Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


188/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.492.2019.2.KT
     ∟w zakresie prawa do odliczenia w odniesieniu do wydatków na wytworzenie oraz utrzymania infrastruktury wodnokanalizacyjnej za pomocą prewspółczynnika obliczonego w oparciu o udział rocznego obrotu z transakcji opodatkowanych związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków do/od podmiotów trzecich w całkowitym obrocie związanym z dostawą wody i odbiorem ścieków do/z Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz do/od podmiotów trzecich

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.599.2019.1.JC
     ∟Prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w 2017 r. oraz latach kolejnych na odcinki/fragmenty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, które będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Gminę - za pośrednictwem Zakładu - działalności opodatkowanej VAT.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.391.2019.2.EG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących oraz inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT skalkulowanego w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące zużycia wody oraz ilości odprowadzonych ścieków od poszczególnych kategorii odbiorców.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.402.2019.2.AS
     ∟Prawo do odliczenia części podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.448.2019.1.SM
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu e-usługi

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.305.2019.2.AM
     ∟- prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących oraz inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT właściwego dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej daną infrastrukturę, tj. Zakładu, - prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących oraz inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT właściwego dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej daną infrastrukturę, tj. Zakładu – skalkulowanego w oparciu o dane dotyczące zużycia wody/odebranych ścieków do/od poszczególnych kategorii odbiorców

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.320.2019.1.RW
     ∟Prawo do odliczenia części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.383.2019.1.JM
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.483.2019.1.BK
     ∟Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych ponoszonych przez Gminę od 1 stycznia 2016 r., Gminie przysługuje / będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu tzw. pre-proporcji, a następnie proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.306.2019.2.EG
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących oraz inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT skalkulowanego w oparciu o dane dotyczące zużycia wody oraz ilości odprowadzonych ścieków od poszczególnych kategorii odbiorców.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.314.2019.2.ZD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.249.2019.2.KK
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji polegającej na informatyzacji urzędu.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.263.2019.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.303.2019.1.MC
     ∟w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w 2017 r. oraz latach kolejnych na odcinki/fragmenty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, które będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Gminę - za pośrednictwem Zakładu - działalności opodatkowanej VAT

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.230.2019.3.AJ
     ∟Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.231.2019.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na wytworzenie oraz utrzymanie infrastruktury wodnokanalizacyjnej przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT, opartego na kryterium udziału rocznego obrotu z transakcji opodatkowanych związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków do/od podmiotów trzecich w całkowitym rocznym obrocie związanym z dostawą wody i odbiorem ścieków do/z Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz do/od podmiotów trzecich.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.209.2019.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z Infrastrukturą, która służy/będzie służyć Wnioskodawcy do dostarczania wody/odbioru ścieków do/od odbiorców zewnętrznych i nie służy/nie będzie służyć do dostawy wody/odbioru ścieków do/od odbiorców wewnętrznych oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową hydrantów przeciwpożarowych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.155.2019.2.KW
     ∟w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków poniesionych w 2017 r. oraz latach kolejnych związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną wykorzystywaną wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej podatkiem VAT

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.137.2019.1.ZD
     ∟Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w oparciu o art. 86 ust. 7b ustawy.

2019.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.160.2019.1.AM
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących oraz inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT skalkulowanego w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące zużycia wody oraz ilości odprowadzonych ścieków od poszczególnych kategorii odbiorców

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.786.2018.2.JN
     ∟Rozpoznanie importu usług przez Wnioskodawcę z tytułu usługi realizowanej przez Bank, rozpoznanie importu usług przez Wnioskodawcę z tytułu przelewów środków pieniężnych dokonywanych przez Agenta na rzecz Wnioskodawcy, opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu przez Wnioskodawcę, obowiązku wyliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy oraz obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.10.2019.1.PS
     ∟Brak opodatkowania otrzymanego dofinansowania na realizację projektu.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.13.2019.1.SJ
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową dworca; prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z systemem ITS dla dworca oraz prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową inteligentnego monitoringu na przystankach.

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.840.2018.2.IG
     ∟Transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy podlegającą opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku. Nabywca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości oraz do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.776.2018.4.AO
     ∟w zakresie skutków w podatku od towarów i usług w związku z organizacją festynów zakładowych i przyznawaniem nagród za konkursy organizowane podczas festynu

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.630.2018.1.RH
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków mieszanych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.627.2018.1.KM
     ∟Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, Gminie przysługuje prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu pre-proporcji, a następnie proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.650.2018.1.OS
     ∟Prawo do częściowego odliczenia w związku z realizacją projektu.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.593.2018.1.AZ
     ∟prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu preproporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a–2h ustawy o VAT wyliczonej dla urzędu zgodnie z metodologią wskazaną w rozporządzeniu, a następnie proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT skalkulowanej w oparciu o obroty urzędu

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.552.2018.1.MR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku ratusza”.

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj