Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy → Podatek od towarów i usług 3479 / 442400  │  wszystkie tematy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2012.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1490/11-5/JK
     ∟ Zwolnienie węgla zużywanego w elektrociepłowniach i ciepłowniach objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami (ETS)

2011.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1872/08/11-5/S/IZ
     ∟ Po dniu 1 maja 2004 r., w odniesieniu do samochodów osobowych, które w ramach prowadzonej działalności są przedmiotem wynajmu, Stronie przysługuje prawo do odliczenia paliwa nabywanego do ich napędu zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy. Spółka ma również prawo od dnia 1 maja 2004 r. do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych, które stanowią środki trwałe, ale nie są przeznaczone na wynajem na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jednakże z uwzględnieniem zapisu art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązujących do 30 kwietnia 2004 r., czyli samochodów osobowych, których ładowność przekracza 500 kg. Oznacza to, że Spółka nie może zastosować obniżenia kwoty lu...

2011.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1135a/10/RS
     ∟ Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do napędu samochodu Żuk, przy braku świadectwa homologacji.

2010.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-766/10/AT
     ∟ Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem paliwa i posiada w związku z tym uprawnienie do złożenia w powyższym zakresie korekt deklaracji VAT-7 za okres od stycznia 2006 r. do czerwca 2010 r. pomimo, że nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji?

2010.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-622/10/AT
     ∟ Czy Wnioskodawca ma Prawo odliczyć VAT od paliwa wykorzystywanego do napędu motocykla?

2010.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-576a/10/AT
     ∟ Czy od faktury zakupu nowego samochodu Scoda Octavia II Combi, używanego w działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni może odliczyć 100% podatku VAT naliczonego?

2010.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-576b/10/AT
     ∟ Czy podczas używania samochodu w działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni może odliczać 100% podatku VAT naliczonego od zakupu paliwa?

2010.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-552a/10/AW
     ∟ Prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego wykazanej w fakturach dotyczących użytkowania samochodu Skoda Roomster na podstawie umowy leasingu.

2010.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-552b/10/AW
     ∟ Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu marki Skoda Roomster.

2010.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-507/10/RS
     ∟ Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu Opel Insignia.

2010.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-506/10/RS
     ∟ Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do napędu samochodu Opel Insignia.

2010.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-505a/10/AW
     ∟ Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu marki Honda CR-V.

2010.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-505b/10/AW
     ∟ Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu marki Honda CR-V.

2010.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-362/10/AW
     ∟ Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu BMW X6.

2010.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-345/10/AT
     ∟ Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego określoną na fakturze zakupu samochodów osobowych, które wykorzystuje do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, tj. bez ograniczenia wskazanego w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, jak również o kwoty podatku naliczonego określone na fakturze zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do napędu samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, w związku z ich użytkowaniem w zakresie wykonywanych czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

2010.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-307a/10/AT
     ∟ Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia samochodu ciężarowego oraz paliwa do jego napędu?

2010.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-307b/10/AT
     ∟ Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia samochodu ciężarowego oraz paliwa do jego napędu?

2010.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-286/10/BS
     ∟ Brak możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w okresie od października 2002 roku do 2008 roku ze względu na fakt, iż z tytułu wykonywanych czynności wystawiano faktury VAT i rozliczano podatek w składanych deklaracjach VAT-7.

2010.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-286/10-4/AT
     ∟ Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe i nabycie paliwa do samochodu posiadającego świadectwo homologacji zaświadczające, iż jest to samochód ciężarowy i ładowności powyżej 500 kg.

2010.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-64/10-4/IZ
     ∟ Stanowisko wnioskodawcy w zakresie korekty deklaracji VAT za miesiąc grudzień 2009 r. i możliwości odliczenia całej kwoty podatku zawartego w cenie nabytego samochodu oraz paliwa do samochodu ciężarowego jest prawidłowe

2010.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-150/10/AT
     ∟ Czy prawidłowe jest odliczanie VAT od wydatków związanych z eksploatacją motocykla?

2010.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-196/10/PH
     ∟ „Czy w związku z poniesionymi w latach 2000-2002 nakładami na modernizację budynku biurowego i wiaty w wysokości nie przekraczającej 10% wartości początkowej tych budynków, od których to nakładów modernizacyjnych VAT został odliczony, przy sprzedaży całej nieruchomości będzie konieczna korekta odliczonego VAT i w jakiej wysokości?”

2010.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-934/09/AW
     ∟ Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu Toyota Avensis.

2009.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-838/09/EA
     ∟ Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług udzielania licencji na korzystanie z utworów autorskich.

2009.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-814b/09/BS
     ∟ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu osobowego.

2009.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-676b/09/RS
     ∟ Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa do samochodu Toyota Land Cruiser.

2009.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-676d/09/RS
     ∟ Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa do samochodów, które planuje użytkować na podstawie nowych umów leasingu.

2009.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-599/09/RSz
     ∟ prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionego samochodu oraz kosztów eksploatacji i paliwa wykorzystywanego do napędu tego samochodu

2009.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-762/09-2/AK
     ∟ Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodu „z kratką” posiadającego świadectwo homologacji zaświadczające, iż jest to samochód ciężarowy, a także paliwa do tego samochodu.

2009.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-494/09/BS
     ∟ Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą środków trwałych nabytych przed dniem 1 maja 2004 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj