Interpretacje do przepisu
art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


542/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.429.2019.2.DJD
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację pikniku rodzinnego dotyczącego udziału pracowników, rodzin pracowników oraz udziału przedstawicieli kontrahentów i ich rodzin w pikniku rodzinnym.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.301.2019.2.ISK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących Świadczenia lub Artykuły spożywcze nabywane przez Wnioskodawcę na potrzeby organizacji Spotkań oraz braku opodatkowania zużycia Artykułów spożywczych podczas Spotkań na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.300.2019.2.ISK
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usługi organizacji Wydarzeń (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz usług dodatkowych wystawianych przez profesjonalnego pośrednika, agencję marketingową/eventową/PR lub przez hotel/pensjonat.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.321.2019.2.IK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego za nabyte usługi noclegowe i gastronomiczne

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.260.2019.2.KB
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego za nabyte usługi noclegowe i gastronomiczne.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.423.2019.1.AJ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług gastronomicznych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.259.2019.1.KB
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług gastronomicznych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.260.2019.4.HW
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego udostępniania artykułów spożywczych pracownikom i kontrahentom oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu artykułów.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.290.2019.2.KOM
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od Agencji dokumentującej nabycie kompleksowej usługi pracy tymczasowej obejmującej również transport i zakwaterowanie pracowników tymczasowych.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.286.2019.1.KP
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych usług, w tym hotelowych i gastronomicznych

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.318.2019.1.MN
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycie usługi organizacji jubileuszu firmy, w którym uczestniczyć będą pracownicy oraz wybrani kontrahenci Spółki

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.180.2019.1.JF
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na podstawie faktury VAT na zorganizowanie wydarzenia w postaci Uroczystości oraz Meetingu, związanych z otwarciem nowej siedziby Wnioskodawcy.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.242.2019.2.KBR
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z organizacją Wydarzenia z okazji otwarcia nowej siedziby Spółki.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.167.2019.2.KS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów usługi organizacji podróży służbowej.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.170.2019.2.PR
     ∟Poprawność wystawianej faktury dokumentującej usługę organizacji podróży służbowej.

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.117.2019.2.WB
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup usług gastronomicznych oraz usług cateringowych.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.75.2019.1.WB
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług hotelarskich i gastronomicznych.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.687.2018.2.HW
     ∟Uznanie usług świadczonych przez Spółkę na rzecz pracowników i innych osób biorących udział w Wyjazdach za nieodpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących organizacji Wyjazdów w zakresie m.in. usług transportowych, biletów do kina i na basen, cateringu.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.11.2019.7.KBR
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z nabycia usług związanych z organizacją imprez z okazji 100-lecia Spółki.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.28.2019.2.HW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy dofinasowanie do projektu i wpłaty dokonywane przez uczestników na pokrycie kosztów organizacji konferencji należy uwzględnić w podstawie opodatkowania; w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług w związku z realizacją projektu oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów i usług związanych z organizacją uroczystej kolacji.

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.846.2018.2.AK
     ∟Opodatkowania podatkiem VAT rozliczeń dokonywanych w ramach Konsorcjum; prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.957.2018.2.WN
     ∟prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynikającego z tytułu nabycia usług w zakresie żywienia (organizacja cateringu, dostawa posiłków)

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.727.2018.2.MC
     ∟Miejsce opodatkowania usług organizacji konferencji, posiadanie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług, do których stosuje się art. 28b ustawy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług gastronomicznych oraz usług hotelowych.

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.656.2018.2.WB
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup produktów wskazanych we wniosku.

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512-52/15-2/MN
     ∟- prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie przez Wnioskodawcę kompleksowej usługi organizacji imprezy wyjazdowej dla swoich klientów, - brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych i gastronomicznych w ramach organizowanej przez Wnioskodawcę imprezy wyjazdowej dla swoich klientów, - prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie pozostałych usług w ramach organizowanej przez Wnioskodawcę imprezy wyjazdowej dla swoich klientów, - prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych przez Wnioskodawcę nagród przekazywanych uczestnikom konkursów oraz upominków wręczanych klientom w wybranych okresach np. świątecznych

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.776.2018.4.AO
     ∟w zakresie skutków w podatku od towarów i usług w związku z organizacją festynów zakładowych i przyznawaniem nagród za konkursy organizowane podczas festynu

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.825.2018.1.MGO
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT od usług hotelowych i gastronomicznych.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.546.2018.2.MJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości z tytułu wydatków poniesionych na organizację biletowanych koncertów w ramach Festiwalu.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.508.2018.1.MN
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do nabywanych przez Wnioskodawcę usług noclegowych na potrzeby ich odsprzedaży.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.431.2018.4.MJ
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z nabyciem usługi organizacji Wyjazdu na rzecz pracowników Spółki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj