Interpretacje podatkowe do KŚT 109
-

 

Interpretacje podatkowe do KŚT 109

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


661/442400 - interpretacji podatkowych
do KŚT 109 -

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2013.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1056/12-3/AA
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, b) trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2013.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1338/12-2/AM
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres amortyzacji (...)

2013.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1287/12/ZK
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m2, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji (...)

2013.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1177/13-4/MS
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2013.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1034/12-5/AG
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych   - dla których (...)

2013.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1328/12/AP
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji (...)

2013.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1298/12/ZK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres (...)

2013.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1223/12-4/MT
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2013.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1280/SK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2013.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4240-105/12-2/PS
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2012.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-918/12-4/TW
     ∟(...) trwale związanym z gruntem budynkiem handlowo-usługowym wymienionym w rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych ani innym budynkiem niemieszkalnym wymienionym w rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, trwale związanym z gruntem ani kioskiem towarowym o kubaturze poniżej 500 m3, domkiem kempingowym, czy też budynkiem zastępczym.W (...)

2012.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-918/12-3/TW
     ∟(...) trwale związanym z gruntem budynkiem handlowo-usługowym wymienionym w rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych ani innym budynkiem niemieszkalnym wymienionym w rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, trwale związanym z gruntem ani kioskiem towarowym o kubaturze poniżej 500 m3, domkiem kempingowym, czy też budynkiem zastępczym.W (...)

2012.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-918/12-2/TW
     ∟(...) trwale związanym z gruntem budynkiem handlowo-usługowym wymienionym w rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych ani innym budynkiem niemieszkalnym wymienionym w rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, trwale związanym z gruntem ani kioskiem towarowym o kubaturze poniżej 500 m3, domkiem kempingowym, czy też budynkiem zastępczym.W (...)

2012.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-582/12-2/AG
     ∟(...) 4, z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji - (...)

2012.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-423/11/12-6/S/RS
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2012.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-902/12-4/JG
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych.Art. 22j ust. 3 Ustawy stanowi, (...)

2012.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-479c/12/AM
     ∟(...) lat z wyjątkiem trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata. W związku z powyższym, o ile Spółka udokumentuje, że (...)

2012.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-989/12/WRz
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres (...)

2012.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1049/12/MMa
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m#179;, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres (...)

2012.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-682/12-4/AA
     ∟(...) 1622. Zatem zgodnie z przeznaczeniem nowo wybudowany budynek jest budynkiem niemieszkalnym o symbolu PKOB 1211 według Polskiej Klasyfikacji Środków Trwałych symbol PKŚT 109 – pozostałe budynki niemieszkalne.Wnioskodawca podaje, że opisany we wniosku budynek spełnia definicję środka trwałego zawartą w art. 22a ust. 1ustawy z dnia 26 (...)

2012.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-912/12/AP
     ∟(...) Statystyczny pismem z dnia 21 grudnia 2011 r. (data wpływu 4 stycznia 2012 r.) określił, że obiekt rozbudowany mieści się w grupowaniu: KŚT grupa 1 podgrupa 10 rodzaj 109 „Pozostałe budynki niemieszkalne”.W uzupełnieniu wniosku z dnia 17 października 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 październik 2012 r.) Spółka dodatkowo (...)

2012.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1309/12-2/MT
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2012.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-833/12-4/IF
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2012.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-908/12-3/ES
     ∟(...) handlowo-usługowym wymienionym w rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych (KST). Lokal ani budynek nie należą do budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 KST. Nie są też kioskami, domkami letniskowymi ani budynkami zastępczymi. W niedługim czasie Wnioskodawca zamierza wprowadzić lokal opisany powyżej do ewidencji (...)

2012.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-776/12/BK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres (...)

2012.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-755/12/ZK
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji (...)

2012.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4240-6/12-7/RS
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres amortyzacji (...)

2012.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-645/12-5/MS
     ∟(...) 4, z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres amortyzacji (...)

2012.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-643/12-4/MS
     ∟(...) 4, z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres amortyzacji (...)

2012.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-644/12-4/MS
     ∟(...) 4, z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres amortyzacji (...)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj