Interpretacje do przepisu
art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


866/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.409.2019.2.KP
     ∟Czy przychody pochodzące z najmu nieruchomości Wnioskodawca może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 8,5% jako osoba fizyczna w ramach tzw. najmu prywatnego?

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.408.2019.1.KP
     ∟Czy przychody pochodzące z najmu nieruchomości Wnioskodawczyni może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 8,5% jako osoba fizyczna w ramach tzw. najmu prywatnego?

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.303.2019.2.ES
     ∟Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania przychodów z najmu.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.370.2019.1.JK2
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.350.2019.1
     ∟Czy Wnioskodawca może opodatkować długoterminowy wynajem lokali w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jako najem niezwiązany z działalnością gospodarczą?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.414.2019.2.ISL
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu lokali będących pokojami hotelowymi

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.354.2019.1.MR
     ∟Czy najem 5 mieszkań Wnioskodawca może traktować jako najem prywatny i opodatkować 8,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego?

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.325.2019.2.MM
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu majątku wykorzystywanego do produkcji grzybów.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.438.2019.6
     ∟Przychód z planowanego najmu nieruchomości przez Wnioskodawcę na rzecz spółki komandytowej będzie mógł być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5% jeśli przychód nie przekroczy kwoty 100 000 zł, natomiast w przypadku gdy przychody z najmu przekroczą kwotę 100 000 zł, wówczas nadwyżka będzie podlegać opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 12,5%.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.401.2019.6.KP
     ∟W zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu lokalu mieszkalnego.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.345.2019.1.AK
     ∟1. Czy wnioskodawca może opodatkować krótkoterminowy wynajem lokali, a także długoterminowy najem lokalu użytkowego w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jako najem niezwiązany z działalnością gospodarczą? 2. Czy wnioskodawca może opodatkować krótkoterminowy wynajem lokali mieszkalnych oraz długoterminowy wynajem lokalu użytkowego w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w stawce 8,5%?

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.402.2019.1.ISL
     ∟opodatkowanie przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.405.2019.2.KP
     ∟W zakresie opodatkowania najmu

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.422.2019.1.KP
     ∟w zakresie opodatkowania najmu

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.344.2019.4.KP
     ∟Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu najmu Nieruchomości będzie stanowił przychód z najmu prywatnego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 r. poz. 29 ze zm.) - dalej jako: Ustawa o PIT, a co za tym idzie Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.372.2019.1.ISL
     ∟Dzierżawa domeny internetowej

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.377.2019.1.KU
     ∟kontynuacjia sposobu rozliczania przychodów uzyskanych z najmu poprzez opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.343.2019.1.RK
     ∟Skuteczność wyboru opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.360.2019.1.MD
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu lokali mieszkalnych

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.354.2019.1.KU
     ∟możliwość opodatkowania przychodów z najmu lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.307.2019.2.KS
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu lokali mieszkalnych

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.331.2019.3.MG
     ∟Sposób opodatkowania przychodów z najmu.

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.259.2019.1.JŁ
     ∟Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu najmu Lokali będzie stanowił przychód z najmu prywatnego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.188.2019.3.MC
     ∟Ustalenie źródła przychodu z najmu nieruchomości po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskiwanych z najmu nieruchomości po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.166.2019.2.KF
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.252.2019.2
     ∟Dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.294.2019.1.AP
     ∟opodatkowanie przychodów z najmu lokali mieszkalnych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.135.2019.1.AN
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.257.2019.2.BO
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.248.2019.1.KS
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu (opłaty eksploatacyjne, korekta zeznania)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj