Interpretacje do przepisu
art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


182/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

1 2 3 4 5 6 7

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.304.2019.2.AK
     ∟Czy możliwe jest zastosowanie do przychodów z tego tytułu opodatkowania na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 8,5 % w myśl art. 9 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.207.2017.1.BO
     ∟kontynuacja amortyzacji środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.251.2019.1.EC
     ∟W zakresie możliwości wspólnego rozliczenia małżonków.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.13.2019.1.KO
     ∟Opodatkowanie dochodu z najmu domu położonego w Wielkiej Brytanii

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.287.2018.3.WR
     ∟Amortyzacja środków trwałych – zakupionych oraz nabytych w drodze darowizny.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.378.2018.4.AP
     ∟Forma opodatkowania

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.303.2018.2.KS1
     ∟określenia źródła opodatkowania z tytułu najmu lokalu niemieszkalnego oraz sposobu opodatkowania tych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.284.2018.1.AA
     ∟Opodatkowanie przychodu z najmu lokali.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.193.2018.1.AA
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.95.2018.1.KF
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.34.2018.2.AA
     ∟Podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania.

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.380.2017.1.PSZ
     ∟Czy opodatkowanie przedmiotowej umowy dzierżawy nieruchomości podatkiem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 8,5% jest poprawne? Czy w przypadku rozpoczęcia przez któregoś z małżonków, działalności gospodarczej nie związanej z najmem, dzierżawą nieruchomości (np. usługi budowlane) będzie miało to wpływ na opodatkowanie przedmiotowej umowy dzierżawy nieruchomości ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 8,5%?

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.327.2017.2.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów oraz zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.282.2017.2.MZA
     ∟Możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem przychodów z najmu domu na rzecz firm prowadzących działalność gospodarczą .

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.285.2017.2.AK
     ∟Czy przychody uzyskane z tytułu najmu nieruchomości w sposób opisany powyżej będą mogły być w całości opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%?

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.255.2017.2.AK
     ∟Czy wynajem powierzchni magazynowej (będącej składnikiem gospodarstwa rolnego) na cele nierolnicze podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) jako przychody z najmu i będzie można ten najem traktować jako najem prywatny opodatkowując go ryczałtem w wysokości 8,5%?

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.244.2017.3.AK
     ∟Czy u współwłaściciela nieruchomości – Wnioskodawcy – z tytułu najmu powstanie przychód, od którego będzie On mógł opłacać zryczałtowany podatek dochodowy?

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.304.2017.1.AK
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że przychody osiągane z tytułu najmu lokali mieszkalnych powinny zostać zakwalifikowane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. l pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawczyni osiągająca przychody z tytułu najmu może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5% zgodnie z art. 2 ust. 1a oraz art. 12 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.153.2017.1.BS
     ∟w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodu ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa we wniosku.

2017.10.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.217.2017.2.IM
     ∟Zryczałtowany podatek od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: w zakresie wysokości ryczałtu od przychodów ze sprzedaży internetowej oraz w zakresie wysokości ryczałtu od przychodów z tytułu usług pisania programów i ich rozbudowę oraz projektowania stron internetowych.

2017.10.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.254.2017.2.KS
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.273.2017.1.AK
     ∟Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo opodatkowując prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i jednocześnie opodatkowując najem prywatny również zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.358.2017.1.RK
     ∟Ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.210.2017.3.RK
     ∟Zaliczenie odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.136.2017.1.BK
     ∟w zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.228.2017.1.AK
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu (dzierżawy).

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.208.2017.2.MK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie konsekwencji podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2017.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.62.2017.2.DR
     ∟1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, gdy przedmiotem umowy dzierżawy będzie opisana nieruchomość (hala produkcyjna wraz z terenem wokół hali) Wnioskodawca nie będzie uznany, za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy uzyskane dochody z tytułu czynszu dzierżawy mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust. la ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), bez względu na wysokość osiąganych w roku podatkowym przychodów?

2017.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.63.2017.2.DR
     ∟1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, gdy przedmiotem umowy dzierżawy będzie opisana nieruchomość (hala produkcyjna wraz z terenem wokół hali) Wnioskodawca nie będzie uznany, za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy uzyskane dochody z tytułu czynszu dzierżawy mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust. la ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), bez względu na wysokość osiąganych w roku podatkowym przychodów?

2016.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.848.2016.1.WM
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania przychodu z obrotu wirtualną walutą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3%?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj