Interpretacje do przepisu
art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


6139/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.597.2019.1.AS
     ∟opodatkowania świadczonych usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku ze świadczeniem tych usług

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.462.2019.2.JG
     ∟opodatkowania transakcji sprzedaży Działek

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.492.2019.1.AG
     ∟Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, w związku z realizacją zadania pn.: „(…)” Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług w celu realizacji ww. zadania. W analizowanym przypadku nie będą bowiem spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działać w charakterze podatnika VAT, a nabyte towary i usługi w celu realizacji ww. inwestycji nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.536.2019.1.AM
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.550.2019.1.ŻR
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.577.2019.2.RM
     ∟Nieuznanie Sprzedającego za podatnika podatku VAT z tytułu dostawy Nieruchomości, opodatkowanie dostawy Nieruchomości stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.446.2019.2.PG
     ∟Opodatkowanie i prawo do odliczenia z tytułu zakupu działki.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.469.2019.1.JN
     ∟Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowanie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z tak archiwizowanych faktur.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.550.2019.3.SR
     ∟opodatkowanie stawką 23% aportu infrastruktury do spółki z o.o., oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.471.2019.1.AP
     ∟Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowanie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z tak archiwizowanych faktur.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.511.2019.2.KS
     ∟Prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z przejęciem szpitala.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.494.2019.1.MMA
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nali-czonego wynikającego z otrzymywanych od Najemcy Faktur doku-mentujących wykonanie świadczenia, za które przyznano Premię.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.467.2019.1.KBR
     ∟Prawo do ujęcia Faktury pierwotnej i faktury korygującej ją do zera w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzymała fakturę korygującą do zera, w sytuacji gdy Faktura pierwotna dokumentuje dostawę towarów, która nie została dokonana.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.450.2019.3.MMA
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Nieruchomości

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.397.2019.3.JG
     ∟opodatkowanie sprzedaży działki zabudowanej oraz prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z przeprowadzoną transakcją

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.447.2019.2.KBR
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych, obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego i obowiązek wystawienia faktur oraz prawa do odliczenia podatku VAT

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.359.2019.2.JF
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.540.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych, obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego i obowiązek wystawienia faktur oraz prawo do odliczenia podatku VAT.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.566.2019.4.RG
     ∟uznanie planowanego przeniesienia zespołu składników materialnych i niematerialnych za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego przez N… wynikającego z faktury dokumentującej przeniesienie składników majątku Spółki na N… w ramach podziału przez wydzielenie,

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.545.2019.2.IT
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych, obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego i obowiązek wystawienia faktur oraz prawo do odliczenia podatku VAT

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.544.2019.2.IT
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych, obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego i obowiązek wystawienia faktur oraz prawo do odliczenia podatku VAT.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.489.2019.1.JK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z termomodernizacją budynku publicznej szkoły podstawowej.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.483.2019.1.KT
     ∟w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań pn.: „X” oraz „Y”

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-902/15/19-S/DM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury, usług przesyłu wody i ścieków oraz korekty podatku naliczonego w związku z planowanym zawarciem umowy przesyłu i zasad jej dokonania.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.413.2019.3.AG
     ∟Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości, prawo do odliczenia podatku naliczonego od sprzedaży nieruchomości oraz z faktury dokumentującej wpłacony zadatek.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.484.2019.1.KW
     ∟w zakresie braku obowiązku odliczenia podatku naliczonego w związku z działalnością odpłatną i nieodpłatną Muzeum przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.437.2019.3.AM
     ∟w zakresie opodatkowania i udokumentowania fakturą części kwoty stanowiącej opłatę za prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez nabywcę tej opłaty

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.408.2019.2.EG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków, jakie Wnioskodawca poniesie na budowę infrastruktury basenu krytego (wewnętrznego) z wykorzystaniem prewspółczynnika indywidualnego na podstawie art. 86 ust. 2h ustawy o VAT, przy założeniu, że kwota podatku VAT podlegającego odliczeniu zostanie ustalona według klucza godzinowego funkcjonowania basenu.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.549.2019.2.SR
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o 100% kwoty podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej dokonany przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy aport

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.403.2019.2.PG
     ∟Prawo do odliczenia podatku w związku z zakupem gruntu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj