Interpretacje podatkowe do KŚT 109
-

 

Interpretacje podatkowe do KŚT 109

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


661/442400 - interpretacji podatkowych
do KŚT 109 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.317.2017.1.AG
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres amortyzacji (...)

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.289.2017.1.IF
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres amortyzacji (...)

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.358.2017.1.RK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.198.2017.2.KS
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych ‒ dla których okres (...)

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.149.2017.2.MG
     ∟(...) przyszłego został uzupełniony ww. pismem z 9 sierpnia 2017 r. (data wpływu 16 sierpnia 2017 r.) m.in. o informację, że budynek zostanie sklasyfikowany do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania. Czy Wnioskodawczyni może ustalić wartość początkową (...)

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.148.2017.1.MG
     ∟(...) przyszłego został uzupełniony ww. pismem z 9 sierpnia 2017 r. (data wpływu 16 sierpnia 2017 r.) m.in. o informację, że budynek zostanie sklasyfikowany do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie. Czy jeżeli Wnioskodawczyni wprowadzi budynek do własnej (...)

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.241.2017.1
     ∟(...) wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres (...)

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.151.2017.1.MG
     ∟(...) przyszłego został uzupełniony ww. pismem z 9 sierpnia 2017 r. (data wpływu 16 sierpnia 2017 r.) m.in. o informację, że budynek zostanie sklasyfikowany do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie. Czy jeżeli Wnioskodawczyni wprowadzi budynek do własnej (...)

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.152.2017.1.MG
     ∟(...) przyszłego został uzupełniony ww. pismem z 9 sierpnia 2017 r. (data wpływu 16 sierpnia 2017 r.) m.in. o informację, że budynek zostanie sklasyfikowany do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania. Czy Wnioskodawczyni może ustalić wartość początkową (...)

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.252.2017.1.MG
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków – dla których okres amortyzacji – nie (...)

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.144.2017.2.RK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m 3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres (...)

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.93.2017.1.AM
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 102 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem. kiosków towarowych o kubaturze poniżej 200 m3. domkow kempingowych i budynków zastępczych dla których okres amortyzacji (...)

2017.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.17.2017.1.MG
     ∟(...) z wyjątkiem: budynków handlowo-usługowych trwale związanych z gruntem wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych, dla których okres amortyzacji (...)

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.171.2017.1.IN
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji (...)

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.105.2017.2.KS
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2017.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.21.2017.1.AK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-3.4511.60.2017.2.TW
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych– dla których okres (...)

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.14.2017.1.PSZ
     ∟(...) wyjątkiem : trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres (...)

2017.04.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.111.2017.1.RK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.1075.2016.1.MM
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2017.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.79.2017.1.RK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.7.2017.1.MAP
     ∟(...) handlowo-usługowym, wymienionym w rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Lokal, ani budynek nie należą do budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 KŚT. Nie są też kioskami, domkami letniskowymi ani budynkami zastępczymi. Wnioskodawca zamierza wprowadzić lokal opisany powyżej do ewidencji środków trwałych (...)

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.131.2017.1.MAP
     ∟(...) handlowo-usługowym, wymienionym w rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Lokal, ani budynek nie należą do budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 KŚT. Nie są też kioskami, domkami letniskowymi ani budynkami zastępczymi. Wnioskodawca zamierza wprowadzić lokal opisany powyżej do ewidencji środków trwałych (...)

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.999.2016.2.KO
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres amortyzacji (...)

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1207.2016.1.KS
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.939.2016.2.AG
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres amortyzacji (...)

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.641.2016.2.MJ
     ∟(...) (Nazwa szpital … (pełna): szpital … - Szpital powierzchnia zabudowy 281 m2 identyfikator budynku … status budynku 3 (3 - nakaz rozbiórki) rodzaj budynku wg KŚT 109 Inne budynki niemieszkalne klasa budynku wg PKOB 1274 Pozostałe budynki niemieszkalne gdzie indziej nie wymienione główna funkcja budynku: 1274.In (Nazwa: budynek nie (...)

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.908.2016.2.IK
     ∟(...) 4,5 %, rurociągi stacji paliw KŚT – 210 – amortyzacja 4,5 %, wiata myjni samochodowej KŚT – 103 – amortyzacja 2,5 %, wiata dystrybutorów szt. 2 KŚT – 109 – amortyzacja 10 %, system monitoringu KŚT – 49 – amortyzacja 30 %. Urządzenia myjni bezdotykowej trzystanowiskowej wraz z wyposażeniem technologicznym ze (...)

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.602.2016.1.BK
     ∟(...) lub ulepszonych środków trwałych. W przypadku hotelu zostały spełnione następujące warunki: budynek hotelu należy do kategorii grupy środków trwałych KŚT 109 – a więc spełnia kryteria,budynek hotelu został ulepszony – wartość ulepszenia przewyższyła wielokrotnie jego wartość początkową, budynek został (...)

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.1064.2016.1.SJ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych, - dla których okres (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj