Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0
-

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


421/442400 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 37.00.11.0 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2017.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.232.2017.2.OA
     ∟(...) wykonywanych przez Gminę usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie z dokonaną klasyfikacją, mieszczą się one w grupowaniu 37.00.11.0 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenia (...)

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.350.2017.2.KT
     ∟(...) opłatami za media, tj. dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, które – jak wskazał Wnioskodawca – zaklasyfikowane zostały odpowiednio do PKWiU 36.00.20.0 i 37.00.11.0, zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do (...)

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.346.2017.2.KT
     ∟(...) opłatami za media, tj. dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, które – jak wskazał Wnioskodawca – zaklasyfikowane zostały odpowiednio do PKWiU 36.00.20.0 i 37.00.11.0, zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do (...)

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.167.2017.2.SJ
     ∟(...) wykonywanych przez Gminę usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie z dokonaną klasyfikacją, mieszczą się one w grupowaniu 37.00.11.0 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenia (...)

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.217.2017.1.KM
     ∟(...) które prowadzą prace budowlane na oczyszczalniach ścieków również jako podwykonawca. Jak wskazał Wnioskodawca, świadczoną usługę klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 – „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Należy wskazać, że powyższa usługa nie została wymieniona przez ustawodawcę w (...)

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.211.2017.2.MGO
     ∟(...) siecią kanalizacyjną polegające na odbiorze z nieruchomości w sposób ciągły (przy użyciu sieci kanalizacyjnej) ścieków, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Towary i usługi zakupione w związku z budową kanalizacji sanitarnej wraz budową przyłącza – (...)

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.192.2017.1.SŚ
     ∟(...) Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dla poszczególnych świadczeń-mediów związanych z najmem, to: dostawa wody - 36.00.20.0, odprowadzanie ścieków - 37.00.11.0, energia elektryczna - 35.11.10.0, energia cieplna - 35.30.11.0. Poszczególne świadczenia (media) rozliczane są na najemców w następujący sposób: Woda i (...)

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.151.2017.2.JK
     ∟(...) przez Spółkę na rzecz Kontrahenta usługi przyjmowania i oczyszczania ścieków przemysłowych podlegają zaklasyfikowaniu do grupowania statystycznego pod symbolem 37.00.11.0 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej (...)

2017.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.221.2017.2.MK
     ∟(...) z dnia 17 lipca Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i usług usługa wykonywana przez Gminę ... mieści się w działalności o symbolu 37.00.11.0 oraz grupowaniu: usługi związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków. Od wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków do końca okresu trwałości (...)

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.70.2017.2.JP
     ∟(...) za centralne ogrzewanie – grupowanie PKWiU 35.30.12.0 (usługi dostarczania pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym); opłata za kanalizację – grupowanie PKWiU 37.00.11.0 (usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków). Właściciel lokalu mieszkalnego to osoba lub osoby, które wykupiły na własność lokal (...)

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.114.2017.2.WN
     ∟(...) osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.101.2017.2.MK
     ∟(...) zostały przez właściwy organ do PKWiU 36.00.20.0 – „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” i PKWiU 37.00.11.0 – „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a (...)

2017.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.90.2017.2.MW
     ∟(...) (PKWiU 42.11.20.0);transport drogowy towarów (PKWiU 49.41.10.0);rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKWiU 43.11.10.0):odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKWiU 37.00.11.0);działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKWiU 39.00.11.0). W związku z powyższym (...)

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.179.2017.3.AL
     ∟(...) 35.11.10.0, gazu do celów grzewczych 35.21.10.0, energii cieplnej 35.30.12.0, ręczników papierowych 17.22.11.0, ochrony mienia 80.10.19.0, wody 36.00.11.0, ścieków 37.00.11.0 zimowego utrzymania czystości 81.29.12.0, konserwacji węzłów cieplnych 35.30.12.0, internetu (transmisji danych), sprzątania 81.21.10.0, telefonii (...)

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.137.2017.2.AW
     ∟(...) przyłącza kanalizacyjnego łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną mieści się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W rezultacie bezspornym jest, że rozstrzygającym aspektem sprawy jest związek świadczonych (...)

2017.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.56.2017.2.EB
     ∟(...) przez przedsiębiorstwo do odprowadzania ścieków od posesji. Będą to czynności opodatkowane VAT – usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00.11.0) wykazane w poz. 142 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko (...)

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP2-3.4512.32.2017.1.IP
     ∟(...) i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy (PKWiU 36.00.20.0 usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej i PKWiU 37.00.11.0 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków). Właścicielem Spółki jest Gmina (100% udziałów). Ceny wody i ścieków w Gminie normują (...)

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.52.2017.1.ISK
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała faktury zakupowe m.in. od poszczególnych wykonawców (...)

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.69.2017.1.AS
     ∟(...) są przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią kanalizacyjną, mieszczą się odpowiednio w grupowaniach: serwisowanie przepompowni ścieków - PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,odbiór techniczny przyłączy kanalizacyjnych - PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze (...)

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.238.2016.1.MG
     ∟(...) z wykonywaniem robót ziemnych lub bez, wykonywane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią kanalizacyjną, mieści się w zakresie grupowania: PKWiU 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. 2. Wymiana istniejącego przyłącza/fragmentu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (po (...)

2017.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP1.4512.58.2017.1.AJ
     ∟(...) organizacyjnych Gminy świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (symbol PKWiU – 36.00.20.0) i zbiorowego odprowadzania ścieków (symbol PKWiU – 37.00.11.0). Zatem po centralizacji, w Zakładzie nastąpi przesunięcie części dotychczasowych przychodów opodatkowanych stawką VAT 8% – na przychody wewnętrzne, (...)

2017.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.908.2016.2.MD
     ∟(...) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych DPS - PKWiU 36.00.30.0 – Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych, PKWiU – 37.00.11.0 – usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,wynajem powierzchni dachowej Firmie dostarczającej internet – PKWiU 68.20.11.0 Wynajem i (...)

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP3.4512.28.2017.2.NK
     ∟(...) – stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu – Wnioskodawca poinformował, że klasyfikuje usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków pod symbolem 37.00.11.0 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z faktem, że strony ustaliły (...)

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP3.4512.27.2017.2.NK
     ∟(...) – stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu – Wnioskodawca poinformował, że klasyfikuje usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków pod symbolem 37.00.11.0 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Kiedy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku (...)

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.34.2017.2.ŻR
     ∟(...) i usług w zakresie: 8% stawki podatku VAT dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.11.0, określenia podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców, braku obowiązku wystawiania faktur dla uczestnika projektu, (...)

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.29.2017.2.ŻR
     ∟(...) i usług w zakresie: 8% stawki podatku VAT dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.11.0, braku obowiązku wystawiania faktur dla uczestnika projektu, –jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o (...)

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.98.2017.1.ŻR
     ∟(...) i usług w zakresie: 8% stawki podatku VAT dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.11.0, określenia podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców, braku obowiązku wystawiania faktur dla uczestnika projektu, (...)

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.903.2016.2.AM
     ∟(...) nie obejmuje: usług związanych z obsługą systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanych w 01.61.10.0, usług oczyszczania ścieków, sklasyfikowanych w 37.00.11.0, usług instalowania wodomierzy, sklasyfikowanych w 43.22.11.0, usług w zakresie transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanych w 49.50.19.0 (...)

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.259.2016.1.AKr
     ∟(...) 2016 r., sygn. ILPP2/4512-1-151/16-5/EW, w której organ wskazał, że „Odsprzedaż usług dostarczania wody (PKWiU 36.00.20.0) oraz usług odprowadzania ścieków (PKW1U 37.00.11.0) najemcom, z którymi rozliczenie następuje na podstawie odczytu liczników, należy opodatkować stawką 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2, w zw. z art. 146a pkt 2 (...)

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.973.1.2016.AZe
     ∟(...) osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj