Interpretacje do przepisu
art. 8 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3701/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDPT2-3.4011.644.2019.1.JŚ
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej przez pracowników Spółki w ramach Programu na zakup akcji

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.497.2019.1.JŚ
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzielaniem pracownikom będącym uczestnikami programu nieoprocentowanej pożyczki na zakup akcji

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.444.2019.2.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika ciążących na Spółce, związanych z nieodpłatnym przyznaniem pracownikom niezbywalnego prawa do nabycia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego utworzonego przez Spółkę.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.582.2019.2.BJ
     ∟Brak obowiązku opodatkowania zbycia udziałów w działkach w trybie egzekucji komorniczej.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.448.2019.2.GG
     ∟obowiązki płatnika w związku z zapłatą zaległych składek ZUS

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.403.2019.1.PPK
     ∟Obowiązki płatnika

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.396.2019.3.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika spoczywających na Spółce, związanych z organizacją programu motywacyjnego oraz skutków podatkowych po stronie członków zarządu uczestniczących w programie motywacyjnym organizowanym przez Spółkę.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.375.2019.1.MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą za jego pośrednictwem odsetek i dyskonta z listów zastawnych i obligacji

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.576.2019.2.BJ
     ∟Dostawa nieruchomości gruntowej składająca się 6 działek stanowi odpłatną dostawę towaru opodatkowaną 23% stawką w części dot. działek przeznaczonych pod zabudowę, a w części podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.514.2019.1.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w akcji promocyjnej

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.612.2019.1.MDO
     ∟Prawo do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 przy sprzedaży w drodze licytacji lokali użytkowych.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.299.2019.3.AK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży działek rolnych

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.199.2019.4.AMN
     ∟- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania zleceniobiorcom pochodzącym z Ukrainy;- obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania zleceniobiorcom pochodzącym z Białorusi;- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania zleceniobiorcom pochodzącym z Filipin; - Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania pracownikom pochodzącym z Ukrainy;- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania pracownikom pochodzącym z Białorusi;- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania pracownikom pochodzącym z Filipin.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.605.2019.1.AC
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji publicznej.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.383.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej, tj. w formacie pliku PDF, przesłane przez Kontrahenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta e-mail) można uznać za certyfikaty rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych– jest prawidłowe.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.387.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej, tj. w formacie pliku PDF, przesłane przez Kontrahenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta e-mail) można uznać za certyfikaty rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych– jest prawidłowe.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.455.2019.1.MS
     ∟obowiązki płatnika, związane z uczestnictwem Osób Uprawnionych w programie motywacyjnym

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.564.2019.1.MS
     ∟Opodatkowanie dostawy nieruchomości

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.377.2019.1.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z ZFŚS do wycieczki dla pracowników.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.350.2019.2.SK
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwolnieniem z opodatkowania wypłaconego świadczenia na rzecz byłej pracownicy

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.188.2019.2.KF
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umorzeniem jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.214.2019.2.GM
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.193.2019.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.423.2019.1.JB
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości według 23% stawki podatku VAT.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.474.2019.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uprawnionym pracownikom kuponów żywieniowych

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.461.2019.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku ze sfinansowaniem pracownikom wycieczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.282.2019.1.PJ
     ∟Brak przesłanek do uznania dłużnika w związku ze sprzedażą mieszkania za podatnika podatku VAT

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.202.2019.2.GM
     ∟Ulga dla młodych - zwolnienia.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.364.2019.2.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika ciążących na Spółce, związanych z uczestnictwem osób uprawnionych w programie motywacyjnym utworzonym przez Spółkę.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.506.2019.1.KJ
     ∟Brak opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj