowych partnerom biznesowym lub ich pracownikom oraz w ramach akcji marketingowo-reklamowych indywidualnym konsumentom nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, bez względu na ilość przekazywanych jednemu podmiotowi towarów, z uwagi na fakt, że jednostkowa cena nabycia (koszt wytworzenia) tych towarów nie przekroczy 10 zł.

2014.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-960/AP
     ∟Stawka podatku na podręczniki udostępniane w formie elektronicznej Stawka podatku na dostęp do platformy e-learningowej Podstawa opodatkowania przy sprzedaży pakietów promocyjnych uwzględniających rabaty

2014.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-840/14/BM
     ∟w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania materiałów informacyjnych i reklamowych, które nie będą posiadały wartości użytkowej

2014.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-540/14/BM
     ∟w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania materiałów informacyjnych i reklamowych, które nie posiadają wartości użytkowej

2014.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-488/14-2/AW
     ∟brak obowiązku opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania kartonowych stojaków o charakterze reklamowym i informacyjnym

2014.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-350/14-2/IG
     ∟Czy nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów w ramach świadczonych usług marketingowych, których jednostkowa cena nabycia określona na moment przekazania towarów nie przekracza 10 zł netto i które przekazywane są w opakowaniach zbiorczych, powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT?

2014.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-408/14-2/EN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania towarów.

2014.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-316/14-2/LK
     ∟opodatkowania przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości

2014.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-572/14-2/MP
     ∟opodatkowanie nieodpłatnego wydania produktów na rzecz pracowników Spółki;

2014.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-219/14-4/MW
     ∟opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów na rzecz pracowników i określenie wartości przekazanych towarów

2014.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-229/14-2/AP
     ∟opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów o jednostkowym koszcie wytworzenia (ewentualnie cenie nabycia) nieprzekraczającym 10 zł netto

2014.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-201/14-2/AP
     ∟opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów o jednostkowej cenie nabycia (lub jednostkowym koszcie wytworzenia) nieprzekraczającej 10 zł oraz prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego w deklaracji za okres, w którym wystawione / otrzymane zostaną korekty faktur wewnętrznych

2014.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-129/14-4/AI
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania Towarów

2014.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-130/14-2/KOM
     ∟opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów o jednostkowej cenie nabycia nieprzekraczającej 10 zł

2014.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-84/14-4/MR
     ∟Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r. nieodpłatne wydanie towarów wytworzonych w ramach działalności Spółki podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2014.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-47/14-2/DG
     ∟W zakresie opodatkowania nagród wydawanych za rozwiązanie zadań szaradziarskich oraz podczas Imprez szaradziarskich: w tym opodatkowania wydanych nagród jednej osobie w ramach limitu w wysokości 100 zł, wydawania nagród w postaci towarów o jednostkowej cenie netto do 10 zł.

2014.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1375/13/DM
     ∟1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2013 r., nieodpłatne przekazanie Towarów, których jednostkowa wartość (koszt wytworzenia/cena nabycia) nie przekracza 10 PLN netto, podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, nawet jeśli Towary są przekazywane w opakowaniach zbiorczych, których łączna wartość przekracza 10 PLN netto?2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., nieodpłatne przekazanie Towarów, których jednostkowa wartość (koszt wytworzenia/cena nabyci...

2014.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1153/13/ICz
     ∟Przekazanie towarów jako prezent o małej wartości, jako próbka towaru, sprzedaż premiowa lub rabat, na cele promocyjne oraz w celach serwisowych służące zastąpieniu towarów przeterminowanych lub uszkodzonych.

2014.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1320/13-2/AP
     ∟obowiązek opodatkowania czynności polegających na wymianie produktów, które zgodnie ze standardami jakościowymi Spółki nie powinny trafić do rąk konsumenta, i których jednostkowa cena nabycia nie jest wyższa niż 10 zł netto, również wówczas, gdy jednemu podmiotowi przekazywane jest więcej niż jedna sztuka danego produktu

2014.03.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-567/13-2/EWW
     ∟Obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnych wydań materiałów reklamowych.

2014.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1291/13-2/ISZ
     ∟w zakresie stawki podatku dla dostawy książek, w zakresie uznania przekazywanych towarów za prezenty o małej wartości i ich opodatkowania i ustalenia podstawy opodatkowania

2014.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-864/13-2/MK
     ∟1.Czy od wartości przekazanego paliwa należy odprowadzić podatek VAT?2.Czy wartość podatku VAT naliczonego od wydanego paliwa podlega odliczeniu?

2014.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1143/13-2/LK
     ∟opodatkowanie nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych.

2014.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1195/13/KM
     ∟Prawo do odliczenia podatku od zakupionych środków do produkcji rolnej oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazywania członkom grupy tych środków.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj