Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych → Zeznania podatkowe 949 / 442400  │  wszystkie tematy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015.12.09 - Minister Finansów - DD9/033/571/BRT/2014/RWPD-113140
     ∟ Czy przedstawiony sposób uzyskiwania przychodów spełnia wymogi działalności wykonywanej osobiście (niewymagającej rejestracji działalności gospodarczej), z których należy rozliczyć się w składanym do 30 kwietnia po zakończeniu roku podatkowego zeznaniu?

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-840/15-2/TR
     ∟ Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-841/15-2/TR
     ∟ Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-963/15-2/MK1
     ∟ Obowiązki Spółki jako płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z realizacją prawa do otrzymania rozliczenia pieniężnego w ramach programu motywacyjnego organizowanego przez Spółkę

2015.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-964/15-2/MK1
     ∟ Skutki podatkowe udziału Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.

2015.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-890/15-4/JK
     ∟ Skutki udziału w programie motywacyjnym.

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-800/15-4/WM
     ∟ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-791/15-6/MK1
     ∟ Określenie źródła przychodu i momentu powstania przychodu w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy we wskazanym programie motywacyjnym, a także wynikających z tego tytułu obowiązków Wnioskodawcy jako podatnika PDOF.

2015.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-67/14/15-8/S/MG
     ∟ 1) Czy w związku z uczestnictwem w Programie SSA i Programie SMP, przychód podlegający opodatkowaniu (z wyjątkiem przychodu z dywidendy oraz wypłat w gotówce) powstaje po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych (objętych) przez Wnioskodawcę akcji (na podstawie art. 24 ust. 11, art. 24 ust. 12 i art. 24 ust. 12a Ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.) i w konsekwencji powinien on zostać zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych? 2) Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w Programie SSA, w przypadku, gdy nie są mu przyznane akcje, tylko prawo do wypłaty w gotówce (jako równowartość akcji Spółki Niemieckiej), przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy powstanie dopiero w momencie wypłaty (a nie na żadnym wcześniejszym etapie) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT?

2015.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-730/15-4/JK
     ∟ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania i realizacji opcji.

2015.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-895/15-2/MK1
     ∟ Obowiązki Spółki jako płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z realizacją praw wynikających z jednostek uczestnictwa w ramach programu motywacyjnego organizowanego przez Spółkę.

2015.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-887/15-4/MK1
     ∟ Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu, z tytułu nabycia i realizacji praw wynikających z akcji fantomowych, niezależnie od tego czy akcje fantomowe zostaną Wnioskodawcy przekazane odpłatnie czy nieodpłatnie, powstanie tylko w momencie wypłaty Wnioskodawcy Kwoty rozliczenia i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust 1 Ustawy o PIT, a tym samym Wnioskodawca będzie zobowiązany do jego samodzielnego rozliczenia w zeznaniu rocznym PIT-38 na podstawie informacji PIT-8C wystawionej przez Spółkę?

2015.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-702/15-6/JK
     ∟ Skutki udziału w programie motywacyjnym.

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-850/15-2/MK1
     ∟ Czy wartość dywidend wypłaconych z tytułu akcji będących własnością Wnioskodawcy i automatycznie reinwestowanych przez Fundusz FCPE w nowe akcje Spółki podlega opodatkowaniu w momencie wypłaty dywidend przez Spółkę do Funduszu FCPE i ich automatycznej reinwestycji w nowe akcje Spółki?

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-82/15-4/JZ
     ∟ Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-82/15-5/JZ
     ∟ Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-822/15-2/MK1
     ∟ Jeżeli podatnik nie korzysta z tego uprawnienia w momencie poboru przez płatnika podatku od danego przychodu, a faktycznie dysponuje przedmiotowym certyfikatem rezydencji, ma możliwość ubiegania się o zwrot podatku od nadwyżki ponad 15% dywidendy brutto, w Republice Estonii. Fakt, że płatnik w Republice Estonii pobrał podatek od uzyskanych przez Wnioskodawcę przychodów z dywidend w wysokości wyższej niż wynika to z treści art. 10 ust. 2 Umowy – czyli wyższej niż 15%, nie upoważnia Wnioskodawcy do odliczenia od zryczałtowanego podatku w Polsce w wysokości 19% przychodu (dochodu) z dywidend - podatku pobranego za granicą w wysokości 19% i wyżej, tj. w wysokości innej aniżeli wynika to z treści art. 10 ust. 2 Umowy.

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-959/15-2/MKI
     ∟ Opodatkowanie przychodu z tytułu opcji finansowych, udziału w programie motywacyjnym.

2015.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-970/15-2/JK
     ∟ Skutki udziału w programie motywacyjnym.

2015.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-810/15-4/MK1
     ∟ Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Podatnika, z tytułu nabycia i realizacji Prawa, powstanie tylko w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, kiedy Kwota Realizacji stanie się należna) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Podatnika)?

2015.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-748/15-4/MG
     ∟ Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym nabyciem akcji spółki amerykańskiej w ramach uczestnictwa programie zarządzanym i administrowanym przez spółkę amerykańską (wariant A).

2015.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-748/15-5/MG
     ∟ Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z preferencyjnym zakupem akcji spółki amerykańskiej w ramach uczestnictwa w programie zarządzanym i administrowanym przez spółkę amerykańską (wariant B).

2015.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-693/15-2/TR
     ∟ Skutki udziału w programie motywacyjnym. Obowiązki płatnika.

2015.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-694/15-2/TR
     ∟ Skutki udziału w programie motywacyjnym. Obowiązki płatnika.

2015.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-695/15-2/TR
     ∟ Skutki udziału w programie motywacyjnym. Obowiązki płatnika.

2015.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-690/15-2/WM
     ∟ Skutki udziału w programie motywacyjnym.

2015.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-692/15-2/TR
     ∟ Skutki udziału w programie motywacyjnym. Obowiązki płatnika.

2015.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-698/15-2/MK
     ∟ Skutki udziału w programie motywacyjnym. Obowiązki płatnika.

2015.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-670/15-2/TR
     ∟ Skutki udziału w programie motywacyjnym. Obowiązki płatnika.

2015.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-729/15-2/JK
     ∟ Skutki udziału w programie motywacyjnym. Obowiązki płatnika.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj