Interpretacje do przepisu
art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


71/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej

1 2 3

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.419.2019.3.PR
     ∟w zakresie prawa do zwrotu niesłusznie zapłaconego podatku dochodowego

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4017.9.2019.1.APO
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując, że lata te przedawnią się po upływie pięciu lat licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową, bez względu na to, czy ww. strata może być rozliczana w następnych okresach rozliczeniowych i może wpłynąć na zmniejszenie dochodu (podstawy opodatkowania) wskutek odliczenia jej od dochodu?

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.428.2019.1.IR
     ∟Okres przedawnienia zobowiązania podatkowego

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.39.2019.1.MD
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania w 2012 r. usług projektowych oraz przedawnienie zobowiązania podatkowego.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.44.2019.4.IR
     ∟Moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonania w 2012 r. usług projektowych i przedawnienie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.454.2018.1.RK
     ∟korekta przychodów za 2007 r. w związku z otrzymanym w 2017 r. wyrokiem Sądu Apelacyjnego

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.587.2018.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zwrotu do urzędu skarbowego odliczonego podatku z tytułu nabycia ciągnika rolniczego.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.519.2018.2.SM
     ∟w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla sprzedaży dań

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT-1.4011.384.2018.RK
     ∟W zakresie prawa do zwrotu nienależnie zapłaconego podatku.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.348.2018.3.JG
     ∟Brak prawa do zwrotu nienależnie zapłaconego podatku.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.217.2018.3.AP
     ∟obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od otrzymanej od zleceniodawcy kwoty zasądzonej na podstawie wyroku sądowego

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.188.2018.3.JP
     ∟Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zwrotem zaliczki.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.326.2018.2.ICz
     ∟brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu zapłaty otrzymanej od Kontrahenta na podstawie wyroku sądu

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.11.2018.2.IK
     ∟przedawnienie zobowiązania podatkowego

2018.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.236.2018.3.SM
     ∟braku opodatkowania czynności wniesienia przez Wnioskodawczynię na podstawie aktu notarialnego nieruchomości na współwłasność łączną do spółki cywilnej

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.207.2018.1.AK1
     ∟Skutki podatkowe otrzymania sumy pieniężnej wynikającej z weksla

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.70.2018.4.IR
     ∟Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od otrzymanej od kontrahenta kwoty zasądzonej na podstawie wyroku sądowego

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.69.2018.4.ŻR
     ∟Brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu zapłaty otrzymanej od Kontrahenta na podstawie wyroku sądu.

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.40.2018.1.PS
     ∟Obowiązek rozpoznania dodatkowego przychodu podatkowego.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.59.2018.1.DM
     ∟Możliwości wystawienia faktury korygującej i obniżenia podstawy opodatkowania oraz wartości podatku należnego.

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.774.2017.2.MK
     ∟możliwość obniżenia podstawy opodatkowania i wartości należnego podatku VAT

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.134.2017.1.MS
     ∟w zakresie uprawnienia Wnioskodawcy dokonującego w 2017 r. korekt zeznań CIT-8 za lata 2012, 2013 i 2014 do obniżenia dochodu o straty osiągnięte w roku podatkowym 2009 i 2010

2017.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4017.5.2017.1.SO
     ∟w zakresie ustalenia terminu przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których wykazana była strata podatkowa

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.639.2016.2.ALN
     ∟Prawa do odliczenia w związku z realizacją projektu.

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.548.2016.3.ALN
     ∟prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.545.2016.3.ALN
     ∟opodatkowanie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków i stawka podatku VAT dla tej usługi

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4518.40.2016.2.BKD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4518.39.2016.2.BD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe?

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4518.33.2016.2.BKD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4518.34.2016.2.BD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniesie stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj