Interpretacje do przepisu
art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


542/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2016.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-316/16/AR
     ∟Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług hotelowych oraz gastronomicznych na potrzeby szkoleń, konferencji lub kongresów, nawet jeśli są one związane z czynnościami opodatkowanymi, ponieważ ustawodawca wprost wyłączył tego typu usługi z prawa do odliczenia.

2016.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-258/16-3/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zryczałtowanego zwrotu podatku.

2016.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-256/16-3/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zryczałtowanego zwrotu podatku.

2016.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-195/16/EK
     ∟w zakresie: - uznania usług nabywanych przez Wnioskodawcę jako usług cateringowych nie będących usługą gastronomiczną, - prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabywane przez Wnioskodawcę usługi cateringowe.

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-241/16-4/MAO
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem usług gastronomicznych od zewnętrznych podmiotów

2016.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-63/16/JJ
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabywanie od Najemcy, usług dostarczania gościom hotelowym śniadań oraz innych posiłków

2016.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/4512-1-63/16-4/PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej, prawa do odliczenia podatku naliczonego, przechowywania dokumentów uprawniających do zastosowania stawki w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wyłączenie w formie elektronicznej.

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-243/16/AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego za usługi gastronomiczne i kateringowe dotyczące kosztów poniesionych w związku z rozmowami biznesowymi z kontrahentami

2016.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-986/15/LSz
     ∟Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z organizacją wyjazdów zawodników i kibiców na turnieje piłkarskie, opodatkowania podatkiem VAT przekazania na rzecz kibiców i zawodników gadżetów do kibicowania bez logo, wynajem hali sportowej, środków znieczulających, wody do picia oraz opodatkowania podatkiem VAT przekazania na rzecz kibiców i zawodników banerów reklamowych.

2016.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/4512-1-298/15-4/PG
     ∟Prawo do odliczenia podatku z faktur z tytułu organizacji przez Spółkę imprezy integracyjnej oraz z faktury otrzymanej od Organizatora.

2016.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-5/16-4/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług.

2016.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-1134/15/AJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywanie usług gastronomicznych.

2015.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-786/15/MS
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu usług gastronomicznych nabywanych na potrzeby gości hotelowych

2015.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-901/15/AD
     ∟Czy w przypadku odsprzedaży usług hotelowych opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych można w takim zakresie odliczyć VAT zawarty w pierwotnej fakturze nabycia usług hotelowych?

2015.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-817/15-2/KOM
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu usług gastronomicznych i noclegowych nabywanych na potrzeby gości.

2015.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-597/15/MS
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie przez Wnioskodawcę na potrzeby pracowników: usług stołówkowych, posiłków profilaktycznych, regeneracyjnych, posiłków gotowych oraz potraw i napojów

2015.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-741/15-2/MT
     ∟Prawo do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach z tytułu nabycia towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych dla Pracowników oraz w części dotyczącej rodzin i osób towarzyszących Pracowników.

2015.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-582/15/BM
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-446/15-4/JL
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu alkoholu przekazywanego pracownikom.

2015.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/4512-1-94/15-4/PG
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury otrzymanej z tytułu organizacji konferencji/szkolenia.

2015.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-492/15-2/AO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem usługi złożonej, opodatkowanej w całości jedną stawką podatku VAT, w skład której wejdą m.in. usługi noclegowe oraz usługi gastronomiczne

2015.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-492/15-3/AO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem usługi złożonej, opodatkowanej w całości jedną stawką podatku VAT, w skład której wejdą m.in. usługi noclegowe oraz usługi gastronomiczne

2015.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-188/15-4/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-395/15/BW
     ∟1. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w FV za usługi cateringowe nabywane dla własnych pracowników a także nabywanych usług, którymi obciąża jednoosobowych przedsiębiorców oraz przedsiębiorców działających jako podwykonawcy? 2. Czy Spółka prawidłowo w refakturach za usługi cateringowe, którymi obciąża przedsiębiorców działających jako podwykonawcy, stosuje stawkę podatku VAT 8% określoną w poz. 7 zał. nr 1 do Rozporządzenia MF z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych?

2015.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-303/15-2/ISZ
     ∟ustalenie oraz stosowanie współczynnika proporcji

2015.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-166/15-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z zapewnieniem poczęstunku i posiłków w trakcie spotkań z kontrahentami oraz kwoty niepodlegającego odliczeniu podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu usług gastronomicznych.

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-148/15-2/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług związanego z wydatkami poniesionymi na reprezentację, które nie stanowią kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2015.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-532/15-2/KR
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z poniesionymi wydatkami na spotkania biznesowe.

2015.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-247/15-2/MPe
     ∟Wnioskodawca nie ma prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z zakupem towarów przekazywanych w ramach realizacji programu CSR. Tym samym, skoro od nabycia przekazywanych nieodpłatnie towarów Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku to niniejsze przekazanie nie spełni przesłanek zawartych w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy i nie może być uznane za dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, a więc za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2015.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-99/15/ES
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT towarów i usług zużytych przez pracowników i kontrahentów oraz prawa do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj