Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


136/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.409.2019.2.KP
     ∟Czy przychody pochodzące z najmu nieruchomości Wnioskodawca może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 8,5% jako osoba fizyczna w ramach tzw. najmu prywatnego?

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.409.2019.2.RK
     ∟sprzedaż udziału w działkach

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.408.2019.1.KP
     ∟Czy przychody pochodzące z najmu nieruchomości Wnioskodawczyni może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 8,5% jako osoba fizyczna w ramach tzw. najmu prywatnego?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.414.2019.2.ISL
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu lokali będących pokojami hotelowymi

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.294.2019.1.AP
     ∟opodatkowanie przychodów z najmu lokali mieszkalnych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.274.2019.1.MG
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.222.2019.1.RK
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.267.2019.2.KS1
     ∟określenie źródła przychodu z tytułu najmu lokali mieszkalnych

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.190.2019.1.AK
     ∟Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu najmu lokali będzie stanowi przychód z najmu prywatnego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie Wnioskodawczyni będzie miała prawo do opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.157.2019.4.RK
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przedmiotem najmu

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.133.2019.2.RK
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.36.2019.2.BO
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu.

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.1.2019.2.KU
     ∟opodatkowania przychodów z najmu lokali mieszkalnych

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.532.2018.6.KU
     ∟w zakresie opodatkowania przychodów z najmu

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.572.2018.2.KO
     ∟Opodatkowanie przychodu z tytułu najmu lokali mieszkalnych

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.631.2018.1.KO
     ∟Opodatkowanie przychodu z tytułu najmu

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.380.2018.2.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.176.2018.2.WS
     ∟Sprzedaż działek.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.148.2018.2.MGR
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu.

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.112.2018.1.JG
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do wynajmowanego lokalu przy planowanym przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności tego lokalu.

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.73.2018.2.KO
     ∟w zakresie: - uznania, że Wnioskodawca nie działał w charakterze podatnika oraz zwolnienia od podatku VAT wynajmu przez Wnioskodawcę lokali na potrzeby mieszkaniowe od stycznia do kwietnia 2017 r. i od kwietnia do czerwca 2017 r., - opodatkowania stawką podatku VAT w wysokości 8% wynajmu lokali na podstawie zawartej umowy najmu z najemcą świadczącym usługi zapewniania krótkotrwałego zakwaterowania, - zwolnienia od podatku VAT należności z tytułu wynajmu lokali od stycznia do kwietnia 2017 r. i od kwietnia do czerwca 2017 r. według posiadanego udziału w lokalu, - opodatkowania przez Wnioskodawcę należności z tytuł wynajmu lokali na podstawie umowy najmu z najemcą świadczącym usługi zapewniania krótkotrwałego zakwaterowania według posiadanego udziału w lokalu stawką podatku VAT w wysokości 8%, - braku obowiązku wystawienia faktury najemcy, który świadczy usługi zapewniania krótkotrwałego zakwaterowania.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.80.2017.1.AW
     ∟Jak należy opodatkować zbycie nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków przez Wnioskodawczynię w zakresie odziedziczonego przez nią udziału po zmarłym małżonku, jeśli zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do dziedziczenia, a od daty nabycia nieruchomości przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.383.2017.2.KO
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu mieszkania

2017.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.246.2017.1.HS
     ∟Najem mieszkania. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych wydatków.

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.259.2017.1.NPR
     ∟Czy należy opodatkować zbycie nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków przez Wnioskodawczynię w zakresie odziedziczonego przez Nią udziału po zmarłym małżonku, jeśli zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do dziedziczenia, lecz od daty nabycia nieruchomości przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.109.2017.2.ISL
     ∟Najem użyczonego lokalu

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.48.2017.1.IM
     ∟w zakresie obowiązku podatkowego

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.1064.2016.1.SJ
     ∟Amortyzacja mieszkania jako koszt uzyskania przychodu.

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.902.2016.2.SJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.

2016.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.720.2016.2.MAP
     ∟obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj