Interpretacje podatkowe do KŚT 109
-

 

Interpretacje podatkowe do KŚT 109

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


661/442400 - interpretacji podatkowych
do KŚT 109 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.226.2016.1.TW
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres amortyzacji (...)

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1083.2016.2.MJ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych, – dla których okres (...)

2017.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.359.2016.2.JG
     ∟(...) trwale związanych z gruntem budynków handlowo - usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m ³, domków kampingowych i budynków zastępczych dla których okres (...)

2017.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.358.2016.2.JG
     ∟(...) trwale związanych z gruntem budynków handlowo - usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m ³, domków kampingowych i budynków zastępczych dla których okres (...)

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.886.2016.2.SJ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.553.2016.5.NL
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.843.2016.2.AP
     ∟(...) Wnioskodawczyni będzie wykorzystywała te nieruchomość jako pozostałe budynki niemieszkalne oraz budynek zaliczy w Klasyfikacji Środków Trwałych do rodzaju 109 - restauracje, bary, stołówki (prowadzona działalność gospodarcza będzie polegała na otwarciu pizzerii). W piśmie z dnia 25 listopada 2016 r., stanowiącym (...)

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.842.2016.2.AP
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych –dla których okres (...)

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1050.2016.2.KS1
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3 , domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2016.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.834.2016.2.DR
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2016.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.666.2016.1.JG
     ∟(...) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla (...)

2016.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.835.2016.2.DR
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.970.2016.1.WM
     ∟(...) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.805.2016.2.SJ
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres (...)

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.560.2016.1.ZK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres amortyzacji (...)

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-856/16-6/KS
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m³, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.528.2016.1.WRz
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres (...)

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-466/16-3/SO
     ∟(...) po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, Wnioskodawca zamierza wprowadzić po raz pierwszy budynek do ewidencji środków trwałych. Planuje zakwalifikować go do grupy 109 KŚT, jako budynek niemieszkalny. Budynek posiada pokoje gościnne, w których zakwaterowani będą goście korzystający z noclegu, basenu oraz saun. W związku z (...)

2016.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-400/16-2/EN
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres (...)

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-397/16-2/WRz
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji (...)

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-57/16-4/DS
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-58/16-3/KP
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-666/16-4/KS
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m³, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2016.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-207/16-1/ZK
     ∟(...) wiaty rozprężalni tlenu oraz sieci zasilania tlenu medycznego. Dla wiaty rozprężalni tlenu zastosował stawkę amortyzacyjną - 2,5% (grupa 1, podgrupa 10, rodzaj 109), natomiast dla sieci zasilania tlenu medycznego - 10% (grupa 2, podgrupa 21, rodzaj 211). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dla potrzeb (...)

2016.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.430.2016.2.AG
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres amortyzacji (...)

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-516/16/PSZ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m2 , domków kampingowych i budynków zastępczych dla których okres (...)

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-514/16/PSZ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m2 , domków kampingowych i budynków zastępczych dla których okres (...)

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-537/16-4/TW
     ∟(...) W uzupełnieniu wniosku wskazano, że budynek hotelowy, który będzie wchodził w skład przedmiotu darowizny, zaliczany jest w Klasyfikacji Środków Trwałych do rodzaju 109 – pozostałe budynki niemieszkalne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy podatniczka może dokonać ustalenia wartości początkowej (...)

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-513/16-4/PP
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-512/16-4/PP
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj