Interpretacje do przepisu
art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


120/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.359.2019.2.JF
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.334.2019.2.MK
     ∟przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej oraz zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4017.9.2019.1.APO
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując, że lata te przedawnią się po upływie pięciu lat licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową, bez względu na to, czy ww. strata może być rozliczana w następnych okresach rozliczeniowych i może wpłynąć na zmniejszenie dochodu (podstawy opodatkowania) wskutek odliczenia jej od dochodu?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-11/16/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-10/16/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-178/16-3/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-179/16/19-S/JG
     ∟Okres przechowywania dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.51.2019.1.AP
     ∟Przechowywanie otrzymywanych przez Wnioskodawcę Faktur wyłącznie w formie elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie Faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.742.2018.2.KP
     ∟przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej oraz zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.744.2018.1.SM
     ∟Przedawnienie prawa do zwrotu nadwyżki podatku wykazanej w deklaracji podatkowej

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.689.2018.1.RD
     ∟prawo do przechowywania w formie elektronicznej faktur (w tym faktur korygujących i duplikatów faktur) oraz innych dokumentów, które mogą być uznane za fakturę w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy dokumentujących zakupy

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.438.2018.1.JF
     ∟prawo do odliczenia z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.362.2018.3.KBR
     ∟Wyłączenie z opodatkowania przekazania wspólnikowi gruntu w związku z likwidacją Spółki.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.311.2018.2.ASZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu dotyczących delegacji służbowych przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.241.2018.1.JF
     ∟Prawo do przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.73.2018.3.JF
     ∟Prawo do odliczenia z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.187.2018.1.JF
     ∟prawo do odliczenia z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.142.2018.3.JF
     ∟Prawo do odliczenia z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.521.2017.1.KBR
     ∟Przechowywanie dokumentów źródłowych, w szczególności otrzymywanych i wystawianych faktur VAT, w formie elektronicznej w sposób opisany w złożonym wniosku, który jak wskazał Wnioskodawca zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych dokumentów, a także umożliwia dostęp do tych dokumentów na żądanie odpowiedniego organu – jest zgodny z cyt. przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Sposób przechowywania dokumentów określony powyższymi regulacjami w okresie do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego pozwala na stosowanie wyłącznie elektronicznej formy archiwizacji. W odniesieniu natomiast do pozostałych dokumentów, do których nie stosuje się przepisów dotyczących faktur, zawartych w ustawie o VAT, należy stwierdzić, że nie ma żadnych przeciwwskazań do elektronicznego przechowywania tego rodzaju dokumentów.

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.479.2017.1.BS
     ∟w zakresie możliwości przechowywania wyłącznie w formie elektronicznej faktur zakupowych, otrzymanych w formie papierowej

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.478.2017.1.BS
     ∟w zakresie możliwości przechowywania wyłącznie w formie elektronicznej faktur zakupowych, otrzymanych w formie papierowej

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.457.2017.1.LM
     ∟Faktury VAT przechowywane przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej w ramach opisanej procedury archiwizowania – przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych dokumentów – będą uprawniały do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w nich wskazanego, w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, z zastrzeżeniem art. 88 ustawy o VAT.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.227.2017.2.BW
     ∟przechowywanie faktur zakupowych (a także paragonów oraz innych podobnych dokumentów) oraz faktur sprzedaży wyłącznie w formie elektronicznej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach przechowywanych w formie elektronicznej

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.365.2017.1.MD
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie z opisaną procedurą

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.204.2017.1.ISZ
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktur i innych dokumentów przechowywanych w formie elektronicznej

2017.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.200.2017.2.ISZ
     ∟w zakresie możliwości przechowywania faktur otrzymanych w formie papierowej, wyłącznie w formie elektronicznej

2017.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.222.2017.1.ISZ
     ∟w zakresie możliwości przechowywania faktur otrzymanych w formie papierowej, wyłącznie w formie elektronicznej

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.155.2017.2.MGO
     ∟Przechowywanie dokumentacji podatkowej – utylizacja papierowych dokumentów (faktur VAT); uprzednio zeskanowanych w ramach elektronicznego przechowywania dokumentacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT wskazanego pierwotnie w fakturach otrzymanych w formie papierowej, w przypadku zniszczenia wersji papierowej faktury, ale przechowywanych w dalszym ciągu w wersji elektronicznej.

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.160.2017.2.AR
     ∟-czy planowane postępowanie Spółki w zakresie przechowywania dokumentacji podatkowej – w szczególności utylizacja papierowych dokumentów (faktur VAT); uprzednio zeskanowanych w ramach elektronicznego przechowywania dokumentacji – będzie zgodne z przepisami podatkowymi (Ordynacji podatkowej, ustawy VAT), -czy Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wskazanego pierwotnie w fakturach otrzymanych w formie papierowej, w przypadku zniszczenia wersji papierowej faktury, ale przechowywanych w dalszym ciągu w wersji elektronicznej

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.180.2017.2.RM
     ∟W zakresie przechowywania faktur w formie elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj