Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Podatek akcyzowy (ustawa z dnia 6.12.2008r.) → Przepisy ogólne 485 / 442400  │  wszystkie tematy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-125/15/LG
     ∟ Zwolnienie od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opalowych w procesach metalurgicznych

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-66/15-4/SM
     ∟ Brak opodatkowania powstałych strat wyrobów węglowych.

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-97/15/DT
     ∟ zwolnienia z akcyzy biogazu wykorzystywanego do rozruchu i prób mających na celu ocenę sprawności urządzeń (podczas czynności których nie wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło w skojarzeniu)

2015.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-83/15/DT
     ∟ powstanie obowiązku podatkowego dla wyrobów CN 2713 do 2715, do celów innych niż opałowe

2015.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-92/15/DT
     ∟ przewóz w jednej autocysternie wyrobów akcyzowych o różnym statusie akcyzowym

2015.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-66/15/DT
     ∟ sprzedaż jadalnego oleju rzepakowego na cele techniczne a stawka 5% VAT

2015.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-64/15-2/MC
     ∟ W zakresie rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu zakupu samochodów bazowych.

2015.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-36/15-2/TK
     ∟ Podatek akcyzowy w zakresie zużycia gazu do produkcji pary wodnej wykorzystywanej w procesie produkcyjnym wytwarzania tektury oraz w zakresie poinformowania właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot gazowy.

2015.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-48/15-2/SM
     ∟ zwolnienie z akcyzy nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego częściowo skażonego zawartego w wyrobie klasyfikowanego wg WIT do kodu CN 3814 00 90

2015.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-47/15-2/SM
     ∟ zwolnienie z akcyzy nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego częściowo skażonego zawartego w wyrobie klasyfikowanego wg WIT do kodu CN 3814 00 90

2015.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-1-29/15-2/TK
     ∟ Podatek akcyzowy w zakresie opodatkowania gazu ziemnego wykorzystywanego do procesów metalurgicznych.

2015.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4513-10/15-2/KK
     ∟ Czy stosuje się wobec sprzedającego stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 art. 89 ustawy o podatku akcyzowym do sprzedanego oleju opałowego jeśli organ podatkowy nie ustalił jego nabywcy w trakcie postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego lub kontroli podatkowej w związku z podaniem przez nabywcę: nieprawidłowego adresu zamieszkania w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 8 art. 89 ustawy, nieprawidłowych danych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6 art. 89 ustawy?

2015.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-1-21/15-2/TK
     ∟ Podatek akcyzowy w zakresie w zakresie możliwości produkcji preparatu antykorozyjnego o kodzie CN 3403 19 90 w składzie podatkowym oraz zwolnienia od podatku.

2015.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-1-20/15-2/TK
     ∟ Podatek akcyzowy w zakresie stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych.

2015.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-50/15/LG
     ∟ Opodatkowanie rozpałki do grilla i kominka

2015.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-61/15/EK
     ∟ zwolnienie wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych- art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy

2015.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-43/15/DT
     ∟ zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego dla nabycia paliwa gazowego na potrzeby kotłowni parowych używanych przy produkcji estrów metylowych.

2015.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4513-13/15-6/BJ
     ∟ stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nabywając wyroby węglowe w ramach zwolnienia i dokonując ich nieodpłatnego przekazania (sprzedaży) nie jest obowiązany do naliczenia oraz zapłaty podatku akcyzowego - należało uznać za nieprawidłowe.

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-40/15/DT
     ∟ zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego dla wyrobów gazowych (gazu ziemnego) w procesach wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4513-5/15-2/KK
     ∟ Nabywane przez Wnioskodawcę samochody osobowe podlegają przepisom ustawy o podatku akcyzowym. Stosownie do powołanych wyżej przepisów w przedstawionym zdarzeniu przyszłym co do zasady przedmiotem opodatkowania będzie wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju, a nie zakup samochodów osobowych w celu ich demontażu. wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego.

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4512-46/15/DT
     ∟ przyjęcie pojazdu z wewnątrz krajów Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe nabycie) do stacji demontażu pojazdów a opodatkowanie podatkiem akcyzowym

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-1-15/15-2/TK
     ∟ Podatek akcyzowy w zakresie opodatkowania wyrobów gazowych.

2015.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-36/15/DT
     ∟ zwolnienie z opodatkowania podatkiem akcyzowym gazu ziemnego do celów metalurgicznych

2015.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4513-4/15-2/KK
     ∟ Przedmiotem obrotu, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego są wyroby tytoniowe, które zostały określone w powołanym wcześniej art. 98 ust. 1 ustawy. Tym samym zasadnie Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w sprawie nie znajdzie zastosowania również art. 9b ustawy dotyczący suszu tytoniowego, czyli wyrobu niezaliczanego w myśl ustawy o podatku akcyzowym do wyrobów tytoniowych.

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443A-18/14-7/15-S/KK
     ∟ Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego przewidzianego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, w związku z art. 31b ust. 10 ustawy, ponieważ spełnia warunki przewidziane dla zastosowania ww. zwolnienia.

2015.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-23/15/LG
     ∟ Zwolnienie od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opalowych w procesach mineralogicznych

2015.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4513-14/15-4/KK
     ∟ Wspólnota Mieszkaniowa winna proporcjonalnie dokonać zakupu węgla do celów zużycia objętego zwolnieniem na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy oraz do celów zużycia wyłączonego z zakresu zwolnień (opodatkowanego akcyzą).

2015.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-38/15/DT
     ∟ zwolnienia z opodatkowania gazu ziemnego wykorzystywanego w procesie metalurgicznym

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-27/15/LG
     ∟ Zwolnienie od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opalowych w procesach metalurgicznych

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4513-5/15-2/BJ
     ∟ stanowisko Wnioskodawcy prawidłowe w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia dla alkoholu etylowego zawartego w odpadzie poprodukcyjnym w przypadku utylizacji oraz sprzedaży tego odpadu, nieprawidłowe - w pozostałym zakresie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj